Modul 3: Utleieøkonomi

I denne modulen vil du lære om hvordan utleiers og leietakers økonomi påvirkes av ulike faktorer, der noen er ufravikelige mens andre kan være åpne for forhandling. Du vil få innblikk i hvordan et utvalg av ledende eiendomsselskaper arbeider med regulering av husleier, forlengelse av leieperioder, tilpasning av lokaler til nye leietakere samt forholdet til…

Beskrivelse

Program

  • Budsjettplanlegging og regnskap
  • Husleieregulering og -forlengelse
  • Leietakertilpasninger, beregning av ny leie
  • Utleieøkonomi i et presset marked- retail
  • Kontormarked i endring – porteføljeanalyse, leietakermiks og nye leietakere
  • Konfliktløsning mellom leietakere
  • Merverdiavgift for næringseiendom
  • Kostnader, inntekter, nøkkeltall

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold

Denne tredje modulen av Utleiestudiet rommer et todagers undervisningsprogram der utleie av næringseiendom betraktes fra et bransjeperspektiv.. Det er også anledning til å gjennomføre hele eller deler av dette deltidsstudiet digitalt.

Dato og sted

21.-22. november 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere fra eiendomsbransjen, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Ja. Maksimalt fem deltagere pr organisasjon. Ta kontakt ved ønske om bedriftsintern gjennomføring.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Utleieøkonomi

Meld deg på:

Modul 3: Utleieøkonomi

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!