Bli kjent med våre nettverksfasilitatorer

Fasilitator for: Eiendomsbransjens toppledernettverk

Stig L. Bech

Advokat Stig L. Bech er partner i Wiersholm Advokatfirma fra 1. januar 2021. Bech har i en rekke år vært rangert blant Norges beste eiendomsadvokater i alle norske og internasjonale kåringer. Han har tidligere erfaring som partner i advokatfirmaene BAHR og Wikborg Rein, og før det igjen som inspektør i Kredittilsynet (Finanstilsynet) og Kreditkassen (Nordea). I 2019 og 2020 var Bech konsernsjef i den børsnoterte eiendomsutvikleren Solon Eiendom ASA. Bech har i sin tid som advokat vært sentral i utviklingen av de mest benyttede bransjestandarder/meglerstandarder for leie og salg av næringseiendom. Bech har hatt og har en rekke sentrale styreverv, herunder i Mustad Eiendom, Wahl Eiendom, Klaveness Marine, Bygg21, Omsorgsbygg og Boligbygg.

Fasilitator for: Nettverk for eiendoms- og forvaltningsdirektører

Anne Sofie Bjørkholt

Anne Sofie Bjørkholt er partner og leder av eiendomsavdelingen i BAHR. Hun har tidligere vært kontorsjef i Skattedirektoratet og partner i Wikborg Rein. Anne Sofie er engasjert i eiendomsutvikling, transaksjoner og leie, med vekt på sammensatte prosjekter som krever kompetanse innen avgift, selskapsrett og regulatoriske rammebetingelser. Hun ser jussen i et bredere perspektiv og er opptatt av hvordan samfunnsutvikling, trender og politikk påvirker eiendomsbransjen. Anne Sofie har styreerfaring, blant annet fra Selvaag Bolig.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Buskerud, Telemark og Vestold

Eva Hagen

Eva Hagen er til daglig partner i Advokatfirmaet Ræder, hvor hun leder firmaets eiendomsavdeling. Hun har bred erfaring som eiendomsbesitter, forvalter og utvikler av byutviklingsområder i Oslo, bl.a fra sin tid som administrerende direktør i HAV Eiendom AS. Hun har lang erfaring med å håndtere eiendomsutviklingsprosjekter i transformasjonsområder fra havneområder til byutviklingsområde, herunder utforming og avvikling av kontrakter, tilrettelegging for byutvikling gjennom arkitektkonkurranser og parallelloppdrag, reguleringsprosesser og salg. Videre har hun erfaring fra partnerprosesser for utvikling, samt erfaring som byggherre for utviklingsprosjekter. Eva har utstrakt erfaring med forhandlinger, samt det å operere i grensesnittet mellom offentlige og private aktører innen eiendoms- og byutvikling. Hun har bred styreerfaring.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører i Oslo , nettverk for eiendomsutviklere i Oslo, nettverk for boligmarked og -salg, samt nettverk for utleie og marked

Terje Johansen Ermesjø

Terje Johansen Ermesjø har mer enn 15 års erfaring som CFO i Höegh Eiendom og Vital Eiendom (DnB). Han har også jobbet over 10 år som konsulent, mange av disse med oppdrag for selskaper innen eiendomsbransjen, bl.a. Avantor, Fabritius Eiendom og Braathen Eiendom. Terje har omfattende erfaring med kjøp og salg av eiendom, forhandlinger, finansiering, lønnsomhetsvurderinger, verdivurdering, økonomistyring, organisering av eiendomsvirksomhet samt skatt og avgift. Han har vært tungt involvert i store byutviklingsprosjekter som Hasle Linje i Oslo, Verket Moss og prosjekter innen alle eiendomssegmenter; bolig, forretning, lager, kontor og hotell. Han har erfaring fra styrearbeid i selskaper med store og små utviklingsprosjekter og med betydelige bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Siden 2019 har han vært eier og driver av Ermesjø Eiendom AS, hvor han jobber med egne eiendomsprosjekter, rådgivningsoppdrag og styreverv i eiendomsbedrifter. Han er bl.a. styreleder i Lofoten Utvikling AS (Lofoten Links), styremedlem i Pellerin AS i Tromsø og styreleder i flere prosjektselskaper med ulike eiere på Østlandet. Han har også en deltidsstilling i Senter for eiendomsfag, hvor han fasiliteter fire ulike nettverksgrupper samt underviser.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Stavanger og Bergen

Kristian Thaysen

Kristian Thaysen er Managing Partner og grunnlegger av rådgivningsselskapet Agenda Risk. Før dette har Thaysen vært rådgiver i 15 år i PwC og BDO. I BDO var han partner og ledet selskapets granskningsavdeling fra 2016. De siste årene i BDO ledet han i tillegg ledet hele selskapets rådgivningsmiljø, som i tillegg til compliance og gransking leverte tjenester innenfor verdivurdering, fusjoner og oppkjøp, generell økonomi- og ledelsesrådgivning, business analytics, bærekraft, cybersecurity samt sikkerhet og beredskap. Han har omfattende erfaring med risikostyring, internkontroll, personvern, compliance, samt gransking og økonomisk kriminalitet. Thaysen har solid forståelse for dagens risikobilde, både fra et ledelsesperspektiv og fra et mer operativt perspektiv. Thaysen har i en årrekke holdt en mengde foredrag om blant annet økonomisk kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Kristian har arbeidet som rådgiver innenfor sine fagområder for en lang rekke aktører innenfor eiendom, bygg- og anleggsbransjen.

Fasilitator for: Nettverk for utviklings- og prosjektdirektører

Øystein Myre Bremset

Øystein Myre Bremset er partner i avdeling for bygg og anlegg i Advokatfirmaet Grette. Øystein har lang erfaring med å bistå sentrale aktører i bygg- og anleggsbransjen, og andre typer av aktører i tvistesaker. Han regnes som en av Norges fremste entrepriseadvokater, og har blitt høyt rangert i Finansavisens advokatundersøkelse de siste årene. Øystein er en svært erfaren prosedyreadvokat med svært gode resultater å vise til fra rettssaker de siste 12 år, og han har møterett i Høyesterett.

Fasilitator for: Nettverk for investeringsdirektører

Elin Mack Løvdal

Elin Mack Løvdal er partner i Advokatfirmaet CLP. Hun har tidligere rundt 10 års erfaring fra Advokatfirmaet BAHR og før den tid fra Forsvarsdepartementet hvor hun bl.a. jobbet med lovarbeid og var redaktør for Forsvarets langtidsplan. Mack Løvdal har bred erfaring som advokat og bistår kunder med alt fra transaksjoner, finansiering (inkludert juridisk vurdering av alternative kapitalstrukturer), strukturering av ulike former for saminvesteringer, og selskapsmessige omorganiseringer, til leiekontrakter og annen forvaltningsrelatert bistand, samt eiendomsutvikling og selskapsmessig/eiendomsrettslig organisering av utviklingsprosjekter. Mack Løvdal har styreerfaring fra Bank2 og Stor-Oslo Eiendom, og er en av initiativtakerne til www.Styrelisten.com.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere - Stavangerregionen

Knut Prestvik

Knut Prestvik er en meget anerkjent eiendomsadvokat, og har i over 20 år jobbet med eiendom i Stavangerregionen. Prestvik har vært involvert som advokat i en rekke store utbyggingsprosjekter i Stavanger, og i tillegg til eiendomsutvikling jobber Knut med strukturering av eiendomsprosjekter, transaksjoner og strategisk rådgivning til andre virksomheter utenfor den rene eiendomsbransjen. Fra 2014-2016 var Prestvik konsernsjef for Masiv AS, som driver innen eiendomsutvikling og som totalentreprenør. Han har også hatt en rekke styreverv i eiendomsrelatert virksomhet (p.t. blant annet i Møllekvartalet og Ålgård Sentrum Eiendom). Han har også betydelig styreerfaring fra andre virksomheter, som blant annet Sabi Sushi, Superwash, Alu Rehab og Kverneland Bil.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere og nettverk for eiendomsforvaltere - Trondheimsregionen

Siri Merethe Rønning

Siri Merethe Rønning arbeider som senioradvokat er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Trondheim. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Hakon Gruppen, Steen & Strøm, Basale, Trondheim Havn samt egen advokatpraksis. Hun har hatt og har flere styrelederverv, blant annet i DEAS Norway Balanced Property Fund, Stjørdal Kulturutvikling, Pro Invenia m.fl. Siri har bred arbeidserfaring innen fast eiendom, både innen transaksjon, forvaltning og utvikling av eiendom samt problemstillinger innen selskaps- og prosjektledelse. Hun er videre en erfaren foredragsholder, og underviser også ved NTNU Handelshøyskolen. Hun har et bredt kontaktnett både lokalt og nasjonalt.

Fasilitator for: Nettverk for kommunale eiendomssjefer

Bjørn Fredrik Kristiansen

Bjørn Fredrik Kristiansen har 30 års erfaring som leder og rådgiver innen offentlig og privat eiendom, fra blant andre Oslo kommune, Bærum kommune, ISS, ForvaltningsCompagniet m.fl. Bjørn Fredrik leder en avdeling i HRP med spesialister innen eiendomsforvaltning, facilities management og eiendomsutvikling. Han har i en årrekke deltatt i utviklingsarbeid innen akademia og standardiseringsarbeid, og er en godt kjent foredragsholder og foreleser. I tillegg til utvikling og forvaltning av eiendom og eiendomstjenester, er Bjørn Fredrik opptatt av hvordan offentlige eiendommer kan benyttes i by- og stedsutvikling. Bjørn Fredrik er diplomøkonom fra BI og har masterstudier innen service management, kunnskapsledelse og endringsledelse.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsforvaltere

Hege Skjelbred Hatlemark

Hege Skjelbred Hatlemark er daglig leder i Construction City Eiendom, et selskap heleid av OBOS Eiendom. Hun har 20 års erfaring fra eiendomsbransjen og har tidligere bl.a. jobbet i Sektor Eiendomsutvikling, Tjuvholmen KS og Selvaag Eiendom. Hege har bred erfaring fra forvaltning, utleie, samt utvikling av alt fra kjøpesentra, kontor og næringsarealer til utvikling av bygulv og bydeler.

Fasilitator for: Nettverk for bærekraftige forretningsmodeller

Anett Andreassen

Anett Andreassen har de siste årene vært direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg. I Statsbygg har hun vært i 16 år, hvor hun har innehatt forskjellige roller innen strategi, økonomi, byggeprosjekt og eiendomsforvaltning. Hun er utdannet siviløkonom og har videreutdanning innen prosjektledelse, innovasjonsledelse og grønn vekst. Anett har også blant annet vært aktiv i klyngen rundt Construction City Cluster på området digitalisering og samhandling. Hun brenner for bærekraft og ønsker å bidra økt forståelse av mulighetsrommet som ligger for næringen i å ta et større ansvar, og hvordan bruk av forretningsmodeller og teknologi kan skape ny verdi og redusere klimagassutslipp. Anett er også opptatt av det organisatoriske og strategiske perspektivet, særlig rettet mot hvordan man skaper verdifull endring gjennom utvikling, erfaringsdeling og kompetanseheving.

Fasilitator for: Nettverk for verdivurderere

Johan Berg-Svendsen

Johan Berg-Svendsen er daglig leder i Veridian og ansvarlig for verdivurdering og økonomisk analyse. Berg-Svendsen var i perioden 2007-2018 daglig leder og ansvarlig for eiendomsanalyse i BER. Han er utdannet siviløkonom fra Université de Fribourg, Sveits, og innehar i tillegg en byggteknisk tilleggsutdannelse fra Høyskolen i Østfold. Johan har tidligere erfaring som forvalter innen finansbransjen i Sveits samt hotell- og eiendomsdrift i Norge. Berg-Svendsen har jobbet utelukkende med eiendom siden 2007, og er anerkjent gjennom den Europeiske takseringsorganisasjonen TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) som «Recognised European Valuer (REV)» og RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyors.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Trondheimsregionen

Rolf Thorsen

Rolf Thorsen er adm. direktør i Polaris Eiendom, og har bakgrunn som toppleder for NCC Property Development, Oslo S Utvikling og Selvaag Bolig. Rolf har jobbet med prosjekt-, eiendoms-, by- og samfunnsutvikling de siste 20 årene, og han har også jobbet internasjonalt med store infrastrukturprosjekter. Videre var Rolf med på å etablere Norwegian Green Building Council (nå Grønn Byggallianse), som tok BREEAM til Norge og laget den norske versjonen BREEAM-NOR. Han var styreleder i NGBC i 5 år. Thorsen har også bakgrunn som toppidrettsutøver og idrettsadministrator. Som roer har han 10 VM- / OL-medaljer, 3 i gull, og han er tildelt både det norske og det internasjonale roforbunds høyeste utmerkelser. Han var president i Norges Roforbund i perioden 2000–2010, og han har sittet i fagstyret til Olympiatoppen.

Fasilitator for: Eiendomsbransjens ledernettverk i Osloregionen

Mona Ingebrigtsen

Mona Ingebrigtsen har vært i bygg- og eiendomsbransjen siden 1985, hvorav de senest 12 årene som administrerende direktør i Oslo Areal. Mona har et hjerte for byutvikling, med fokus på økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Hun har drevet med eiendomsutvikling og næringseiendom, herunder investeringer/transaksjoner, utvikling, utleie, gjennomføring og forvaltning., blant annet som utviklingsdirektør og administrerende direktør i NCC Property Development. Mona brenner for samarbeid på tvers av fag, selskaper og interesseområder, og hun har god erfaring med kompetanse – og endringsledelse. Hun er også erfaren som styremedlem og styreleder i ulike selskaper gjennom mange år. Av utdannelse er hun sivilingeniør bygg fra NTH (nå NTNU), har en Master i Strategisk ledelse (MASTRA) fra NHH, er bedriftsøkonom fra NHH, samt har tatt Executive Board Programme fra INSEAD/Scandinavian Executive Institute.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsutviklere og nettverk for eiendomsforvaltere - Bergensregionen

Ole Herbrand Kleppe

Ole Herbrand Kleppe har mer enn 25 års erfaring fra eiendomsbransjen, blant annet som prosjektsjef og senere konserndirektør for BOB Eiendomsutvikling. Her var han ansvarlig for utvikling og utbygging av Damsgårdssundet i Bergen sentrum. Han har også hatt idéen til og ansvaret for byggingen av Treet, som i 2015 var verdens høyeste trehus. I 2018 var han initiativtaker til etablering av selskapet QiSpace, en startup innen 3D-visualisering av nye boliger og næringsbygg. Ole Herbrand har også jobbet 10 år som prosjektleder og divisjonsleder i Rambøll. I dag driver han sitt eget selskap og tilbyr rådgivning innen eiendomsutvikling i tillegg til å utvikle egne prosjekter. Han er i sin tid utdannet sivilingeniør ved NTH, innen Bygg/Industriell økonomi.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører i Trondheimsregionen

Morten Straume Riseth

Morten Straume Riseth er advokat/direktør i Advokatfirmaet PwC, hvor han har hovedansvar for forretningsjuridiske tjenester ved kontoret i Trondheim. Morten har bred erfaring fra forretningsjuridisk advokatvirksomhet og som advokat/ legal counsel i SpareBank 1 SMN, hvor han særlig jobbet sammen med bankens næringslivsavdeling innenfor eiendomsfinansiering. Han har særlig bistått eiendomsselskaper innenfor transaksjoner og leie, herunder i forhandlinger, due diligence-prosesser, kontraktsarbeid, og gjennomføring/ oppgjør. Videre har han over flere år innehatt eiendomsmeglerbevilling som advokat og har innehatt styrelederverv i eiendomsmeglerforetak og i eiendomsselskap. Morten har også kompetanse innenfor selskapsrett og arbeidsrett og prosedert flere saker innenfor sine kompetanseområder for domstolene.

Fasilitator for: Nettverk for tilstandsanalyse av bygninger

Nils-Erik Christiansen

Nils-Erik Christiansen er styreleder, partner og ansvarlig for spesialrådgivning i BER Bygg og Eiendomsrevisjon. Christiansen innehar godkjenning som Recognized European Valuer (REV) og er som medlem av RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) godkjent innen teknisk tilstandsvurdering av næringseiendom. Nils-Erik er utdannet tømrermester og har tilleggsutdanning fra BI, samt som sertifisert takstmann i NT. Han har over 30 års erfaring fra verdivurdering, tilstandsvurdering og teknisk due diligence av næringseiendommer, og ofte benyttet som meddommer og sakkyndig i tingretten og lagmannsretten, samt ved skjønn og voldgiftsbehandling.

Fasilitator for: Nettverk innen skatt og avgift for næringseiendom

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen er partner og leder av avdeling for indirekte skatter i advokatfirmaet PwC. Trond har tidligere jobbet som rådgiver i Skattedirektoratet og ved fylkesskattekontor. Han har også arbeidet som internasjonal VAT- koordinator ved PwC sine kontorer i San Francisco og San Jose. Trond har lang erfaring som avgiftsrådgiver i utviklingsprosjekter og løpende drift. Han bistår ofte i eiendomstransaksjoner og holder jevnlig kurs og seminarer i MVA i regi av Senter for eiendomsfag.

Fasilitator for: Nettverk innen skatt og avgift for næringseiendom

Lars Helge Aasen

Lars Helge Aasen er partner og leder for Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Oslo. Før dette var han i Skatteetaten, hvor han arbeidet med selskapsbeskatning. Lars Helge har mer enn 20 års erfaring som skatterådgiver i ulike bransjer, med et særskilt fokus på finanssektoren og eiendomsbransjen hvor han bistår med rådgivning innen due diligence knyttet til skattemessig struktur og oppkjøp av fast eiendom. Han har bred erfaring fra å jobbe med mange av de største norske og utenlandske selskapene innenfor disse sektorene. Videre er Lars Helge en anerkjent foredragsholder og benyttes både til interne og eksterne foredrag.

Fasilitator for: Nettverk for boligutleie og -forvaltning

Stine Berg Lühr

Stine Berg Lühr har jobbet med eiendom i snart 15 år, herunder ledet RSV Eiendom i 10 år, hvor hun bygget opp en forvaltningsorganisasjon for selskapets egne eiendommer - både bolig og næring. Hun har videre vært ansvarlig for selskapets eiendomsinvesteringer samt utforming av boliger tilpasset konseptet. Tidligere har Stine jobbet med boligutleie for private eiere samt for proffmarkedet. Berg Lühr var også deltakende i stiftelsen av Løkka gårdeierforening, som jobber med å utvikle Grünerløkka sammen med de lokale eiendomsaktørene - for å styrke dette området og næringslivet. I dag leder hun Malling & Co Residential AS, som forvalter boligmassen til en rekke store investeringsvirksomheter.

Fasilitator for: Nettverk for finans- og økonomidirektører i Bergensregionen

Stian Roska Revheim

Stian Roska Revheim er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Han er leder av advokatfirmaets avdeling i Bergen samt styreleder i Advokatfirmaet PwC. Revheim har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver med særlig kompetanse innen nasjonal og internasjonal skatterett, selskapsrett, kontraktsrett og transaksjoner. Ett av Stians spesialfelt er fast eiendom, og han bistår både offentlige og private samt internasjonale eiendomsbesittere innen bl.a. utvikling, kjøp/salg, omorganiseringer, generasjonsskifter m.v. Stian har også eiendomsmeglerbevilling og bistår som oppgjørsansvarlig i eiendomstransaksjoner, hovedsakelig knyttet til næringseiendom.

Fasilitator for: Nettverk for prosjektsjefer

Ingrid K. Høstmælingen

Ingrid K. Høstmælingen er partner i Wikborg Rein og leder av firmaets fagområde for næringseiendom. Hun bistår alle typer aktører innenfor bransjen, både industrielle, institusjonelle og finansielle - og i betydelig utstrekning også offentlige enheter. Hun har i de siste årene i betydelig utstrekning også bistått ved salg til og kjøp for internasjonale aktører i det norske eiendomsmarkedet. Høstmælingen har omfattende erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av eiendomstransaksjoner, herunder porteføljesalg, forwardstrukturer, sale-lease-back. Hun har også omfattende erfaring fra forhandling av leiekontrakter og utarbeidelse av standard avtaleverk for blant annet handelslokaler, kontorer mv. I tillegg arbeider hun jevnlig med utviklingsprosjekter gjennom hele verdikjeden, fra erverv til realisasjon.

Fasilitator for: Nettverk for prosjektsjefer

Erik Enger-Mår

Erik er senioradvokat i Wikborg Rein og arbeider særlig med eiendomsutvikling, transaksjoner, leiekontrakter og løpende bistand til eiendomsbesittere. Han bistår både tradisjonelle eiendomsselskaper, institusjonelle aktører (livselskaper, fond) og finansielle aktører, og har betydelig erfaring fra bistand til klienter innenfor blant annet syndikering/prosjektfinansiering. Erik jobber særlig med utviklingsprosjekter i alle faser og bistår med grunnerverv/opsjonsavtaler, strukturering av prosjekter, aksjonæravtaler, utbyggingsavtaler og reguleringsprosesser, så vel som prosjektgjennomføring og realisering. Erik har videre omfattende erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av eiendomstransaksjoner, herunder porteføljesalg, forwardstrukturer, og sale-lease-back. Han har også omfattende erfaring fra forhandling av leiekontrakter.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsforvaltere i offentlig sektor

Åke Appelqvist

Åke Appelqvist har lang og bred erfaring fra eiendomssektoren, herunder fra UiO som drifts- og vedlikehosldsdirektør, markedsdirektør i Forsvarsbygg og driftsdirektør i NSB Eiendom. Han har god forståelse for grensesnittet mellom eiendomsforvaltning og eiendomsdrift, og samarbeidet mellom disse fagområdene. Han har også styreerfaring fra eiendom, og sitter i dag i Norges standardiseringskomité for fasilitetsstyring. Blant hans nøkkelkvalifikasjoner er resultatorientert og helhetlig ledelse , virksomhetsstyring og -økonomi, kostnadsreduksjoner og effektivitet, strategisk og taktisk eiendomsforvaltning, digitalisering og prosessforbedringer samt markedsledelse og -kommunikasjon. Han er i dag leder i Appelqvist Consulting.

Fasilitator for: Nettverk for eiendomsforvaltere - Stavangerregionen

Toralf Haver

Toralf Haver er partner og daglig leder i Haver Advokatfirma, som er det største advokatfirmaet i Rogaland med lokal forankring. Med mer enn 30 års erfaring som juridisk rådgiver for eiendomsnæringen i regionen, har Toralf en bred og omfattende bransjeinnsikt - herunder om eiendomsforvaltningens perspektiver, behov og muligheter i markedet. Han arbeider også mye med grunnerverv, utbyggingsprosjekter samt kjøp og salg av utbyggingseiendom. Haver fungerer også som advokat for en rekke kommuner og offentlig eide virksomheter. Fra 2010 til 2020 var han også leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser. Fra 2023 er han medlem av Disiplinærnemnden for advokater.

Fasilitator for ledernettverk for forvaltnings- og driftsorganisasjoner, nettverk for teknisk ansvarlige samt nettverk for driftssjefer

Albregt Moltumyr

Albregt Moltumyr er teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning, hvor han har ansvaret for driftssjefene, vaktmesterne og det tekniske fagteamet. Han har tidligere erfaring som driftssjef i Malling & Co Forvaltning, leder teknisk drift og teknisk fagteam i Entra, samt som stabsoffiser i Forsvaret, med ansvaret for forvaltningen av Hærens EBA. Albregt har et bredt og oppdatert overblikk over faglige utfordringer som dagens eiendoms- og driftsorganisasjoner står overfor, samt det virkelighetsbildet som venter morgendagens leverandører. Han er levende opptatt av langsiktig bærekraftige løsninger, og det gode samspillet mellom fornuftig teknologi og menneskelig kunnskap.

Støttespillere