Logo – Eiendomsfag

Fem undervisningsmoduler med kompetansebevis - neste modul gjennomføres 23.-24. september 2020

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.

Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift.

Spesialister i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Meld deg på Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom nå!

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere pr modul. Ledige plasser.

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Deltakeravgift

Kr 11.500,- pr modul, fritatt for MVA som undervisning. Rabattsats for senterets støttespillere.

 • Moduler

Modul 1

Drift av bygg som konkurransefortrinn

23.-24. september 2020

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Myndighetskrav
 • Internasjonalisering
 • Myndighetspålagt energimerking
 • Kvalitets- og miljøsertifiseringer
 • Kundetilfredshetsbarometre
 • FNs bærekraftsmål
 • Vernekrav
 • Sirkulærøkonomi
 • Energitariffer
 • Krav til inneklima
 • Byggdrifterens styringsdokument
 • Norske Standarder

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 2

Byggdrifterens verktøykasse: Styringspanel i en digitalisert hverdag

15.-16. oktober 2020

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Byggdrifterens dashboard. Energioppfølging, sentrale driftskontrollsystem m.m.
 • Hvordan måle god teknisk eiendomsdrift? Felleskostnader, kundetilfredshet, energikostnader m.m.
 • Tekniske analyser – tiltak.
 • Digital tvilling: Hva betyr dette for eiendomsdrift?
 • BIM for byggdriftere
 • Effekttariffer og maksimalvokting. AMS som mulighet eller utfordring?
 • Koblinger av datafangst. Sensorteknologi.
 • Drift av eksisterende og ny bygningsmasse. Utfordringer og muligheter.
 • Muligheter i scanning og oppmåling av bygg.
 • Hvem eier datafangsten for en eiendom?

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 3

Bestillerkompetanse som strategisk verktøy for drift

12.-13. november 2020

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • Sourcingmodeller
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Vurdering og håndtering av bestillinger
 • Grønne – men også Blå skifter (økonomiske incentiver)
 • Organisering av grønne innkjøp/kriteriesett: Offentlige støtteordninger (hvordan søke støtte). Leasing og private finansieringsløsninger. Energy Performance Contracting (EPC). Nye innkjøpsreglementer. Offentlige anskaffelser
 • Digitale opsjoner
 • Bærekraft og bestillerkompetanse
 • Riksdekkende eller lokale avtaler
 • Innkjøpsstrategier

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 4

Fra prosjekt til drift: Organisering og prosesser

3.-4. desember 2020

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

 • TRANSIT – overgang fra prosjekt til service
 • Håndtering av reklamasjoner, foreldelse og konflikter
 • Faser som sikrer trygg drift: Designfase, prøvedrift, overgang prosjekt til service, organisering/opplæring, fullskalatester
 • Planverk for vedlikehold, preventive eller behovsstyrte tiltak?
 • Tverrfaglige team, driftsstrukturer
 • Ulike bygg, ulik driftsstrategi. Hva kan vi lære fra andre driftsorganisasjoner/bransjer?
 • Industrialisering
 • Driftsstrategier

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

Modul 5

Faglig ledelse

14.-15. januar 2021

Sted

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Test

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Sertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Program

Uformelle fag/leveranser samt nye fag og standarder berører drift av bygg- og eiendom:

 • Fasade/klimaskall/Solavskjerming
 • Direktiv som kan påvirke organisering
 • Desentralisert Energiproduskjon og energilagring
 • Velferdsteknologi
 • Nye laboratorier- Clustertekning på leveranser innen bygg og eiendom
 • Fagbrev Byggdrifter- Lærlingeordning for Eiendomsbransjen
 • Fagbrev Ventilasjonstekniker- Inneklima som eget fag
 • Standarder som berører Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Antallsbegrensning

Inntil 35 deltakere.

MOTTA TILBUD OM KUNNSKAP- OG KOMPETANSETILBUD

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.

Støttespillere