Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Neste modul gjennomføres 21.-22. april 2021

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring. Eiendomsforvalterrollen er i endring - fra å være bak pulten og knuse tall til å imøtekomme kunden på veldig mange arenaer. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" endrer denne hverdagen betraktelig.

Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 21.-22. januar 2021
Modul 2: 17.-18. februar 2021
Modul 3: 18.-19. mars 2021
Modul 4: 21.-22. april 2021
Modul 5: 27. - 28. mai 2021

Neste modul gjennomføres 15.-16. april 2021.

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 28. -29. januar 2021
Modul 2: 11. - 12. mars 2021
Modul 3: 15. - 16. april 2021
Modul 4: 6. - 7. mai 2021
Modul 5: 3. - 4. juni 2021

Oppstart 26.08.2021

Bransjesertifikat i plan- og byggesak

Kunnskap om plan- og bygningsloven er muligens det viktigste redskapet i verktøykassen for alle som jobber med arealbasert verdiskapning i Norge.

Oppstart 9.09.2021

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Studiet er rettet mot:
• Tekniske sjefer
• Driftssjefer
• Driftsansvarlige
• Miljøsjefer
• Vaktmestere
• Øvrige som jobber med drift av bygg og eiendom

Modul 1: 9.-10. september 2021
Modul 2: 29.-30. september 2021
Modul 3: 11.-12. november 2021
Modul 4: 9.-10. desember 2021
Modul 5 : 13.-14. januar 2022

Oppstart 23.09.2021

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 23.-24. september 2021
Modul 2: 21.-22. oktober 2021
Modul 3: 18.-19. november 2021
Modul 4: 15.-16. desember 2021

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere