Eiendomsnettverk

Vårt nasjonale eiendomsnettverk samler de viktigste beslutningstakerne innen eiendom, for verdifull kunnskapsformidling og deling av beste praksis mellom eiendomsorganisasjoner.

Velkommen til eiendomsbransjens største faglige fellesskap!

Som nettverksmedlem tar du del i et faglig fellesskap med andre som jobber med tilsvarende arbeidsoppgaver i eiendomssektoren. Hver av våre 40 nettverksgrupper bidrar til økt verdiskapning gjennom tidseffektiv og kompetent erfaringsdeling mellom motiverte medlemmer, som ser verdien av å utveksle kunnskap og prosjekterfaringer.

Nettverksmedlemskap gir deg tilgang til de beste faglige møteplassene for ditt eiendomsyrke. I tillegg vil det også kunne styrke din karriere, gi tilgang til verdifulle ressurser samt holde deg oppdatert på vesentlige trender innen eiendomsfagene.

Vår erfaring

På bakgrunn av direkte henvendelser fra ledere i eiendomsorganisasjoner, som ytret behov for en reklamefri og tillitsbasert arena for faglig påfyll og erfaringsdeling, etablerte vi vårt aller første ledernettverk høsten 2015. Initiativet ble raskt fulltegnet med ledere som ønsket seg et faglig felleskap av likesinnede, hvor de kan samhandle med nøkkelpersoner og bygge verdifulle forbindelser.

Disse lederne samles fremdeles fire ganger i året, og består i stor grad av de samme eiendomsorganisasjonene, hvorav noen av disse har fått nye ledere siden oppstarten. Dette gir oss også muligheten til å ønske nye ledere i eiendom velkommen til fellesskapet, hvor nyttige erfaringer og forbindelser skapes mellom mennesker som ser verdien av gode konkurrenter.

Siden denne første etableringen har vi tatt initiativ til tilsvarende leder- og spesialistnettverk for de fleste av eiendomssektorens faggrupper slik at vi pr 2024 kan tilby våre kunder en faglig kunnskaps- og nettverksarena som er tilpasset deres hverdag og utfordringer.

Våre nettverksgrupper

Du finner våre nettverksgrupper i Oslo samt deler av Østlandet, og i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Samlingene i Oslo har vårt kompetansesenter i Lille Grensen 7, vis-á-vis Stortinget, som sitt naturlige møtepunkt. Utenfor Oslo kan lokasjon variere etter tema, hvor noen av samlingene er hos enkeltmedlemmer etter avtale. Hvert år igangsetter og ferdigstiller våre medlemmer også mange nye eiendomsprosjekter, som nettverkene har stor interesse av å lære mer om og gjerne besøke. Vi ser det derfor som svært positivt å kunne integrere dette i våre samlinger.

Dette får du som nettverksmedlem
  • Tidseffektiv tilgang til de gode faglige samtalene og samtalepartnerne som du trenger gjennom din eiendomskarriere og i livslang læring.
  • Erfaringsbasert deling av beste praksis innen eiendomsfagene, i vår reklamefrie sone.
  • Verdifull kunnskapsutveksling, bransjeinnsikt, etablering av profesjonelle forbindelser samt at nettverket også kan åpne dører for attraktive samarbeidsprosjekter.
  • Våre dedikerte bransjeeksperter som fasiliterer nettverkssamlingene, med mål om å øke det faglige utbyttet for enkeltmedlemmene.

Du får i tillegg gode medlemsrabatter på våre deltidsstudier i henholdsvis eiendomsutvikling, utleie av næringseiendom, utleie og forvaltning av boligeiendom, eiendomsfinans og -økonomi, drift av bygg og eiendom, samt eiendomsforvaltning. Det samme får du for hele vår kurs- og nettstudiekatalog.

Vi arbeider også fortløpende med å etablere nye nettverksgrupper. Ta derfor gjerne kontakt med oss om du ikke finner ønsket nettverk i oversikten. Se gjerne også FAQ lenger ned på siden.

Nedenfor har vi samlet utvalgte spørsmål og svar som vi opplever kan være nyttige:

Hva vil det si å være medlem av en nettverksgruppe hos Senter for eiendomsfag?

Som nettverksmedlem tar du del i et faglig fellesskap med andre som jobber med tilsvarende arbeidsoppgaver i eiendomssektoren. Hver av nettverksgruppene bidrar til økt verdiskapning gjennom tidseffektiv og kompetent erfaringsdeling mellom motiverte medlemmer, som ser verdien av å utveksle kunnskap og prosjekterfaringer.

Hvem er naturlige medlemmer?

Medlemskap er åpent for medarbeidere i eiendomsorganisasjoner. Naturlige deltakere kommer fra private eiendomsselskap, boligutbyggere, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en bekreftelse på at din organisasjon er kvalifisert for deltakelse.

Hvordan fungerer medlemskapet?

Medlemskapet er samlingsbasert, og gir adgang til årets nettverksavholdelser – uten forpliktelse til oppmøte. Deltakelse krever ingen forberedelser for medlemmene.

Hvor ofte samles nettverkene?

Med mindre annet er angitt, samles hver nettverksgruppe fire ganger i året; én i kvartalet. Disse avholdes normalt fra kl 09:00 til 11:30 eller kl 12:00-15:00. Lunsj er inkludert for alle samlinger.

Hvor i landet har senteret etablerte nettverksgrupper?

Spesialistnettverkene avholdes i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ledernettverkene avholdes i Oslo, Østfold, Vestfold, Stavanger, Bergen og Trondheim. Samlingene i Oslo har vårt undervisningssenter som sitt naturlige utgangspunkt. Utenfor Oslo kan lokasjon variere etter tema, hvor enkelte av samlingene også kan være hos enkeltmedlemmer etter avtale. Hvert år igangsetter og ferdigstiller våre medlemmer mange nye eiendomsprosjekter, som nettverkene har stor interesse av å lære mer om og gjerne besøke. Vi ser det derfor som svært positivt å kunne integrere dette i våre samlinger.

Hvordan bidrar nettverksfasilitatorene til merverdi?

Hver nettverksgruppe har en dedikert ressurs som er gitt ansvaret for den faglige regien for samlingene. Senterets nettverksfasilitatorer har som må å legge til rette for aktivt læringsinnhold og faglig utbytte, slik at nettverket bidrar til verdiskapning for enkeltmedlemmene. Vi har nå et fremragende register av fasilitatorer, som alle brenner for eiendomsfagene og kunnskapsdeling rundt beste praksis.

Hvor mange medlemmer har hver nettverksgruppe?

Antall medlemmer pr nettverksgruppe er normalt mellom 10 og 30 eiendomsorganisasjoner. For ledernettverkene er det kun én leder som kan stille. For spesialistnettverkene kan hvert medlem stille med to deltakere, med mindre annet er angitt.

Kan jeg delta i flere nettverksgrupper?

Ja, det er ingenting i veien for at du melder deg inn i flere nettverk. Om du får endringer i arbeidsoppgaver underveis i medlemskapet, er du også velkommen til å bytte nettverksgruppe.

Hvordan melder jeg meg inn?

Når du har funnet den nettverksgruppen som du ønsker å ta del i, fyller du ut innmeldingsskjemaet. Her velger du den aktuelle nettverksgruppen og legger inn kontaktdata for deg, din organisasjon og eventuelt en kollega som du ønsker å inkludere.

Ved skjer ved innmelding?

Ved innmelding vil du motta Outlook-invitasjoner til kommende nettverkssamlinger, slik at du får disse inn i kalenderen din. Disse invitasjonene holdes oppdatert med programdetaljer, slik at du kan holde oversikt over kommende innhold. Du kan også dele disse internt, for det tilfellet at du ønsker å inkludere en kollega i den samme nettverksgruppen.

Hva koster et nettverksmedlemskap?

Med mindre annet er angitt, er årskontigenten pr nettverksgruppe kr 17.500,- eks. mva. For innmeldingsåret vil kontigenten justeres i forhold til antall kommende samlinger i inneværende år. Innmeldingen er bindende og gjelder pr kalenderår. Medlemskapet fornyes automatisk for ett år av gangen, med mindre det sies opp skriftlig senest innen 1. desember. Årlig nettverksavgift kan bli gjenstand for mindre justering ved påfølgende årsskifte.

Kan jeg delta digitalt på enkelte av samlingene?

Med mindre annet er angitt, avholdes alle samlinger kun fysisk – av hensyn til nettverkenes konfidensialitet.

Kan jeg sende en stedfortreder om jeg blir forhindret fra å delta?

Ja, du er velkommen til å sende en stedfortreder om du skulle bli forhindret fra å delta på en samling. Det er da ønskelig at vedkommende har arbeidsoppgaver som har relevans for nettverksgruppen. Merk at for våre ledernettverk er mulige stedfortredere en sidestilt eller overordnet ressurs. Om vedkommende er daglig leder vil dette kunne være styreleder, eier eller viseadministrerende.

Er det mulig å få dokumentasjon på deltakelse?

Ja, vi har god erfaring med at deltakelse i våre nettverksgrupper kvalifiserer som godkjent etterutdannning, for å sikre kvalitet i din yrkesutøvelse. Send gjerne ønske om dette til nettverk@eiendomsfag.no, så ordner vi dette primo desember måned – for din deltakelse samme år.

Har jeg som nettverksmedlem noen medlemsfordeler som jeg kan dra nytte av?

Som nettverksmedlem får du gode rabatter på senterets bransjestudier (10 %) samt fordypningskurs og nettstudier (20 %).