Utbyggingsøkonomi

I utviklings- og utbyggingsprosjekter er god økonomistyring avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det fra første stund etableres gode økonomiske modeller tilpasset prosjektets omfang. Det samme gjelder strukturerte prosesser for å avklare hvordan prosjektet skal organiseres med hensyn til inndeling i selskaper og eiendommer, samt organisering med tanke på skatt, mva og finansiering.…

Beskrivelse

Dette lærer du:

Kurset tar for seg økonomistyring tilknyttet utbyggingsprosjekter. Med utgangspunkt i en verdimodell for en helhetlig eiendomsvirksomhet går vi inn på hvordan man bygger økonomiske masterplaner for større eiendomsprosjekter – med mange delprosjekter. Vi ser på organisering av selskaper, eiendommer, skatt og avgift og finansiering i slike prosjekter. Vi dykker videre inn i lønnsomhetsberegninger, kalkyler og økonomisk oppfølging av både nybyggprosjekter og ombyggingsprosjekter. Underveis blir deltakerne involvert i diskusjoner og oppgaveløsning.

Dette fordypningskurset passer for:

Det faglige innholdet passer for økonomiansvarlige, controllere, eiendomsutviklere, prosjektledere m.fl. som har hatt eller skal ha en rolle i større og mindre utviklings- og utbyggingsprosjekter på byggherresiden.

Program:

  • Introduksjon
  • Verdimodell for en total eiendomsvirksomhet – utviklingsprosjektenes plass i verdiskapningen
  • Store sammensatte prosjekter – utfordringer
  • Erfaringer knyttet til organisering av selskaper, eiendommer, skatt og avgift og finansiering i store prosjekter
  • Lønnsomhetsberegninger, kalkyler og økonomisk oppfølging enkeltprosjekter
  • Lønnsomhetsberegninger for prosjekter som både inneholder rehabilitering, vedlikehold og leietakertilpasninger.

Lærekrefter:

Undervisningsansvarlig er Terje Johansen Ermesjø, daglig leder i Ermesjø Eiendom og tidligere bl.a. CFO i Höegh Eiendom, innleid økonomidirektør i Avantor, og økonomidirektør i Vital Eiendom (nå DnB Livsforsikring). Han har lang erfaring med økonomistyring knyttet til store prosjekter, slik som for utbyggingen av Hasle Linje, Verket Moss, Nydalen m.m.

Tid og sted:

6. november 2024, kl 09:00-16:00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Undervisningen kan også følges på live på nett.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Utbyggingsøkonomi

Meld deg på:

Utbyggingsøkonomi

kr 7 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!