Logo – Eiendomsfag

Nettverk

Nettverk for eiendomsfag er et kompetent og uformelt faglig fellesskap, der ledere og spesialister fra landets veletablerte eiendomsorganisasjoner møtes fire ganger i året – for tidseffektivt, faglig påfyll. Deltakelse i nettverket er kun åpent etter invitasjon. Det kreves ingen forberedelser for å kunne delta.

Nettverkssatsingen til senteret ble etablert i 2015, og samler i dag i overkant av 100 eiendomsorganisasjoner – fordelt på ulike nettverksgrupper i Oslo. Senteret vurderer fortløpende behovet for nye grupper. Rådgivere har ingen adgang.

Hver nettverksgruppe består av maksimalt 30 deltakere, og naturlige deltakere kommer fra private eiendomsselskap, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom.

Til hver samling stiller en førsteklasses nasjonal eller internasjonal foredragsholder, som honoreres for å utfordre og supplere nettverket på tradisjonell bransjetankegang, trender, muligheter og utfordringer for eiendomssektoren.

Suksesskriterier: Delingskultur. Åpenhet. Transparens. Tillit. Nytenkning og nye tankesett. Inspirasjon. Overholdelse av tidsskjema

Årlig nettverkskontigent er kr 15.500,- eks mva, som dekker lokalleie, servering, materiell og honorering av fremragende foredragsholder. Hvert medlem har anledning til å stille med inntil to deltakere pr samling.

Se referanser og anbefalinger fra eksisterende medlemmer her.

Innmelding i nettverk

  • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Referanser/anbefalinger

Referanser og anbefalinger fra eksisterende medlemmer , som beskriver opplevd nytteverdi ved våre nettverksgrupper:

«Senter for eiendomsfag sitt HR-nettverk byr på faglig oppdatering på relevante tema fra anerkjente foredragsholdere innen fagfeltet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte kontakt og utveksle erfaring med andre i bransjen.» Kristine Hilberg, HR-sjef i Entra.

«Jeg har deltatt i nettverk for juridiske direktører i eiendomsbransjen det siste året. Nettverket har vært en møteplass hvor man har blitt kjent med andre i liknende stillinger og deres utfordringer og måter å arbeide på. Møtene gir gode muligheter for å trekke veksler på hverandres erfaringer, og har fungert som en god arena for diskusjon. Vider har nettverket hatt flere gode innlegg fra dyktige foredragsholdere som bidrar til faglig utvikling. Samlingene legges opp på bakgrunn av innspill og behov hos nettverksdeltakerne, noe som gir relevante temaer og gode diskusjoner.» Jon Søland, direktør juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg Oslo KF.

«Det er viktig for OSU å delta i bransjenettverk for å få inspirasjon, bli utfordret, knytte kontakter og bygge relasjoner i bransjen. Derfor er jeg del av utleie- og markedsnettverket til Senter for eiendomsfag. Samlingene legger til rette for faglig input og innsikt samt diskusjoner i grupper. Og det er en ekstra bonus for bedriften at man kan ha med en kollega eller som stand-in hvis man selv ikke har anledning til å delta.» Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S. Utvikling.

«Det å være en del av nettverk for tekniske sjefer har gitt meg en utvidet kontaktflate hvor interessante temaer er blitt diskutert. En slik møteplass gir påfyll av kompetanse og inspirasjon og der disse temaene videreformidles til alle ansatte i Oslo Areal.» Gunnar Moen, teknisk direktør i Oslo Areal.

«Eiendomsforvalternettverket i regi av Senter for eiendomsfag gir oss medlemmer en veldig god anledning til å få faglige relevante foredrag og knytte viktige kontakter i eget nettverk. Et interessant og effektivt avbrekk i en hektisk hverdag, som gir stort faglig utbytte!» Helge Christian Haugen, eiendomsdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

 

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere