Eiendomsfagbloggen

Eiendomsfagets våpendragere

Du vil ikke ha beveget deg mye innenfor egne eiendomsinvesteringer, med unntak av kurante investeringer innen boligutleie, før du ser behovet for spisskompetanse innenfor ett eller flere delfelt av din hverdag. I noen grad skyldes dette at eiendomssektoren opplever økt profesjonalisering, hvor særlig kravene som stilles til mer urbane investeringer øker i kompleksitet.


Et godt eksempel på dette er økende interesse og krav fra flere investorgrupper om miljøsertifisering av nye og eksisterende kontorbygg. Et valg om å ikke knytte seg til slike krav vil kunne virke ekskluderende for deler av din potensielle kjøpergruppe, selv om det ikke er opplagt at slik sertifisering vil skape verdi for alle parter automatisk eller umiddelbart. Men du er allikevel tjent med å ha et bevisst forhold til problemstillingen, dersom du ønsker å operere innenfor dette segmentet.

Havnelosen

I den grad det finnes en «bibel» for å lykkes med mer aktive eiendomsinvesteringer, må denne ligge i Plan- og bygningsloven. Dette lovverket er omfattende, med et utall av tilhørende veiledere og forskrifter, som totalt skaper mye av rammen for din potensielle verdiskapning. Kompetanse innen dette kunnskapsområdet hører derfor med til kjernen av det du som eiendomsinvestor må ha ferdigheter innen. Selv da vil du være avhengig av spesialiserte rådgivere for å kunne dekke alle perspektiver ved lovverket. Som bestiller må du samtidig inneha et visst minimum av egen bestillerkompetanse, for å kunne forutse utfordringer og lose et prosjekt i havn.

Fra å være et relativt oversiktlig kunnskapsområde, har også merverdiavgift for næringseiendom blitt et svært krevende virkefelt – som krever spisskompetanse og større fagmiljøer for å kunne forutse og håndtere større prosjekter over tid. Tiden er definitivt over for den jevne eiendomsadvokat som trygt vil kunne uttale seg om både eiendom og moms. Til det er risikoen for feiluttalelser og -råd simpelthen for kostbar – både for rådgiveren og for den som følger rådet. Samlet betyr dette at når du ser behovet for råd innen merverdiavgift, er du tjent med å ta kontakt med anerkjente spesialister for nærmere rådslagning. Disse kan være alt annet enn rimelige, men du kan ikke ta sjansen på å motta middelmådige råd innenfor dette feltet.

Lærende allianser

De beste rådgiverne er de som kjenner din virksomhet over tid, og som du har tillit til. Dette reduserer tidsbruken for begge parter, og rådgiveren kan ta innover seg hva som er i din beste interesse i et lengre og større kundeperspektiv. Dette er hovedårsaken til at mange eiendomsorganisasjoner foretrekker å benytte noenlunde faste rådgivere og leverandører, fremfor å shoppe laveste pris i et større og mindre kvalifisert tilbudsmarked. Dette kan gi både lavere transaksjonskostnader og større forutsigbarhet, hvilket normalt verdsettes av begge avtaleparter.

Samtidig kan faste samarbeidskonstellasjoner utgjøre en effektiv barriere mot innovasjon og nytenkning. Ved kun å repetere tidligere strategier og suksesser, vil alle parter utsettes for lite ny læring – som uunngåelig vil være mindre tjenlig over tid. Endrede markedsforutsetninger og kundepreferanser krever et minimum av nytenkning, for å kunne holde tritt med alle deler av markedet. I tillegg ligger det andre farer i det å operere for ensidig, som omhandler risikoen for å undervurdere at omverden endrer seg kontinuerlig imens, ofte så umerkelig i det daglige at det går under radaren.

Motgiften

Bruk av rådgivere som har et bredere faglig nedslagsfelt enn dine investeringer vil da kunne fungere som en buffer mot et ensidig produksjonsmodus, ved at impulser fra mer nytenkende aktører kan tilflyte deg – som en sideeffekt. Dette betaler du gjerne ikke noe ekstra for, men er en dimensjon som kan utgjøre en vesentlig forskjell over tid, gitt at du vet å utnytte dette kunnskapstilfanget. Og som i enhver konsultasjon, må pasienten velge å ta medisinen selv.

Av Øystein Ringen-Vatnedalen, gründer og eier av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Vis flere innlegg

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere