Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling med advokatfirmaet BAHR

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling I dette nettstudiet tar eiendomsadvokatene i BAHR Emilie Ovanger Jørgensen og Øystein Nore Nyhus for seg hvilke risikofaktorer og fallgruver man kan møte på ved planlegging og gjennomføring av et eiendomsutviklingsprosjekt.

Beskrivelse

Hva lærer jeg?

Formålet med dette nettstudiet er å gi deg en oversikt over hvilke risikofaktorer man bør hensynta i planleggingen og gjennomføringen av et eiendomsutviklingsprosjekt. Foredraget har særlig fokus på:

 • Valg av kontraktsmodell og plassering av risiko
 • Reguleringsrisiko, herunder rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Kurset innhold:

Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Risiko i et eiendomsutviklingsprosjekt
 • Risikofaktorer
 • Valg av kontraktsmodell
 • Normal verdikjede boligutvikling
 • Kjøpsopsjoner
 • Resultatavhengig kjøpesum
 • Samarbeidsmodeller
 • Reguleringsrisiko
 • Infrastrukturkostnader – Rekkefølgekrav, utbyggingsavtale og Refusjonsreglene i pbl.

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling med advokatfirmaet BAHR

Meld deg på:

Vurdering av risiko og fallgruver ved eiendomsutvikling med advokatfirmaet BAHR

kr 3 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!