Fordypning

 • Dato:

  12/06/2024

  Tilstandsanalyse av bygninger – i praksis

  Fordypningskurset gir inngående kunnskap om grunnlaget og omfanget av analysen for fagområdene bygg, VVS og elektro, med både teoretisk og praktisk tilnærming. Det vil i stor grad fokuseres på hvordan en tilstandsanalyserapport skal forstås og anvendes.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  29/08/2024

  Integrerte tekniske bygginstallasjoner – Beste praksis

  Et prosjekt uten feil og mangler og en optimalisert eiendomsdrift krever gode prosesser før, underveis og i etterkant av et prosjekt. I dette fordypningskurset blir vi kjent med «ITB- standarden»

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  30/08/2024

  Sikkerhet i eiendom – Trusler og tiltak

  Den dystre utviklingen i trusselbildet over de siste årene har gjort sikkerhet og beredskap til nøkkeltemaer for norske bedrifter – helt inn til styrerommene. Stadig nye sektorlovgivninger, sikkerhetsloven og den kommende digitalsikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og behovet for kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  09/09/2024

  Bærekraftig strategi og forretningsutvkling

  Profesjonelle eiendomsinvesteringer må forholde seg til et omfattende regelverk, hvor kravene til rapportering og styring skjerpes gjennom ESG–krav, EUs taksonomi samt etterspørsel fra kundene. Innsikt og kompetanse i bærekraftfeltet vil være en suksessfaktor for alle eiendomsorganisasjoner fremover, og vil berøre hele organisasjonen

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  11/09/2024

  Merverdiavgift for næringseiendom

  Merverdiavgift er et utfordrende og komplekst fagfelt for mange eiendomsaktører, og MVA for oppføring og drift av næringseiendom representerer store summer for både de næringsdrivende og for Staten. MVA-regelverket oppleves som formalistisk på flere områder, og vi opplever økt fokus på kontrollaktivitet samt spørsmål til avgiftsbehandlingen.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  23/09/2024

  Merverdiavgift for eiendom – kommunal sektor

  De fleste kommuner er underlagt både kompensasjonsregelverket og merverdiavgiftsregelverket i sin eiendomsaktivitet. Disse regelsettene kan representere komplekse juridiske strukturer som krever nøye håndtering. De siste årene har vært preget av flere tvistesaker mellom Skatteetaten og kommunene, med betydelige økonomiske krav knyttet til retten til kompensasjon for merverdiavgift og fast eiendom. I vårt årlige fordypningskurs vil…

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  26/09/2024

  Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

  Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og offentlig sektor. Fordypningsserien gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner – som samlet vil gi deg en verdifull realkompetanse.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  16/10/2024

  Regulering av eiendom

  Reguleringsfasen er sentral ved utvikling og eiendom, og er den fasen der man sikrer verdiskapning, gode rammer for prosjektet og mulighet for god gjennomføring. Det er også lett å trå feil i denne fasen og skape utfordringer for gjennomføringsfasen. God kunnskap om reguleringsplaners innhold, verktøy for gjennomføring og lovens plansystem kan gi bedre planprosesser, bedre…

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  21/10/2024

  Det årlige byggesakskurset

  Vårt årlige byggesakskurs gir en god innføring i både praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og i byggeteknisk forskrift. Som deltaker vil du få god og systematisk kjennskap til innholdet i plan- og bygningslovens regler, herunder de krav som…

  Detaljer og påmelding ->