Økt profesjonalisering av eierrollen for eiendomsorganisasjoner

Godt hjulpet av erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren samt det profesjonelle miljøet innen både styrevervs- og Family Office-miljøet, har Senter for eiendomsfag nå lansert to nye bransjesertifikater – for ytterligere å møte bransjens profesjonaliseringsbehov fremover:

Om eiendomsinvesteringer for Family Office

Eierskapet til større formuesverdier for familier organiseres i økende grad i form av et Family Office, som innebærer en felles forvaltning av slike verdier – med mål om å sikre avkastning i tråd med familiens målsetninger. Inkludert i dette ligger gjerne en ambisjon om å sikre at verdier kan overføres til de neste generasjoner samt å unngå interne konflikter knyttet til både eierskap og forvaltning. Slik organisering skjer nå også oftere i tilknytning til familieeide eiendomsinvesteringer, både for virksomheter som er mer rendyrkede innen eiendom samt for de som forholder seg til et bredere investeringsunivers – hvor eiendom er ett av flere investeringsområder.

Om styrerollen for eiendomsorganisasjoner

Organisasjoner som forvalter eiendomsporteføljer og utvikler alt fra enkeltbygg til nye bydeler har en utstrakt praksis med å organisere sine investeringer i prosjektspesifikke datter- eller søsterselskaper. I eiendomsorganisasjoner er det derfor ikke uvanlig at den samlede virksomheten er fordelt på en rekke juridiske enheter, som alle krever et økende minimum av styrearbeid for å kunne ivareta interessene til aksjonærer, myndigheter, långivere, kunder samt øvrige rettighetshavere.

Disse to kompetanseområdene er også i ferd med å gli inn i hverandre, i den forstand at etablering av et Family Office ofte innebærer økt interesse for å heve aksjonærenes eiendoms- og styrekompetanse i kombinasjon med et behov for å tiltrekke seg eksterne styremedlemmer med supplerende profil – for å skape kompetente beslutningsorganer. Programmene kan med fordel også tas i sammenheng, og gjennomføringsdatoene er tilrettelagt for nettopp dette.