Logo – Eiendomsfag

Eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997

Deltidsstudier og fordypningkurs innen eiendom

12.-13. mars og 28.-29. april 2020

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere og kommunale plan- og bygningsmyndigheter. Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner vår undervisningsansvarlig Stein Ness å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

7.mai 2020

Merverdiavgift for kommunal sektor

Merverdiavgift i kommunal sektor kan være et utfordrende felt å jobbe i. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging. Vi vil dypdykk i relevante problemstillinger som: Hvordan MVA behandling ved delt virksomhet, herunder konsekvenser av sambruk og ikke-bruk? Hva med konkurransebestemmelse? Kravet til økonomisk aktivitet – MVA behandling av kommunale konserthus og idrettsanlegg? Kursansvarlig er partner Marit Barth og partner Trond Ingebrigtsen, begge advokater i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. Begge er nasjonale eksperter på merverdiavgift for eiendom.

5. mars 2020

Merverdiavgift for næringseiendom

Merverdiavgift kan være et utfordrende felt å ferdes i. Via denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse. Kursansvarlig er Trond Ingebrigtsen, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PwC. Trond er nasjonal ekspert på merverdiavgift for eiendom og han har blitt kåret til årets beste foredragsholder gjentatte ganger.

Eiendomsfag-bloggen

Kreativitet som innsatsfaktor

Innen tradisjonelle eiendomsinvesteringer er det ikke alltid naturlig å omtale kreativitet som en innsatsfaktor for verdiskapning. Det skyldes hovedsakelig at investeringer i attraktiv kontantstrømseiendom må ha et betydelig element av økonomisk forutsigbarhet i seg. Slik er riktignok ikke tilfellet når det kommer til eiendomsutvikling – her er kreative evner av større betydning og kan i stor grad avgjøre om et prosjekt vil se dagens lys.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

12.-13.mars og 28.-29.april 2020

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 19.-20. mars 2020

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 26. og 27.mars 2020

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

5.-6. mai 2020

Eiendom fra A til Å

Verktøy og kunnskap

Faglitteratur

Som en integrert del av vår utdanningsstrategi tilrettelegger senteret også for utgivelse og formidling av faglitteratur.

Fagråd

Senteret har etablert et uavhengig fagråd, bestående av ledende fagpersoner i fri stilling. Rådet utgjør vårt sounding board for konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter.

Eiendomsfag-bloggen

Les våre tanker om hva som kreves for å lykkes med eiendoms- og byutvikling.

Kompetanse

Les om vår satsing på kunnskapsformidling for eiendomssektoren, som bygger på tre hovedpilarer.

Ord og uttrykk

I samarbeid med andre ledende kunnskapsmiljøer har vi tilrettelagt for en omfattende ordbok for begreper som benyttes innen eiendom og bygg.

Arbeidsgivere

På eiendomsbransjen.no presenterer vi ledende arbeidsgivere innen eiendom (ekstern side).

Støttespillere