Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med advokatfirmaet SANDS

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler I dette nettstudiet gjennomgår Geir Frøholm og Sofia Bjørck regelverket som gjelder utbyggingsavtaler og vanlige problemstillinger som oppstår i saker som gjelder slike avtaler.

Beskrivelse

Kurset innhold:

Kurset gir bakgrunnskunnskap om hva utbyggingsavtaler er og hva de brukes til. I tillegg gjennomgås regelverket som gjelder for slike avtaler, herunder krav til saksbehandling og skranker for avtalens innhold. Gjennomgangen av regelverket har hovedfokus på plan- og bygningslovens regler om hva som kan pålegges utbygger gjennom en utbyggingsavtale.

I kurset gjennomgås også avtalens innhold og virkemidler for å oppnå en god avtale. Kurset har fokus på den praktiske bruken av avtalene og gir blant annet konkrete råd om forhandlingssituasjonen og utforming av avtalene. Kurset egner seg for utbyggere, kommuner og rådgivere som jobber med utviklingsprosjekter og utbyggingsavtaler.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med advokatfirmaet SANDS

Meld deg på:

Praktisk bruk av utbyggingsavtaler med advokatfirmaet SANDS

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!