Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterrollen er viktig for verdiskapningen i en eiendomsorganisasjon. Forvalteren er bindeleddet mellom eier, leietaker og eiendomsdriften, hvor alle parter og interesser skal ivaretas. Nye løsninger som co-working og «all inclusive» har endret denne hverdagen betraktelig. Krav til bærekraftig forvaltning og nye digitale verktøy gir også nye muligheter.

Beskrivelse

Dette lærer du

I dette studiet får du et helhetsbilde av yrkesområdet eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring. Studiet gjør deg i stand til å utøve en eiendomsforvalterrolle som kan analysere målbilder, strategier, ansvarsområder og verktøy for en eiendomsforvaltningsorganisasjon. Du får kunnskap om begreper knyttet til eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring.

Du vil tilegne deg et helhetsbilde av yrkesområdet eiendomsforvaltning og fasilitetsstyring, samt gjøre deg i stand til å utøve en eiendomsforvalterrolle som kan analysere og kommunisere innen fagområdet.

Studiet passer for

Studiet passer både for de som jobber med eiendomsforvaltning, og for de som ønsker å jobbe innen dette fagfeltet.

Studiestart 2025 kommer

Modul 1: Dato kommer
Modul 2: Dato kommer
Modul 3: Dato kommer
Modul 4: Dato kommer
Modul 5 : Dato kommer

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

aser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to. Fjorårets caser ble presentert av ledere i Oslo Areal, Entra, Bane NOR Eiendom og Selvaag Eiendom.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

  • Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09 til 16.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom.
  • Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Lærekrefter

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Ledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Fra fjorårets studiet: Selvaag Eiendom, UiO Eiendomsavdelingen, Braathen Eiendom, OBOS Eiendom, Norges Bank Eiendomsavdelingen, Aspelin Ramm Eiendom, Entra, Oslo Areal, Storebrand Asset Management, Nordea Liv Eiendom, Avantor, Anthon B. Nilsen Eiendom, SiO Eiendomsavdelingen, Undervisningsbygg Oslo KF, Møller Eiendom, Bane NOR Eiendom m.fl.

Fra rådgiverne: PwC, BAHR, Cushman & Wakefield Realkapital, Caverion, Breen.as, Simonsen Vogt Wiig, SANDS, OPAK, Malling & Co, GK Norge, BER og 6C ST. I tillegg stiller en rekke PropTech-selskaper for å presentere sine innfallsvinkler til innovasjon og nyskapning i bransjen.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Meld deg på:

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Opprinnelig pris var: kr 72 500.Nåværende pris er: kr 65 250.

Modul 1: Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

En eiendomsforvalters hverdag er ofte travel og består av både strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning. Fordeling av disse oppgavene krever ledelse og organisering. For å få til alle deler og hvordan dette skal prioriteres må man kjenne til eiendomsforvalterens ulike roller, ansvar og oppgaver sett opp mot eiendom som et utleieobjekt. Du får kunnskap om sourcingmodeller og ulike servicenivåavtaler samt strategi og helhetstenking rundt kvalitet.

Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi

Det å være en attraktiv utleier er både lønnsomt og viktig i dagens marked. Hvordan imøtekomme kundens ønsker samtidig som man leverer sorte tall i regnskapet? Måling av bærekraft, fleksible og smidige leiekontrakter, og krav til det nyeste inne tekniske løsninger, er alle aktuelle temaer.

Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom

Ved utleie av næringseiendom er det stor avtalefrihet, men det er også svært gode standard kontrakter. Lær deg når du skal benytte de ulike, hva du bør se etter og når du skal gjøre tilpasninger i leiekontrakten.

Modul 4: Bestillerkompetanse i praksis

Nødvendig bestillerkompetanse for effektiv eiendomsforvaltning rommer et bredt spekter av fagemner, som forvalteren må kjenne til og forstå betydningen av. Emnene i undervisningsmodulen har til formål å hjelpe deg med å sortere knaggene i riktig rekkefølge.

Modul 5: Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning

I denne modulen vil det settes søkelys på fremtidens eiendomsforvaltning. Hovedfokuset for undervisningen er på den verdiskapningen som en eiendomsforvalter kan skape.

Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!