Logo – Eiendomsfag

Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Oppstart 21.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring. Eiendomsforvalterrollen er i endring - fra å være bak pulten og knuse tall til å imøtekomme kunden på veldig mange arenaer. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" endrer denne hverdagen betraktelig.

Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 21.-22. januar 2021
Modul 2: 17.-18. februar 2021
Modul 3: 18.-19. mars 2021
Modul 4: 21.-22. april 2021
Modul 5: 27. - 28. mai 2021

Oppstart 28.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 28.-29. januar 2021
Modul 2: 11.-12. mars 2021
Modul 3: 15.-16. april 2021
Modul 4: 6.-7. mai 2021
Modul 5: 3. 4- juni 2021

Oppstart 9.09.2021

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Studiet er rettet mot:

• Tekniske sjefer
• Driftssjefer
• Driftsansvarlige
• Miljøsjefer
• Vaktmestere
• Øvrige som jobber med drift av bygg og eiendom.

Modul 1: 9.-10. sep 2021
Modul 2: 29.-30. sep 2021
Modul 3: 11.-12. nov 2021
Modul 4: 9.-10. des 2021.
Modul 5 : Dato kommer

Oppstart 23.09.2021

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 23.-24. september 2021
Modul 2: 21.-22. oktober 2021
Modul 3: 18.-19. november 2021
Modul 4: 15.-16. desember 2021

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere