Logo – Eiendomsfag

Deltidsstudier

Bransjenære deltidsstudier innen eiendom

Oppstart 10.11.2020

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 15.-16. september 2020
Modul 2: 13.-14. oktober 2020
Modul 3: 10.-11. november 2020
Modul 4: 8.-9. desember 2020

Oppstart 12.11.2020

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Studiet er rettet mot:

• Tekniske sjefer
• Driftssjefer
• Driftsansvarlige
• Miljøsjefer
• Vaktmestere
• Øvrige som jobber med drift av bygg og eiendom.

Oppstart 21.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 21.-22. januar 2021
Modul 2: 17.-18. februar 2021
Modul 3: 18.-19. mars 2021
Modul 4: 21.-22. april 2021
Modul 5: 27. - 28. mai 2021

Oppstart 28.01.2021

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis. Kommende undervisningsdatoer:

Modul 1: 28.-29. januar 2021
Modul 2: 11.-12. mars 2021
Modul 3: 15.-16. april 2021
Modul 4: 6.-7. mai 2021
Modul 5: 3. 4- juni 2021

Kunnskapsbank

Vårt bidrag til helhetlig eiendomskompetanse

Som eiendomsbransjens kompetansesenter er vi opptatt av å dele kunnskap om beste praksis innen eiendomsfagene.

Støttespillere