Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Oppstart 21.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring. Eiendomsforvalterrollen er i endring - fra å være bak pulten og knuse tall til å imøtekomme kunden på veldig mange arenaer. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" endrer denne hverdagen betraktelig.

Oppstart 28.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis. Kommende undervisningsdatoer:

Oppstart 26.08.2021

Bransjesertifikat i plan- og byggesak

Kunnskap om plan- og bygningsloven er muligens det viktigste redskapet i verktøykassen for alle som jobber med arealbasert verdiskapning i Norge.

Oppstart 9.09.2021

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Studiet er rettet mot:
• Teknisk sjef
• Driftssjef
• Teknisk forvalter
• Miljøkoordinator
• Energirådgiver
• Miljørådgiver
• Driftsansvarlig
• Byggdrifter

Oppstart 23.09.2021

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 23.-24. september 2021
Modul 2: 21.-22. oktober 2021
Modul 3: 18.-19. november 2021
Modul 4: 15.-16. desember 2021

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere