Eiendomsfagbloggen

Fem mynter og en salamander

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser, med mål om å involvere berørte parter og andre interessenter dithen at deres meninger blir hørt og kan bli hensyntatt i utformingen av vårt felles bebygde samfunn. Dette er en oppgave som stadig flere utbyggere tar på alvor og forholder seg aktivt til, fremfor å se på det som nok en byrde som motvillig må kvitteres ut. Det første tilnærmingen åpner for nye muligheter, mens den andre bidrar til å lukke mulighetsrommet.


Det som har fungert

Hverdagen til mange eiendomsutviklere er preget av en tanke om å gjenta det som tidligere har fungert, og satse på at markedet fremdeles vil ha det samme produktet. Om en slik tilnærming ikke forholder seg aktivt til medvirkningskravene, kan prosessen fort få preg av et ønske om å få bekreftet det en allerede har på tegnebrettet; det som er kjent og trygt. Dette fører gjerne til at det som aldri blir oppdaget ei heller blir savnet, og stø kurs holdes i en tro om at markedet får som det har bestilt.

Samfunnskrefter

Ved å åpne seg for omverdens impulser, hvor du inviterer kjente og ukjente interessenter til å mene noe om det du kan skape, slipper du løs krefter som kan berike ditt prosjekt – om du vet hvordan du skal kanalisere de gode forslagene. Det du som utbygger ønsker er en aktiv medvirkning som kan skape økt interesse for prosjektet, fordi det vil løse noe som interessentene har behov for.

En strategi om å adoptere lovgivers intensjoner om mer og bedre medvirkning vil kunne gi noen attraktive fordeler for den langsiktig tenkende eiendomsinvestor, men som kanskje ikke automatisk åpenbarer seg ved første øyekast. Nedenfor følger et utvalg av betraktninger, som samlet kan gi en pekepinn om verdien av et slikt veivalg:

Å skape sin egen kunde

Noen ganger kan det dreie seg om å bevare et tre, andre ganger om å beholde en sti. Nettopp ved å løse noe som betyr noe for andre, vinner du tillit. Og en slik tillit selger blant annet boliger. Ved å lytte til dem som ikke har bekjent seg som mulige kunder, kan du skape et kundeforhold – og et renommé – som stikker dypere enn et forbigående katalogkjøp. Ikke bare skaper du kundeforhold som er forankret i et felles produkt, men du skaper også en historie som innbyr til gjenkjøp.

Å skape et bedre prosjekt

Ved å fasilitere for en bredere kunnskapstilgang vil en utbygger kunne male opp et større og annerledes lerret enn hva en eksklusiv bruk av interne ressurser kan generere. Ikke alle forslag kan være gode, men i mengden av ideer og signaler kan det skimtes gull blant gråstein. Kunsten vil i så fall ligge i å anerkjenne at bidrag til god produktutvikling ikke fordrer helhetlig produksjonsinnsikt á la det utbygger besitter. Noen ganger kan det forløsende være å sette ord på hva som savnes, fremfor å levere mer av det som allerede finnes.

Å skape en sunn bedrift

Enhver organisasjon blomstrer gjennom å kjenne på stolthet i utførelsen av eget arbeid. Ingen bonusordning kan erstatte verdien av et solid håndverk, som oppleves som kvalitet av både selger og kjøper. Å anvende medvirkning som et redskap i en slik sammenheng er undervurdert, i tillegg til at det er lønnsomt. Kampen om talentene i eiendomssektoren er knallhard, og yngre generasjoner etterspør en kombinasjon av omtanke for omgivelsene og en anledning til å skape bedre byer og tilhørende produkter.

Ytterligheter

Medvirkningskravet kan imidlertid åpne for krefter som ikke nødvendigvis er konstruktive, særlig om prosessen kommer skjevt ut i starten. En ytterlighet ville vært om noen fant det for godt å slippe ut en tam salamander i et utbyggingsområde, for å forsinke en pågående planprosess ved å så tvil om lokalt artsmangfold. Eldre lesere husker kanskje den nasjonale oppstandelsen da komiker Per Inge Torkelsen som 15-åring plasserte fem kinesiske mynter i et utgravningsfelt i Stavanger, noe som skapte furore både hos pressen og i arkeologiske miljøer. Sikkert gøy der og da, men lite konstruktivt om målet er medvirkning i lovens forstand.

Av Øystein Ringen-Vatnedalen, gründer og eier av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Vis flere innlegg

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere