Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning samt tilhørende verdiskapning. Studiet gir deg faglig påfyll med praktisk kunnskap, innsikt i lovverket samt forståelse for bransjens krav og utfordringer gjennom erfaringsdeling fra seriøse og etablerte aktører i bransjen. Bransjeutdanningen er designet for å møte…

Beskrivelse

Senter for eiendomsfag i samarbeid med bransjeforeningen Norsk Eiendom inviterer til vårt årlige deltidsstudie i boligutleie og -forvaltning.

Dette lærer du

Formålet med bransjesertifiseringen er å etablere en felles bransjeutdanning for kunnskapsmedarbeidere som jobber i utleiesektoren. Utdanningen er med å bidra til en profesjonalisering og utvikling av utleiemarkedet som sikrer seriøsitet, forutsigbarhet og kvalitet i alle ledd.  Programmet går innom spennende fagområder som utleie­organi­sa­sjoner kan ta i bruk i sitt daglige virke, for å kunne operere med lønnsomhet, kvalitet og fornøyde leietakere.

Gjennom foredrag, caser, presenta­sjoner og hjemmeoppgaver får deltakerne et utvidet blikk på egen rolle, som er av avgjørende betydning for at det profesjonelle leiemarkedet skal kunne videreutvikles.

Studiet vil gjennom praktisk anvendbar kunnskap og innsikt i regelverket, gi deg som eier eller jobber med boligutleie og -forvaltning en solid plattform å bygge videre på, slik at du er best mulig rustet til å møte dagens boligutleiemarked.

Tid og sted

Modul 1 – Boligutleie:

Dato 2025 kommer, kl. 09:00-16:00

Modul 2 – Boligforvaltning:

Dato 2025 kommer, kl. 09:00-16:00

Modul 3 – Boligutleiers verdiskapning:

Dato 2025 kommer, kl. 09:00-16:00

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Dette deltidsstudiet passer for

Bransjeutdanningen vil være velegnet for medarbeidere i private og offentlige boligeiendomsselskaper, som jobber med utleie og/eller forvaltning av boligeiendom.

Studiet passer for deg enten du er eier, eiendomssjef, forvalter eller drifter boligeiendom.

Et kompetanseløft i boligutleie og -forvaltning vil være nyttig for både nybegynnere og erfarne utleiere og eiendomsforvaltere, og en fin arena til å bygge nettverk i bransjen.

Lærekrefter:

Møt erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør. Tidligere gjennomføringer har hatt følgende bidragsytere: Malling & Co Residential, Nyheim Bolig, Norsk Eiendom, Selvaag Utleiebolig, Senter for eiendomsfag, Advokatfirmaet Føyen, Advokatfirmaet BAHR, Advokatfirmaet Wiersholm, Advokatfirmaet Haavind m.fl.

Case:

Til hver modul stiller en leder eller spesialist fra en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

  • Tre undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00. Velg mellom fysisk oppmøte, e-billett eller live digitalt.
  • Spesialister fra utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen boligutleie og -forvaltning.

Velg mellom:

  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere, deltagere i senterets nettverksgrupper samt medlemmer av Norsk Eiendom har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Antallsbegrensning:

Av kvalitetshensyn åpnes det for inntil 30 fysiske plasser pr undervisningsmodul, for å sikre et godt læringsmiljø og -utbytte for deltakerne.

Våre lokaler:

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Meld deg på:

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Opprinnelig pris var: kr 43 500.Nåværende pris er: kr 39 150.

Modul 1: Boligutleie

Her vil du få bedre innsikt i praktisk utleie av boligeiendom, hvordan de gode utleieprosessene fungerer samt hvilke verktøy vi må ta i bruk for å sikre et godt leieforhold og seriøsitet i bransjen. Vi stiller med profesjonelle og erfarne aktører som deler av sine erfaringer om hvordan de vektlegger god bokvalitet og boligkvalitet i dagens utleiemarked. Behovet for flere utleieboliger er stort, og vi ser derfor også på hvordan tilvisningsavtaler er et sentralt boligsosialt verktøy som et tilskudd til kommunale boliger. Vi tar et dypdykk inn i leiekontrakten, og ser nærmere på rettsforholdet som reguleres av Husleieloven.

Modul 2: Boligforvaltning

Her vil du få bedre innsikt i praktisk utleie av boligeiendom, hvordan de gode utleieprosessene fungerer samt hvilke verktøy vi må ta i bruk for å sikre et godt leieforhold og seriøsitet i bransjen. Vi stiller med profesjonelle og erfarne aktører som deler av sine erfaringer om hvordan de vektlegger god bokvalitet og boligkvalitet i dagens utleiemarked. Behovet for flere utleieboliger er stort, og vi ser derfor også på hvordan tilvisningsavtaler er et sentralt boligsosialt verktøy som et tilskudd til kommunale boliger. Vi tar et dypdykk inn i leiekontrakten, og ser nærmere på rettsforholdet som reguleres av Husleieloven.

Modul 3: Boligutleiers verdiskapning

Her vil du få bedre innsikt i hvordan en boligutleier kan skape verdier ved bruk av riktige verktøy. Vi ser nærmere på synergiene ved at attraktive og godt vedlikeholdte boliger tiltrekker seg pålitelige og langsiktige leietakere, som igjen bidrar til stabilitet og kontinuitet i utleievirksomheten. Boligutleiere kan også bidra til å skape et bærekraftig og inkluderende samfunn, som lar seg kombinere med en lønnsom og vellykket utleievirksomhet. I modulen vil vi i tillegg hensynta det gode bomiljø gjennom sosial bærekraft og ESG-rapportering.

Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!