Logo – Eiendomsfag

Om oss

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor.

Senteret tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de beste kunnskapsmiljøene innen eiendom, arealplan, byggteknikk, finans og juss.

I tillegg er senteret fasilitator for en rekke leder- og spesialistnettverk rundt om i landet, der kunnskapsdeling og erfaringsutveksling står sentralt. Vi tilbyr også eiendomsfaglig litteratur innen sentrale emner, hvorav noe er utviklet i egen regi.

Virksomheten i Senter for eiendomsfag har som mål å dekke hele det eiendomsfaglige området knyttet til sammenhenger og enkeltfasene innenfor eiendommers verdikjede; fra eiendomsutvikling i tidlig fase, via byggherrearbeid, til eiendomsforvaltning og eiendomsdrift i byggverkenes bruksfase, og videre til eiers vurdering av videreutvikling/fornyelse eller avhending.

Eiendomsfaget er tverrfaglig, og rommer både tekniske, administrative, juridiske, finansielle, økonomiske, ledelsesmessige og samfunnsmessige fagfelt, slik også det reelle eiendomsprofesjonsområdet gjør. Eiendomsfaget er slik sett en sammensmelting av ulike tradisjonelle fagdisipliner til et samlet fag for helhetlig håndtering av eiendom.

Senterets kunder er i all hovedsak yrkesaktive utøvere innen eiendom, som gjennomfører sine kompetanseløft på deltid – i form av samlingsbaserte moduler og kurs.

Vi skreddersyr gjerne kompetanseløft for din organisasjon. Ta gjerne kontakt med oss direkte gjennom e-post eller telefonnummer til våre ansatte.

Cecilie Thaulow →

Nettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.noNettverksdirektør
Telefon: 982 47 989
cecilie@eiendomsfag.no

Cecilie Thaulow

Cecilie Thaulow er nettverksdirektør i Senter for eiendomsfag, med ansvar for senterets nettverksgrupper for ledere og spesialister innen eiendom. Hun nås på 982 47 989.

Av utdanningsbakgrunn har Cecilie en Bachelor i Eiendomsmegling samt en Bachelor i Økonomistyring og Investeringsanalyse. I tillegg har hun tatt Grunnfag Informatikk, Teknologi og Samfunnsutvikling og studert til en Master i Relasjonsledelse ved NTNU.

Hun har bred erfaring innenfor operativt og strategisk arbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå, både i privat og offentlig sektor. Hun har mesteparten av sin yrkespraksis fra eiendomsforvaltning (bolig og næring), megling og nybygg/prosjekt. I 2005 var hun med og bygget opp et nyetablert eiendomsforvaltningsselskap i Trondheim.

Cecilie er nysgjerrig og veldig glad i mennesker. Hun har en kreativ side og ser åpenbare løsninger, ofte i en retning andre ikke ser. Ellers spiller hun piano, og elsker fjell og fjord.

 

Even Stenvaag Leira →

Programdirektør
Telefon: 908 87 758
even@eiendomsfag.noProgramdirektør
Telefon: 908 87 758
even@eiendomsfag.no

Even Stenvaag Leira

Even Stenvaag Leira er Programdirektør, med ansvar for senterets kompetanse- og utdanningsprogrammer. Han nås på 908 87 758.

Programdirektøren har ansvar for å lede og videreutvikle senterets utdanningsprofil, i tråd med selskapets visjon om å være eiendomssektorens kunnskapshjem. Programdirektøren er fast medlem av senterets fagråd, som består av ledere og direktører i eiendomsbransjen.

Even kommer fra stillingen som Prosjektdirektør i GK Norge, og han har til sammen nærmere 10 år i ulike fagselskap i GK Gruppen. Even har også jobbet 10 år i Moelven-konsernet. Han har bred ledererfaring fra entreprenørfirmaer, eiendomsselskap samt sentral utdanning. Han har vært selskapsleder og sittet i ulike ledergrupper med ansvar for etablering, endring og ledelse av både selskap, avdelinger og prosjekter. Even har også ulike styreverv i bransjeorganisasjoner og i selskaper, samt hatt rolle som rådsmedlem i ulike fagråd og forsknings- og utviklingsprosjekter på nasjonalt og skandinavisk nivå.

Even er utdannet ingeniør innenfor byggetekniske fag, han har utdanningsprogram på masternivå innen innovasjon og ledelse. Videre er han også utdannet pedagog fra OsloMet og har vært studieleder innenfor Klima, energi og miljøfag på Fagskolen i Oslo og Akershus.

Ut over jobb er Even en sosial person hvor fritiden går med til familie, venner, hus og hytte. I tillegg brukes fritid på fotball, der han fortsatt er aktiv og interessert. Ønsker å fremstå som en «handy-man» og elsker å gjennomføre mindre bygge- eller eiendomsprosjekt i egen regi.

Øystein Ringen-Vatnedalen →

Daglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.noDaglig leder og eier
Telefon: 901 89 777
oystein@eiendomsfag.no

Øystein Ringen-Vatnedalen

Øystein Ringen-Vatnedalen er gründeren og eieren av Senter for eiendomsfag. Han nås på 901 89 777.

Øystein har eiendomsfaglig yrkespraksis fra Block Watne, Forsvarsbygg, Skifte Eiendom og Skanska Bolig, hovedsakelig med større eiendomsprosjekter i tidlig fase av et utviklingsløp. Han har også vært fagsjef i Tekna Samfunnsutviklerne, samt initiativtaker til og utgiver av fagtidsskriftet Eiendomsutvikleren.

I 2009 var han initiativtaker til og medredaktør for fagboken Eiendomsutvikling i tidlig fase: Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling, sammen med professor August E. Røsnes. Boken benyttes som lærebok ved flere akademiske institusjoner. I 2018 var han og professor August E. Røsnes initiativtakere til og redaktører for fagboken Eiendom og eierskap: Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Boken er utgitt av Universitetsforlaget. I finanstidsskriftet Kapital er Øystein fast gjestekommentator i spalten Eiendomsfokus, hvor han skriver om hva som skal til for å lykkes med eiendoms- og byutvikling – se også Eiendomsfag bloggen.

Av utdanningsbakgrunn har Øystein en femårig Master of Science (jordskiftekandidat) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  samt en Executive Master of Business Administration i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole. Han har også studert byplanlegging ved California Polytechnic State University i USA.

Øystein bruker en del av fritiden sin som frivillig i Røde Kors sitt samtaletilbud (telefon, chat, mail) for barn og unge opp til 18 år. Han er også klokke- og kunstinteressert.

Eline Høyte →

Markedssjef
Telefon: 91857026
eline@eiendomsfag.noMarkedssjef
Telefon: 91857026
eline@eiendomsfag.no

Eline Høyte

Eline Høyte er markedssjef  i Senter for eiendomsfag, med ansvar for salg og marked. Hun nås på 918 57 026.

Av utdanningbakgrunn har Eline bred kompetanse og erfaring fra eiendomsrelaterte virksomheter. Hun har eiendomsfaglig utdanning på Bachelornivå, og har tidligere jobbet for Utleiemegleren, DNB Eiendom og JM Norge.

Hun har et positivt og kreativt hode, hvor markedføring, salg og digitalisering går hånd i hånd. Fritiden sin liker hun å bruke på yoga, ridning og leser bøker.

 

Senter for eiendomsfag

Besøks- og postadresse:
Klingenberggata 4
0161 Oslo

Kontaktdetaljer:

 • Even Stenvaag Leira: Spørsmål om senterets etterutdanningsprogram.
 • Cecilie Thaulow: Spørsmål om senterets leder- og spesialistnettverk.
 • Eline Høyte: Spørsmål om salg, marked og påmeldinger.
 • Øystein Ringen-Vatnedalen: Spørsmål om avtaler og økonomi.

Org. nr. 977 567 017
post@eiendomsfag.no

Vår visjon

Senter for eiendomsfag skal være det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet for praktikere som arbeider i eiendomssektoren, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren bl.a. slik:

 • Vi skal identifisere kritiske kunnskapshull for sektoren og for dens aktører, og i samarbeid med fremragende kompetansemiljøer sørge for å etablere tilbud som dekker disse hullene.
 • Vi skal organisere eiendomsfaglig kompetanse i en helhetlig, organisatorisk sammenheng – med faglig dybde så vel som bredde – der kunnskapsmedarbeidere langt på vei kan skreddersy sin egen spesialkompetanse og videreutvikle sin faglige ryggrad.
 • Våre kunnskapstilbud skal utgjøre et attraktivt supplement til både tradisjonell akademia og bedriftsintern opplæring.

Fagråd

Senter for eiendomsfag arbeider for å fremme kompetanse, seriøsitet og synlighet blant eiendomsaktører i privat, offentlig og ideell sektor.

Senteret har etablert et uavhengig fagråd bestående av ledende fagpersoner i fri stilling, som utgjør senterets sounding board  for  konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter.

Vi har gleden av å presentere senterets nye fagråd for perioden 2019-2020:

 • Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal
 • Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom
 • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
 • Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm Eiendom
 • Hege Skjelbred Hatlemark, innovasjons- og markedsdirektør i Selvaag Eiendom
 • Alf Martin Brasøygård, daglig leder i Omsorgsbolig Holding AS
 • Lise Kristin Sunsby, seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom

Fagrådet ledes av Roar Smelhus, programleder i Senter for eiendomsfag og gründer i 6CST.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere