Logo – Eiendomsfag

Om oss

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor.

Senteret tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de beste kunnskapsmiljøene innen eiendom, arealplan, byggteknikk, finans og juss.

I tillegg er senteret fasilitator for en rekke leder- og spesialistnettverk rundt om i landet, der kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt. Vi tilbyr også eiendomsfaglig litteratur innen sentrale emner, hvorav noe er utviklet i egen regi.

Virksomheten i Senter for eiendomsfag har som mål å dekke hele det eiendomsfaglige området knyttet til sammenhenger og enkeltfasene innenfor eiendommers verdikjede; fra eiendomsutvikling i tidlig fase, via byggherrearbeid, til eiendomsforvaltning og eiendomsdrift i byggverkenes bruksfase, og videre til eiers vurdering av videreutvikling/fornyelse eller avhending.

Eiendomsfaget er tverrfaglig, og rommer både tekniske, administrative, juridiske, finansielle, økonomiske, ledelsesmessige og samfunnsmessige fagfelt, slik også det reelle eiendomsprofesjonsområdet gjør. Eiendomsfaget er slik sett en sammensmelting av ulike tradisjonelle fagdisipliner til et samlet fag for helhetlig håndtering av eiendom.

Senterets kunder er i all hovedsak yrkesaktive utøvere innen eiendom, som gjennomfører sine kompetanseløft på deltid – i form av samlingsbaserte moduler og kurs.

Vi skreddersyr gjerne kompetanseløft for din organisasjon. Ta gjerne kontakt med oss direkte gjennom e-post eller telefonnummer til våre ansatte.

Vår visjon

Senter for eiendomsfag skal være det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet for praktikere som arbeider i eiendomssektoren, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren bl.a. slik:

  • Vi skal identifisere kritiske kunnskapshull for sektoren og for dens aktører, og i samarbeid med fremragende kompetansemiljøer sørge for å etablere tilbud som dekker disse hullene.
  • Vi skal organisere eiendomsfaglig kompetanse i en helhetlig, organisatorisk sammenheng – med faglig dybde så vel som bredde – der kunnskapsmedarbeidere langt på vei kan skreddersy sin egen spesialkompetanse og videreutvikle sin faglige ryggrad.
  • Våre kunnskapstilbud skal utgjøre et attraktivt supplement til både tradisjonell akademia og bedriftsintern opplæring.

Fagråd

Senter for eiendomsfag arbeider for å fremme kompetanse, seriøsitet og synlighet blant eiendomsaktører i privat, offentlig og ideell sektor.

Senteret har etablert et uavhengig fagråd bestående av ledende fagpersoner i fri stilling, som utgjør senterets sounding board  for  konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter.

Vi har gleden av å presentere senterets nye fagråd for perioden 2019-2020:

  • Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal
  • Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom
  • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
  • Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm Eiendom
  • Hege Skjelbred Hatlemark, innovasjons- og markedsdirektør i Selvaag Eiendom
  • Alf Martin Brasøygård, daglig leder i Omsorgsbolig Holding AS
  • Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom

Fagrådet ledes av Roar Smelhus, programleder i Senter for eiendomsfag og gründer i 6CST.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere