Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

NESTE MODUL: 7.-8. desember 2023

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

NESTE MODUL: 14.-15. desember 2023

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er vårt bransjenære og ettertraktede etterutdanningsprogram for praktikere i eiendomsorganisasjoner, som jobber – eller ønsker å jobbe – med utleie av næringseiendom. Her får du et helhetlig og pedagogisk sammensatt kompetanseprogram, som tar for seg utleie av næringseiendom fra A til Å.
Bransjestudiet kan tas på deltid, i form av fire tidseffektive undervisningsmoduler á to dager. Du kan selv bestemme rekkefølgen på din gjennomføringen av modulene, og med vår hybride undervisningsplattform kan du nå også selv velge når og hvor du måtte ønske å følge hele eller deler av programmet.

STUDIESTART: 18.-19. JANUAR 2024

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning samt tilhørende verdiskapning. Studiet gir deg faglig påfyll med praktisk kunnskap, innsikt i lovverket samt forståelse for bransjens krav og utfordringer gjennom erfaringsdeling fra seriøse og etablerte aktører i bransjen. Bransjeutdanningen er designet for å møte de behov og krav som dagens utleiesituasjon stiller.

STUDIESTART: 25.-26. JANUAR 2024

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

STUDIESTART: 1.-2. februar 2024

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

De fremste utviklingsaktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

STUDIESTART: 22.-23. APRIL 2024

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår. Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi vil gi deg grundig forståelse for hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Med dette grunnlaget vil du være i stand til å ta bedre beslutninger basert på solid innsikt og dybdeforståelse i eiendomsøkonomien. Alle temaer vil belyses fra et finansielt, skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere