Kategori: Eiendomsfag-bloggen

En sang for The Unsung Hero

Når kommersiell eiendom skifter eierskap, er salgsobjektet gjerne en juridisk enhet – typisk et aksjeselskap – som er eier av den aktuelle eiendommen. Ved et salg frigjøres denne juridiske enheten fra sin eksisterende struktur og overføres til en annen, der spørsmålet om nødvendige tjenester og leveranser knyttet til drift av eiendommen vurderes av neste eier.

Utleiestrategier for en ny hverdag

For utleie av næringseiendom har begge sider av forhandlingsbordet mer enn antydet at det vil kunne komme et skifte i balanse når det gjelder leiekontrakter – i kjølvannet av erfaringene med nedstengninger under covid-19. Da forstått slik at partene ikke er fornøyd med tingenes tilstand hva angår gjeldende avtalestrukturer, og gjerne slik at partene vil ønske å bevege seg i hver sin retning hva angår nettopp balanse.

Når rådgiverne utfordrer gårdeierne

Innovasjonsivrige tunger skal ha det til at eiendomsbransjen, begrenset i denne artikkelen til profesjonelle gårdeiere, er en høyst konservativ gruppe av næringsaktører – som i stor grad blir ved sin lest og i mindre grad søker nyvinninger.

Perspektiver på bærekraft

Heldige er de som har et tydelig mandat fra sine aksjonærer om å prioritere bærekraft i sine investeringer. Heldige i betydningen av at det ikke nødvendigvis er en selvfølge at så skjer, da det fremdeles eksisterer andre veivalg. Og heldige i betydningen av at dette skjer i en samfunnssetting der dette verdsettes – om enn ikke umiddelbart for verken bunnlinje eller aksjekurs så i alle fall i betydningen av å agere som en ansvarlig og langsiktig investor. Slikt går sjelden ubemerket hen, være seg blant partnere, banker, kunder, medarbeidere og øvrig talentsfære.

Tillit som valuta

Forretningslivet tiltrekker seg mange ulike karakterer, slik også i eiendom. Et harmonisk liv som eiendomsinvestor oppnås først og fremst ved å opptre redelig i alle sammenhenger, også der hvor du ser muligheten til å handle annerledes, på en motparts bekostning. En god leveregel vil være å holde seg på armlengdes avstand fra aktører som forklarer… Read more »

Dine viktigste kunder

Vet du hvem som er de beste og mest verdifulle kundene for din eiendomsvirksomhet? Det er kanskje lett å anta at det er de som har signert de største og mest innbringende leiekontraktene, og som dersom de falt bort ville skapt store hull i din prosjektøkonomi. Og kanskje er det helt riktig, iallfall i et kortere tidsperspektiv. Her vil jeg imidlertid slå et slag for en noe mer nyansert tenkning, tilpasset en hverdag som tar inn over seg også et fremtidig kjøpspotensial ved hver enkelt leietaker.

Løfteevne

Til tross for at deler av eiendomsbransjen kan beskrives som et rødt hav av konkurranse, der alle konkurrerer med alle om de gjeve kundene og prosjektene, er det allikevel stor vilje til å samarbeide med konkurrenter. Tankegangen bak relaterer seg å «samarbeide der en kan, konkurrere der en må». Innbakt i en slik filosofi ligger ideen om økt løfteevne.

Eiendomssignatur

Hvor mange eiendomsinvestorer vet du om fra media og presse, basert på hva som kjennetegner deres investeringer innen eiendom? Jeg vil tippe ikke altfor mange. Årsaken til det kan synes å være et fravær av tydelige profiler som kan være egnet til å utgjøre en effektiv forretningssignatur blant eiendomsinvestorer. Med signatur mener jeg investors merkevare, slik denne kommer til uttrykk i bl.a. de eiendommer som vedkommende investerer i.

Eiendomsforelskelse

Som investor med entusiasme for eiendom, er det lett å bli begeistret for dine begjærede eiendomsobjekter – være seg de du allerede eier eller de du ønsker å eie. Selv om det i utgangspunktet er mange positive fordeler ved å falle pladask for en eiendom, bærer det også med seg enkelte faremomenter. Vi går igjennom begge deler nedenfor.

Desentralisert utleiestrategi

Hva tenker landets leietakere om sannsynligheten for å få samtlige av sine ansatte tilbake på kontoret, når det verste støvet etter covid-19 måtte ha lagt seg? Og om dette mot formodning ikke skulle la seg forene med tillærte pandemivaner og nyvunne preferanser, hva skal da de samme leietakerne gjøre med like store lokaler og medarbeidere som de ikke har råd til å gi slipp på? Svaret på disse to spørsmålene er ikke åpenbart. Til det er leietakere for forskjellige – for ikke å snakke om deres respektive arbeidsstokker. Men spørsmålene bør oppta utleiere av eiendom, all den tid dette er av forretningskritisk karakter.