Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

For å kunne lede drift av bygg og eiendom må organisasjonen forholde seg til en rekke krav og forventninger innenfor ulike fagområder. I denne modulen ser vi nærmere på fagansvaret, enten man opererer som gårdeier, tiltakshaver, byggherre eller utleier. De ansvarlige for eiendom kan ha mange navn, roller og ulike ansvarsområder.

Beskrivelse

Et tiltak for økt kompetanse i bransjen er etableringen av fagbrev for byggdrift. Det vil bli gitt innføring i hvordan en eiendomsorganisasjon kan etablere lærlingeordninger og voksenopplæring, med mål om fagbrev.

Vi ser også på norske standarder for byggdrift, herunder NS 6460 om drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Vi vil fordype oss i noen utvalgte og kritiske fagområder; brannsikkerhet i et byggs ulike faser, samt det å sette energidata i arbeid. Vi ser nærmere på innovative leveranser for drift av bygg eiendom, som kan påvirke byggdrifteren og verdiskapningen i fremtiden.

Aktuelle tema

  • Faglig ledelse
  • Ansvarsområder for drift i en eiendomsorganisasjon
  • Krav og forventninger i ulike fagområder
  • Brannsikkerhet i et byggs ulike faser
  • Klimaskall
  • Inneklima
  • Direktiv som kan påvirke organisering
  • Fagbrev Byggdrifter – lærlingeordninger for eiendom
  • Standarder som berører drift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • Innovative leveranser for drift av bygg og eiendom

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der drift av bygg og eiendom betraktes fra et bransjeperspektiv. Det er også anledning til å gjennomføre hele eller deler av dette deltidsstudiet digitalt.

Dato og sted

9.-10. januar 2025. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Ja. Maksimalt fem deltagere pr organisasjon. Ta kontakt ved ønske om bedriftsintern gjennomføring.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

Meld deg på:

Modul 5: Faglig ledelse innen byggdrift

kr 14 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!