Seksjonering fra A til Å – organisering av utviklingsprosjekter med advokatfirmaet Thommessen

Seksjonering fra A til Å – organisering av utviklingsprosjekter Simon Ulleland er advokat i advokatfirmaet Thommessen. Ulleland har bred kompetanse innen forvaltningsrett og eiendomsregulatoriske emner, og jobber særlig med alle typer spørsmål innenfor offentlig rett og plan- og bygningsrett. Han vurderer planprosesser, seksjoneringssaker, delesaker og følger opp bygningsmyndighetenes arbeid.

Beskrivelse

Hva lærer jeg?

Formålet med denne modulserien er å gi deg oppdatert kunnskap om seksjonering – med særlig vekt på prosess, muligheter og fallgruver ved seksjonering av utviklingsprosjekter.

Temaer som vil gjennomgås:

  • Seksjoneringssøknaden og kommunens saksbehandling
  • Gjennomgang av utvalgte problemstillinger og sentrale nyvinninger i den nye eierseksjonsloven
  • Særlig om seksjonering av utviklingsprosjekter
  • Ulike modeller for organisering av parkeringsanlegg
  • Tilleggsdelsmodellen
  • Næringsseksjonsmodellen 1 og 2
  • Anleggseiendomsmodellen
  • Med mer

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Seksjonering fra A til Å – organisering av utviklingsprosjekter med advokatfirmaet Thommessen

Meld deg på:

Seksjonering fra A til Å – organisering av utviklingsprosjekter med advokatfirmaet Thommessen

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!