Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom.

Fordypning

Spesialiserte fordypningskurs innen eiendom.

Nettverk

Eksklusiv lærings- og delingsarena for ledere og spesialister.

Nettstudier

Med vår e-læringsplattform får du anledning til å skreddersy og din egen etterutdanning - i det tempoet som passer din hverdag best.

Trender i eiendom for 2024

Når et nytt investeringsår er i gang, melder interessen seg for å sondere terrenget for relevante trender som vil kunne påvirke egne eiendomsinvesteringer. Et ypperlig utgangspunkt i så måte er å finne i den 21. utgaven av trendrapporten «Emerging Trends in Real Estate», som utgis årlig av Urban Land Institute og PwC.

Ny programdirektør for nettverk

Carl Brynjulfsen har tiltrådt som ny leder for forretningsområdet nettverk. Han overtar rollen fra daglig leder, med oppgave om å videreutvikle senterets faglige nettverksgrupper på Østlandet og i Stavanger, Bergen og Trondheim. Senterets eiendomsnettverk samler de viktigste beslutningstakerne innen eiendom – for verdifull kunnskapsformidling og deling av erfaring. Til sammen utgjør disse 40 nettverksgruppene de beste faglige møteplassene for eiendomsyrker. Brynjulfsen har omfattende erfaring fra ulike lederstillinger i Selvaag, Olav Thon Gruppen, Ferd Eiendom og Vestaksen Eiendom.

VI FLYTTER!

Vi åpner dørene til Eiendomsfagets hus – eiendomsbransjens nye storstue og en sentral kunnskaps- og samlingsarena for alle landets eiendomsorganisasjoner. Vi sier takk og farvel for fem minnerike år i gamle lokaler og flytter inn i nye, store, fine lokaler i Lillegrensen 7 - med Stortinget som nabo. Her ønsker vi at aktivitetene i Eiendomsfagets hus skal bidra aktivt til å heve yrkesstoltheten i eiendomsbransjen, som igjen utgjør en kritisk ressurs i forhold til å skape og vedlikeholde bedre byer og tettsteder for oss alle. Sammen med sentrale kunnskapspartnere vil det her skapes et naturlig samlings- og tyngdepunkt for bransjens aktører, hvor faglig utvikling, erfaringsutveksling og samhandling står sentralt. Foto: Knut Neerland / Magent.no

Ny utgave av vår populære fagbok om eiendomsinvesteringer er nå tilgjengelig for bestilling!

Den reviderte og utvidede andreutgaven av vår populære fagbok av 2021 er nå tilgjengelig for bestilling, med forord av eiendomsinvestorene Anders Buchardt, Carl Erik Krefting, Christian Ringnes og Torstein Tvenge.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Senter for eiendomsfag er den ledende etterutdanningsaktøren for eiendomsorganisasjoner i Norge. Senteret tilbyr bransjenær og kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner, hvor vi henter lærekrefter fra de fremste kunnskapsmiljøene i eiendomssektoren. Etter 26 år som ledende kunnskapsformidler har Senter for eiendomsfag en omfattende og variert portefølje av kompetansetilbud, som spenner bredere enn det et første øyekast vil avdekke. Derfor dykker vi litt dypere ned i vår etterutdanningsprofil, slik at du lettere kan oppdage de kvaliteter som vi tilbyr deg.

E-LÆRINGSPAKKE

Er du arbeidsgiver eller har ansvar for virksomhetens kompetanseplanlegging? Nå kan du bestille tilgang til vår e-læringspakke for dine medarbeidere, der du kan velge brukere og justere fremdrift for intern kompetanseheving. E-læringspakken er en digital læringsplattform med eiendomsfaglig innhold, som dine kollegaer kan ta i bruk når og hvor som helst – via nettleser eller app. Pakken inneholder nettstudier innen følgende seks fagområder: Eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, plan- og bygningsrett og eiendomsjus, eiendomsøkonomi og - finans, utleie av eiendom samt eiendomsdrift. Vi fortsetter å heie på deg, også digitalt! Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om kompetansebehov, til post@eiendomsfag.no.

Visste du at vi har faglitteratur?

Hos oss finner du faglitteratur knyttet opp til eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer og plan-og bygningsrett

Våre fagområder

Vi tilbyr kompetanseheving innenfor seks ulike fagområder: Eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, eiendomsfinans og -økonomi, utleie av eiendom, eiendomsdrift samt plan- og bygningsrett og eiendomsjus. Innenfor hvert fagområde vil du finne fordypningskurs, deltidsstudier, nettverksgrupper samt nettstudier.

Eiendomsfag-bloggen

Den reviderte og utvidede andreutgaven av vår populære fagbok av 2021 er nå tilgjengelig for bestilling!

Den reviderte og utvidede andreutgaven av vår populære fagbok av 2021 er nå tilgjengelig for bestilling, med forord av eiendomsinvestorene Anders Buchardt, Carl Erik Krefting, Christian Ringnes og Torstein Tvenge.

Oppdateringer

Eiendom er død. Lenge leve eiendom!

Hva skjer med eiendom som aktivaklasse når eiendomsinvesteringer ikke lenger lett kan sammenlignes med investeringer i aksjer, obligasjoner og pengemarkeder? Spørsmålet blir aktualisert når de underliggende kravene til å investere profesjonelt i eiendom øker i slikt monn at sammenligningsgrunnlaget ikke lenger er like relevant. Dette scenariet er i ferd med å bli innført gjennom EUs taksonomi, som legger listen langt høyere for finansielle institusjoner i forhold til det investorer er vant til.

Forutsigbarhetens økonomi

For de fleste bedriftsøkonomiske investeringer av en viss størrelse er det like naturlig som påkrevd at avgjørende beslutninger fattes med basis i en forsvarlig kalkyle. Kun slik kan bedriften sikre at både kostnader og inntekter samt fordeler og ulemper veies mot hverandre, slik at de valg som tas er bedriftsøkonomisk sunne. Det er heller ingen ulempe om disse er etterprøvbare, bl.a. av hensynet til å kunne lære av egne vurderinger i retrospekt.

Dimensjonering av risiko

For en eiendomsinvestor er det fullt mulig å forholde seg til både finansiell oppside og nedside samtidig, uavhengig av om du er risikoavers eller i den motsatte enden av skalaen. I den forbindelse er det naturlig å skjele til sammenhengen mellom risiko og avkastning. For en investor bør det være en tydelig korrelasjon mellom ønsket avkastning, i form av ditt avkastningskrav, og den risiko som kreves for at den aktuelle investeringen skal kunne kaste dette av seg.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere