Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom.

Fordypning

Spesialiserte fordypningskurs innen eiendom.

Nettverk

Eksklusiv lærings- og delingsarena for ledere og spesialister.

Nettstudier

Med vår e-læringsplattform får du anledning til å skreddersy og din egen etterutdanning - i det tempoet som passer din hverdag best.

Dato 21. - 22. oktober

Inngåelse, kundeforvaltning og avvikling

I denne modulen er det utadrettet utleie og leietaker som er i fokus. Temaer som vil bli gjennomgått er leveringsbeskrivelser, verdifastsettelse, kundesøk og innsalg i tillegg til utleieforhandlinger, kredittsjekk og closing. Et sentralt tema i leietakerforhandlinger er felleskostnader og dette opp mot eierkostnader.

Gratulerer!

Utdeling av bransjesertifikat 20/21 kullet

Gratulerer til 20/21 kullet! Totalt 43 studenter har fullført Bransjesertifikat i løpet av det siste året. Her er både Eiendomsutviklerstudiet, Eiendomsforvalterstudiet og Utleiestudiet representert. Spesiell takk til representantene fra Fagrådet vårt Kristine Hilberg og Emil Paaske som bidro til å gjøre kvelden minnerik.

Nyopprettet stilling

Salgsdirektør

Senter for eiendomsfag søker salgsdirektør til nyopprettet stilling i ledergruppen. Som salgsdirektør skal du utarbeide, forankre og implementere salgsstrategien. Du skal bygge opp, lede og utvikle senterets nasjonale salgs- og markedsarbeid. Hovedoppgaven er å profesjonalisere salgsarbeidet og bygge en resultatorientert salgskultur hvor relasjons- og tjenestesalg står sentralt. Sammen med ledergruppen vil du bidra til at virksomheten blir det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet innen eiendom i Norge, med ambisjon om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren.

Ny bokutgivelse om eiendom

Eiendomsinvesteringer fra A til Å

Eiendomsinvesteringer fra A til Å omhandler kunnskap om det som skal til for å lykkes som eiendomsinvestor og -utvikler. Den tilbyr en personlig guide til eiendomsinvesteringer, med vekt på bred bransjeinnsikt og faglig inspirasjon for deg som har ambisjoner innen eiendom. Forfatter er Øystein Ringen-Vatnedalen, daglig leder i Senter for eiendomsfag. Forord av eiendomsinvestorene Pål Georg Gundersen, Ivar Koteng og Olav H. Selvaag.

Eiendomsfag-bloggen

Gjenbruk, ombruk og spekulanter

Eiendomssektoren er ansvarlig for en betydelig andel av samfunnets ressursbruk, gjennom sine investeringer i bygningsmasse for egen og andres bruk. Bygg og eiendom er ikke uten grunn fremhevet av flere som den glemte klimakjempen, som har stort potensial for å redusere egne klimagassutslipp. Eiendomsorganisasjoner er derfor i en unik posisjon til å påvirke hvordan disse ressursene forvaltes samt gjen- og ombrukes, gjennom sin rolle som bestiller og byggherre.

Oppdateringer

Senter for eiendomsfag i Rørvik

Forrige uke var vi så heldige å få være på Rørvik hos innovasjonsklyngen InnovArena AS, for å avholde et todagers kompetanseprogram i eiendom for klyngemedlemmene. Modul 1 er vel gjennomført. Vi sees snart igjen!

Jakten på det urbane gull

Effektiv tomteakkvisisjon er en sentral og integrert del av mange utbyggingsselskapers interne forretningsstrategi. En så vidt betydelig verdikjede som det en serie av eiendoms- eller byutviklingsprosjekt representerer over tid, bør ha rom for en veloverveid strategi hva angår hvilke utviklingstomter som det er relevant og ressursakseptabelt å søke etter.

Ivar Koteng og Olav Selvaag har begge skrevet forordet til boken Eiendomsinvesteringer fra A-Å. Hør hva de har å si i disse intervjuene

  Hør Ivar Koteng og Olav Selvaag fortelle om sine eiendomshistorier,  og hvorfor den nye boken til Øystein Ringen-Vatnedalen er nyttig for både erfarne og mindre erfarne eiendomsinvestorer.  

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere