Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

FYSISKE PLASSER UTSOLGT. DIGITALE BILLETTER LEDIGE. 9.-10. FEBRUAR 2023

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

FYSISKE PLASSER UTSOLGT. DIGITALE BILLETTER LEDIGE. Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning.

NESTE MODUL ER 15. – 16. FEBRUAR 2023

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

NESTE MODUL ER 9.-10. MARS 2023

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

De fremste utviklingsaktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

OPPPSTART 24. - 25. APRIL 2023

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår. Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi vil gi deg grundig forståelse for hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Med dette grunnlaget vil du være i stand til å ta bedre beslutninger basert på solid innsikt og dybdeforståelse i eiendomsøkonomien. Alle temaer vil belyses fra et finansielt, skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

OPPSTART 14.-15. SEPTEMBER 2023

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er vårt bransjenære og ettertraktede etterutdanningsprogram for praktikere i eiendomsorganisasjoner, som jobber – eller ønsker å jobbe – med utleie av næringseiendom. Her får du et helhetlig og pedagogisk sammensatt kompetanseprogram, som tar for seg utleie av næringseiendom fra A til Å.
Bransjestudiet kan tas på deltid, i form av fire tidseffektive undervisningsmoduler á to dager. Du kan selv bestemme rekkefølgen på din gjennomføringen av modulene, og med vår hybride undervisningsplattform kan du nå også selv velge når og hvor du måtte ønske å følge hele eller deler av programmet.

OPPSTART 21.-22. SEPTEMBER 2023

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere