Om oss

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor.

Øystein Ringen-Vatnedalen ->

Daglig leder og eier

Telefon: 901 89 777

oystein@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira ->

Programdirektør utdanning

Telefon: 908 87 758

even@eiendomsfag.no

Liv Anne Holst ->

Salgs- og markedsdirektør

Carl Brynjulfsen ->

Programdirektør nettverk

Telefon: 926 97 629

carl@eiendomsfag.no

Marie Olafsen ->

Innholdsprodusent og grafisk designer

Telefon: 975 71 026

marie@eiendomsfag.no

Bente Thorkildsen ->

Kvalitets- og administrasjonssjef

Telefon: 905 13 313

bente@eiendomsfag.no

Fredrik Andersen ->

Salgsdirektør

Telefon: 908 28 883

fredrik@eiendomsfag.no

Øyvind Pedersen ->

Salgssjef

Torill Bergseth ->

Salgssjef

Hilde Kjærstad ->

Medlemsansvarlig nettverk

Telefon: 905 38 659

hilde@eiendomsfag.no

Trine Hatlevik Hønningstad ->

Prosjektleder for Eiendomsyrker

Telefon: 414 59 648

trine@eiendomsfag.no

Terje Johansen Ermsjø ->

Nettverksbygger (deltid)

Tobias Korsbäck ->

Fullstack utvikler

Nettverksfasilitatorer ->

Hver nettverksgruppe har en dedikert fasilitator, som har ansvar for planlegging og gjennomføring av samlingene.

Fagrådet ->

Senteret har etablert et uavhengig fagråd, bestående av ledende fagpersoner i fri stilling.

Senter for eiendomsfag er det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge. Senteret tilbyr kompetansegivende etterutdanning og formidling av beste praksis innen eiendomsfagene.

Vårt faglige økosystem har et nasjonalt nedslagsfelt, med en pedagogisk tilnærming til bransjenær kompetanseheving for praktikere – i en reklamefri sone.

Ved hjelp av fremragende lærekrefter og vår egen stab med både eiendoms- og ledererfaring, bidrar vi daglig til profesjonalisering av eiendomssektoren.

Vår ambisjon som nasjonalt kompetansesenter er å heve våre kunders eiendoms- og bestillerkompetanse, løfte eiendomskarrierer og bidra til stolthet i eiendomsyrker.

Integrert i all vår undervisning ligger en sunn omtanke for den triple bunnlinjen (People, Planet & Profit), som er den eneste eierstrategien som fungerer for fremtiden.

Hos oss finner du de beste faglige møteplassene for eiendom – på tvers av sektorer; med både bredde- og dybdeinnsikt, dedikerte leder- og spesialistnettverk, fleksible læringsformer og effektiv nettverksbygging.

Vi tilrettelegger også for fysiske og digitale bedriftsinterne programmer, med skreddersøm, fasilitering og kompetansetester. Vi anbefaler også en titt på Eiendomsfag-bloggen, vår faglitteratur samt våre e-læringstilbud.

Fagrådet

Fagrådet er et uavhengig organ, som utgjør senterets sounding board for konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter. Rådet ledes av Even Leira, programdirektør i Senter for eiendomsfag.

Senter for eiendomsfag har utnevnt følgende ledere i eiendomssektoren til å utgjøre vårt fagråd for perioden 2023-2025:

 • Ole Petter Bjørseth, adm. direktør i R. Kjeldsberg
 • Enza Sundbye, direktør for kjøpesentre i Storebrand Asset Management
 • Ellen Solberg, adm. direktør i Selvaag Utleiebolig
 • Albregt Moltumyr, teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning
 • Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom
 • Annette Hofgaard, konserndirektør Eiendom i Olav Thon Gruppen
 • Kristin Fagerhaug, klinikkdirektør for intern service i Vestre Viken Helseforetak

Vår visjon

Senter for eiendomsfag skal være det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet for praktikere som arbeider i eiendomssektoren, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren bl.a. slik:

 • Vi skal identifisere kritiske kunnskapshull for sektoren og for dens aktører, og i samarbeid med fremragende kompetansemiljøer sørge for å etablere tilbud som dekker disse hullene.
 • Vi skal organisere eiendomsfaglig kompetanse i en helhetlig, organisatorisk sammenheng – med faglig dybde så vel som bredde – der kunnskapsmedarbeidere langt på vei kan skreddersy sin egen spesialkompetanse og videreutvikle sin faglige ryggrad.
 • Våre kunnskapstilbud skal utgjøre et attraktivt supplement til både tradisjonell akademia og bedriftsintern opplæring.

Vår metode

Som kompetanseformidler er vi særlig opptatt av fire suksesskriterier i vår undervisning:

 • Kvalitet, forstått slik at den som underviser evner å formidle til dels komplisert faginnhold for deg, med innlevelse og engasjement – i et format som egner seg for læring.
 • Læringsutbytte, forstått slik at du som deltaker reelt skal lære noe nytt, og også sitte igjen med materiell som har verdi for deg i ettertid.
 • Skreddersøm, forstått slik at din etterutdanning kan tilpasses dine behov, og sømløst følge din videre eiendomskarriere.
 • Fleksibilitet, forstått slik at du kan gjennomføre din kompetanseheving på deltid, ved siden av full jobb.

Samlet utgjør dette selve fundamentet for vår undervisningsstrategi, og er førende for de valg vi gjør.

Kontakt oss