Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Ikke gå glipp av Eiendomsuka 2022! Program og påmelding her


Neste modul er 25.-26. august 2022

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår. Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi vil gi deg grundig forståelse for hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Med dette grunnlaget vil du være i stand til å ta bedre beslutninger basert på solid innsikt og dybdeforståelse i eiendomsøkonomien. Alle temaer vil belyses fra et finansielt, skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

Oppstart 1.09.2022

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

Modul 1: Drift av bygg som konkurransefortrinn
Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift
Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse
Modul 4: Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser
Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

Oppstart 22.09.2022

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er vårt bransjenære og ettertraktede etterutdanningsprogram for praktikere i eiendomsorganisasjoner, som jobber – eller ønsker å jobbe – med utleie av næringseiendom. Her får du et helhetlig og pedagogisk sammensatt kompetanseprogram, som tar for seg utleie av næringseiendom fra A til Å.
Bransjestudiet kan tas på deltid, i form av fire tidseffektive undervisningsmoduler á to dager. Du kan selv bestemme rekkefølgen på din gjennomføringen av modulene, og med vår hybride undervisningsplattform kan du nå også selv velge når og hvor du måtte ønske å følge hele eller deler av programmet.

OPPSTART 19.-20. JANUAR 2023

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning.
Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi.
Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom.
Modul 4: Bestillerkompetanse i praksis.
Modul 5: Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning.

OPPSTART 26.-27. JANUAR 2023

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

De fremste utviklingsaktørene i eiendomsbransjen er kunnskapsorganisasjoner som investerer i fast eiendom, der hvert enkelt eiendomsprosjekt er en viktig brikke i en overordnet by- eller stedsutvikling.

Modul 1: Arealbasert verdiskapning – tidlig fase.
Modul 2: Den juridiske verktøykassen for eiendomsutviklere.
Modul 3: Vurdering og håndtering av risiko for utviklingsprosjekter.
Modul 4: Prosjektutvikling og kalkulasjon.
Modul 5 : Fremtidsrettet verdiskapning.

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere