Kategori: Eiendomsfag-bloggen

Eiendomsforelskelse

Som investor med entusiasme for eiendom, er det lett å bli begeistret for dine begjærede eiendomsobjekter – være seg de du allerede eier eller de du ønsker å eie. Selv om det i utgangspunktet er mange positive fordeler ved å falle pladask for en eiendom, bærer det også med seg enkelte faremomenter. Vi går igjennom begge deler nedenfor.

Desentralisert utleiestrategi

Hva tenker landets leietakere om sannsynligheten for å få samtlige av sine ansatte tilbake på kontoret, når det verste støvet etter covid-19 måtte ha lagt seg? Og om dette mot formodning ikke skulle la seg forene med tillærte pandemivaner og nyvunne preferanser, hva skal da de samme leietakerne gjøre med like store lokaler og medarbeidere som de ikke har råd til å gi slipp på? Svaret på disse to spørsmålene er ikke åpenbart. Til det er leietakere for forskjellige – for ikke å snakke om deres respektive arbeidsstokker. Men spørsmålene bør oppta utleiere av eiendom, all den tid dette er av forretningskritisk karakter.

Eiendomsstrategi

Strategi er av enkelte omtalt som kunsten å velge noe bort. I all sin enkelhet er dette en ypperlig introduksjon til strategi som fagområde, gitt at det motsatte verken er gjennomførbart eller lønnsomt: Du må faktisk velge bort noe av alt det du faktisk kan bruke av din tid på, for å fokusere på noe som er mer spisset og svarer direkte til det du kan å bli god på. Summen av litt for mange inspirasjonsbøker om ledelse og strategi handler i bunn og grunn om dette. Og skal du bli skikkelig god på noe, krever dette et tilsvarende rendyrket perspektiv på hva du anvender dine ressurser på. I klartekst innebærer det færre og mer rendyrkede mål.

Eiendomsvettreglene

Som for all annen ferdsel, fordrer også investeringer i eiendomsmarkedene at du er forberedt for turen og har en plan for hvordan du skal forsere hindringer som måtte oppstå langs veien. Å planlegge for både forutsette og uforutsette hendelser er alfa og omega for investorer som ønsker seg en aktiv og helsebringende tilværelse i eiendom. Nedenfor følger en lettere omskriving av våre kjente og kjære fjellvettregler, tilpasset eiendomsbransjens karakter og dynamikk.

Trender i eiendom 2021

Det knytter seg naturligvis store forhåpninger – men også bekymringer – til det kommende investeringsåret for eiendomsmarkedene, både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken er ikke overraskende covid-19, hvor det store spørsmålet er om én eller flere vaksiner vil kunne sette en effektiv stopper for pandemien, samtidig som investorene rigger egne forretninger for den neste sorte svane.

Should I Stay Or Should I Go?

Enhver som beskjeftiger seg med utleie av eiendom vil på et tidspunkt måtte forholde seg til én eller flere varianter av problemleietakere. Dette er avtaleparter som har tanker som avviker fra inngått kontrakt, og som gjerne vil mene at disse betingelsene må ses bort i fra, eller ikke gjelder for dem. Unødig mye tid og ressurser kan brukes på behandling av denne gruppen, og det vil derfor være nødvendig å ha en klar strategi for hvordan samarbeidet eventuelt kan fortsette. Tilsvarende gjelder naturligvis også for det bredere sjikt av leietakere, dog ikke med de samme ytterpunkter.

Selvdisiplin og markedssykluser

Eiendomsmarkeder har en tendens til å opptre volatile, i den forstand at noen ganger er det rikelig med tilgjengelig kapital som vil inn, mens andre ganger handler overskriftene om kapitalflukt – over til det som i øyeblikket måtte anses som en tryggere havn å investere i.

If you’re going through hell, keep going

Effektene av covid-19-pandemien utfordrer eiendomssektoren både på kort og lang sikt. På kort sikt fordi den skaper usikkerhet rundt eksisterende og fremtidige inntekter for mange av aktørene. På lengre sikt fordi denne pandemien så tydelig har demonstrert hvor sårbare vi er som samfunn, fra topp til bunn, overfor ukjente faktorer som vi hittil i liten grad har vært utsatt for.

Stammespråk til besvær

Alle bransjer har sin egen sjargong, som gjerne er ment å effektivisere kommunikasjon, særlig blant de såkalt innvidde. Dette stammespråket er noe vi tar til oss over tid, fra vi er i startgropen og lærer av de som er seniorer, til vi selv utgjør den siste kategorien – og skal dele av vår egen kunnskap. I noen bransjer forsterkes dette av et internasjonalt tilsnitt, hvor gjerne engelskspråklige faguttrykk assimileres i det norske – ofte uten at vi reflekterer særlig rundt hvordan uttrykkene egentlig oppsto, og tidvis til og med fjerner oss fra det opprinnelige innholdet.

Everybody knows

Eiendom som investeringssegment tiltrekker seg mange ulike kategorier av og former for investorer, og den rommer derfor naturligvis både gode og mindre gode virksomheter – med tilhørende aksjonærer. Videre bidrar eiendomsmarkedenes sykliske natur sterkt til at den i oppgangstider tiltrekker seg nye og variable krefter, mens den i nedgangstider raffinerer og skiller ytterligere de velskodde fra de velfødde.