Logo – Eiendomsfag

Eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997

Deltidsstudier og fordypningskurs innen eiendom

All undervisning utsettes

Informasjon til våre kunder

All ordinær undervisning til og med april utsettes, for å sikre at Folkehelseinstituttets anbefalinger blir etterlevd. I mellomtiden vil noe av vår undervisning kunne gjennomføres digitalt. Alle høstens programmer er åpne for påmelding. Vi bidrar med oppdatert eiendomskompetanse der våre kunder ser behov. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

17.-18. september og 19.-20. november 2020

Kompetanseheving i plan og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere og kommunale plan- og bygningsmyndigheter. Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner vår undervisningsansvarlig Stein Ness å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

28. oktober 2020

Merverdiavgift for eiendom - kommunal sektor

Merverdiavgift i kommunal sektor kan være et utfordrende felt å jobbe i. I denne fordypningen vil vi gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-planlegging. Vi vil dypdykk i relevante problemstillinger som: Hvordan MVA behandling ved delt virksomhet, herunder konsekvenser av sambruk og ikke-bruk? Hva med konkurransebestemmelse? Kravet til økonomisk aktivitet – MVA behandling av kommunale konserthus og idrettsanlegg? Kursansvarlig er partner Marit Barth og partner Trond Ingebrigtsen, begge advokater i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers. Begge er nasjonale eksperter på merverdiavgift for eiendom.

Eiendomsfag-bloggen

Force majeure, dugnad og goodwill

Begrenset i antall er de gårdeiere og leietakere som har sett for seg et tenkelig scenario der sistnevntes kunder totalt uteblir, slik vi nå ser både hjemme og internasjonalt. Majoriteten av gårdeiere beholder sine inntekter, samtidig som enkelte segmenter av leietakere mister alle sine, nærmest over natten – tilsynelatende uten utsikt til fast land i horisonten.

Eiendomsfag-bloggen

Yes In My Back Yard

Lokal motstand mot utbyggingsprosjekter kommer ofte av ønsker fra deler av lokalsamfunnet om å bevare det eksisterende og unngå en endring av det som er kjent og trygt, fremfor å takke ja til det som måtte fremstå som nytt og ukjent. Av og til kan denne motstanden skyldes at den investor som foreslår utbyggingsplaner ikke er kjent for gode prosjekter eller rett og slett er en ukjent størrelse for lokalmiljøet. Å bli oppfattet som en fremmed, med til dels ukjente motiver, vil sjelden bidra til å øke andelen av positive tanker rundt en forslagsstillelse. Det er en naturlig reaksjon, og her rammes mange eiendomsinvestorer som opererer uten faste geografiske holdepunkt – hvor tillit må bygges over tid, overfor en engere krets av interessenter.

Eiendomsfag-bloggen

Koronavirus som eksperimentell verdiskaper

Store deler av det globale investormarkedet uroer seg sterkt for ringvirkninger av koronavirusets geografiske fremmarsj. Myndigheter i deler av Asia stenger av hele byer, mens store og små bedrifter blir tvunget til å stenge ned fabrikker, butikker og kontorer – av frykt for å utsette egne ansatte og kunder for smittefare. I takt med at frykten brer om seg, svikter produksjonskapasitet samt forsyningslinjer mellom produsenter og forbrukere, som igjen truer både nasjonale og internasjonale økonomier. I all denne gruen ligger det samtidig en kime til kunnskap og læring, som kan vise seg å bli av like stor betydning for eiendomsinvestorer som for de deler av det øvrige næringsliv som blir utsatt for korona.

Eiendomsfag-bloggen

Reguleringsplan som verdipapir

Majoriteten av nye reguleringsplaner er i dag initiert av private forslagsstillere, i stor grad representert ved kommersielle utbyggingsinteressenter. Denne formen for arealbasert verdiskapning handler i stor grad om å forutsi hvor markedene vil bevege seg i nær fremtid, i kombinasjon med egne forsøk på å lede deler av disse dit hvor egne investeringer befinner seg.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 16.-17. april 2020

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 23. og 24. april 2020

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Oslo – 20 unike eiendomskurs

Eiendomsuka 2020, 31. august til 4. september

1. september 2020

Regulering av tomter

Verktøy og kunnskap

Faglitteratur

Som en integrert del av vår utdanningsstrategi tilrettelegger senteret også for utgivelse og formidling av faglitteratur.

Fagråd

Senteret har etablert et uavhengig fagråd, bestående av ledende fagpersoner i fri stilling. Rådet utgjør vårt sounding board for konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter.

Eiendomsfag-bloggen

Les våre tanker om hva som kreves for å lykkes med eiendoms- og byutvikling.

Kompetanse

Les om vår satsing på kunnskapsformidling for eiendomssektoren, som bygger på tre hovedpilarer.

Ord og uttrykk

I samarbeid med andre ledende kunnskapsmiljøer har vi tilrettelagt for en omfattende ordbok for begreper som benyttes innen eiendom og bygg.

Arbeidsgivere

På eiendomsbransjen.no presenterer vi ledende arbeidsgivere innen eiendom (ekstern side).

Støttespillere