Logo – Eiendomsfag

Eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997

Bransjeutdanning og nettverk for deg som arbeider innen eiendom

19.-20. november 2019

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler 2019

Undervisningsansvarlig er Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som stiller med partner Geir Frøholm, partner Jens Aas og senioradvokat Sofia Bjørck. I tillegg stiller et knippe gjesteforedragsholdere for å belyse problematikken fra ulike hold.

Fire undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 17.-18. oktober

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Tre undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 30.-31. oktober 2019

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

6.-8. november 2019

Byggesakskurset 2019

21. november 2019

Kjøp av utviklingseiendom

Kun 35 plasser!

Eiendomsutviklerstudiet og Eiendomsforvalterstudiet 2020 - opptak pågår!

Sikre deg plass på Eiendomsutviklerstudiet og Eiendomsforvalterstudiet for 2020, Fem moduler á to dager, med lærekrefter og caser fra ledende eiendomsorganisasjoner. Bestått kompetansetest i samtlige moduler utløser senterets bransjesertifikat i emnet, signert av fagrådet.

Faglitteratur

Bøker om eiendom

Vi tilbyr relevant litteratur innenfor fagområdet eiendom. Bøkene kan bestilles direkte fra oss.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Ja takk, hold meg oppdatert!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Eiendomsfag-bloggen

The good, the Bad and the Ugly

En vesentlig del av verdiskapningen knyttet til eiendomsinvesteringer relaterer seg til å tiltrekke og beholde de gode leietakerne, som kan betale godt og lenge for å ha tilhold i ditt eiendomsprosjekt. Det aggregerte leienivået representerer i stor grad den kommersielle verdien av eiendomsprosjektet, all den tid den faktiske leien er et uttrykk for markedets betalingsvilje, i kombinasjon med eiers/kjøpers avkastningskrav.

Eiendomsfag-bloggen

Om eiendom og følelser

Det er en forslitt tese i næringslivet at forretninger gjøres utelukkende med hodet – der hjernen er alene, for å sitere en velkjent norsk rockegruppe. Avgjørelser av betydning for å lykkes henskrives til en kald og kjølig analyse, der følelser regnes som uvesentlige og noe som hører hjemme utenfor det profesjonelle møte- og styrerom.

Eiendomsfag-bloggen

Eiendom som Asset Play

Asset Play er et engelskspråklig forretningsbegrep som stammer fra aksjehandel og som også brukes for andre investeringssegmenter som f.eks. shipping. Begrepet innebærer en forretningsmessig spekulasjon omkring kjøp av underliggende verdier i et selskap eller en eiendel, med antakelse om at et fullstendig eller delvis videresalg kan generere profitt innenfor en forholdsvis kort tidshorisont. Innen eiendom kan vi si at alle kortsiktige, profesjonelle eiendomsinvesteringer representerer et Asset Play, for de tilfeller der formålet er å kjøpe billig og selge dyrere.

Verktøy og kunnskap

Faglitteratur

Som en integrert del av vår utdanningsstrategi tilrettelegger senteret også for utgivelse og formidling av faglitteratur.

Fagråd

Senteret har etablert et uavhengig fagråd, bestående av ledende fagpersoner i fri stilling. Rådet utgjør vårt sounding board for konkrete idéer og utviklingsretninger for eiendomsbransjens kompetansesenter.

Eiendomsfag-bloggen

Les våre tanker om hva som kreves for å lykkes med eiendoms- og byutvikling.

Kompetanse

Les om vår satsing på kunnskapsformidling for eiendomssektoren, som bygger på tre hovedpilarer.

Ord og uttrykk

I samarbeid med andre ledende kunnskapsmiljøer har vi tilrettelagt for en omfattende ordbok for begreper som benyttes innen eiendom og bygg.

Arbeidsgivere

På eiendomsbransjen.no presenterer vi ledende arbeidsgivere innen eiendom (ekstern side).

Støttespillere