Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Kompleksiteten i eiendomsbransjen stiller høye krav til økonomifunksjonen – særlig når hverdagen preges av stramme budsjetter, renteendringer, prisendringer fra flere aktører i markedet og en uforutsigbar inntektsside. Dette kompetanseprogrammet gir deg bedre grep om hele verdikjeden med anvendbar kunnskap og dybdeforståelse for eiendomsøkonomi.

Beskrivelse

Dette lærer du

I dette deltidsstudiet blir du rustet til å ta gode valg og beslutninger innenfor eiendom- og økonomiområdet – og kan sikre kostnadsbesparelser, høyere marginer, bedre inntjening og økt konkurransekraft.

Kompetanseprogrammet gir deg solid kunnskap om hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending. Du får solid innsikt og praktisk kunnskap om økonomien knyttet til næringseiendom og utviklingsprosjekter.

Undervisningen er delt inn i fire moduler á to undervisningsdager per modul hvor temaer innen kjøp og salg av eiendom, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling står sentralt.

For regnskapsførere og revisorer kan hele eller deler av undervisningen inngå i kravet til obligatorisk etterutdanning jfr Finanstilsynets retningslinjer.

Studiet passer for

Deltidsstudiet retter seg mot ledende og erfarne medarbeidere i økonomifunksjonen (CFO og tilsvarende), men er også egnet for andre ressurser som ønsker kompetanse for en slik rolle.

Tid og sted

Oppstart 22.-23. april 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi består av følgende undervisningsmoduler:

  • 22.-23. april 2024: Modul 1, Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver
  • 10.-11. juni 2024: Modul 2, Eiendomsforvaltning og økonomistyring
  • 26.-27. august 2024: Modul 3, Eiendomsutvikling og økonomistyring
  • 16.-17. september 2024: Modul 4, Fremtidens finans- og økonomisjef

Lærekrefter

Om BDOs eiendomsteam

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap som hjelper virksomheter med å nå sine mål. Eiendom er en prioritert bransje innen vårt rådgivningsfelt. Av våre 40 000 kunder i Norge, er over 7 000 en del av eiendomsbransjen. Våre rådgivere har bred erfaring og kompetanse, og ikke minst forståelse, for eiendomsbransjens komplekse natur og problemstillingene våre kunder møter på. Vi hjelper dem med å løse utfordringer blant annet knyttet til transaksjoner, bærekraft, revisjon, regnskap og juridiske problemstillinger.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Obligatorisk etterutdanning

For regnskapsførere og revisorer kan hele eller deler av undervisningen inngå i kravet til obligatorisk etterutdanning jfr Finanstilsynets retningslinjer. Slik vurdering gjøres av den enkelte deltaker, som på selvstendig grunnlag kan ta stilling til det faglige innholdet og antall timer som er relevante.

  • Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.
  • Velg mellom fysisk oppmøte eller digital leveranse (live eller opptak).
  • Hver modul består av 12 timer med undervisning.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Meld deg på:

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Opprinnelig pris var: kr 58 000.Nåværende pris er: kr 52 200.

Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver

Etter gjennomført modul vil du få en bedre forståelse for hele transaksjonsprosessen ved kjøp av fast eiendom. Du vil blant annet få inngående kunnskap om investeringsanalyse og finansiering, finansiell og skatte- og avgiftsmessig due dilligence, verdivurdering, verdsettelsesmetoder og kjøpesumsberegninger.

Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring

Etter å ha gjennomført modulen vil du sitte igjen med en helhetlig forståelse av hvilke elementer det er viktig å ha kontroll på og hvordan disse bør håndteres for å skape verdi i forvaltningsleddet.

Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring

Denne modulen tar for seg hele prosessen for utviklingsprosjekter, fra kjøp av utviklingseiendom, til gjennomføring av prosjektet, og til slutt avhending av prosjektet.

Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef

Denne modulen vil gi deg innsikt i hva som kreves av fremtidens økonomifunksjon. Du vil sitte igjen med solid kunnskap om muligheter og fordeler knyttet til digital rapportering og konkret innsikt i Power BI som verktøy. Videre vil du få verdifull innsikt om hvilke utfordringer som stilles til økonomifunksjonen fremover og hvilken kompetanse denne bør ha.

Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!