Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er vårt bransjenære og ettertraktede etterutdanningsprogram for praktikere i eiendomsorganisasjoner, som jobber – eller ønsker å jobbe – med utleie av næringseiendom. Her får du et helhetlig og pedagogisk sammensatt kompetanseprogram, som tar for seg utleie av næringseiendom fra A til Å.
Bransjestudiet kan tas på deltid, i form av fire tidseffektive undervisningsmoduler á to dager. Du kan selv bestemme rekkefølgen på din gjennomføringen av modulene, og med vår hybride undervisningsplattform kan du nå også selv velge når og hvor du måtte ønske å følge hele eller deler av programmet.

Læringsmål

Undervisningen er erfaringsbasert og fokuserer på best practice og bestillerkompetanse blant eiendomsorganisasjoner som har utleie av næringseiendom som kommersielt virkefelt. Innholdet er både bransjenært og intensivt, for å dekke bredden i faglige gjøremål som til sammen skaper vellykkede og lønnsomme prosesser og resultater – for både utleier og leietaker. I forelesningene skjeler vi også hen til bransjestandarden for utleie av næringseiendom, som er etablert av Norsk Eiendom og er tilgjengelig for deres medlemmer.

Etter endt program er målsettingen at du skal ha fått et kompetanseløft innen praktisk utleie av næringseiendom, med innsikt og ferdigheter som gjør deg i stand til å håndtere et stadig mer krevende samspill av ressurser og krav.

Målgrupper

Alle som er delaktige i prosesser knyttet til leieforhold for næringseiendom vil finne relevant og matnyttig innhold i dette etterutdanningsprogrammet. Eksempler på stillingskategorier som Utleiestudiet kan være aktuell for er bl.a. utleiesjefer, porteføljeansvarlige, eiendomssjefer, eiendomsforvaltere, næringsmeglere, coworking- og vertskapsansvarlige. Også offentlige virksomheter som bedriver utleie av egen bygningsmasse vil kunne finne faglig utbytte av innholdet. Videre vil deler av tematikken også ha relevans for innleie, for virksomheter som er i kontakt med utleieorganisasjoner om leie av lokaler til egen drift.

Lærekrefter

For å belyse tankesett, arbeidsmetodikk og relevante verktøy bidrar en rekke eiendomsorganisasjoner og sentrale rådgivermiljøer direkte inn i undervisningen, hvor ledere og spesialister deler av egen erfaringer, råd og anbefalinger. Noen av disse kommer fra senterets støttespillere.

Hver samling fasiliteres av senterets programdirektør, som har det pedagogiske ansvaret for deltidsstudiet samt ansvaret for den røde tråd gjennom programmet. Blant suksesskriteriene for deltidsstudiet er den gjennomgående vektleggingen av hensyn til People, Planet & Profit, der eiendomsorganisasjoner representerer en vesentlig del av løsningen knyttet til samfunnets målsetninger om bærekraft.

Samlingsdatoer

Modul 1: Utleieprosess, marked og –standarder
12.-13. september 2024

Modul 2: Inngåelse, kundeforvaltning og avvikling
17.-18. oktober 2024

Modul 3: Utleieøkonomi
21.-22. november 2024

Modul 4: Utleieservice
12.-13. desember 2024

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

  • Faglig nettverksbygging med undervisningskrefter og medstudenter.
  • Bidragsytere fra veletablerte eiendoms- og rådgivningsorganisasjoner.
  • Eksklusive casepresentasjoner, for faglig diskusjon og verdifull læring.
Velg mellom:
  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil
Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder eller spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et relevant og aktuelt utleiecase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på samlingenes dag to.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlag for senterets kompetansebevis i dette emnet. Ved vurdering av oppgaven legger vi vekt på dine egne refleksjoner til fagstoffet som er blitt gjennomgått i undervisningen. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikat

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen. Sertifikatet er anerkjent og verdsatt i bransjen som et komplett etterutdanningsprogram, som ved fullføring er naturlig å innta i egen CV.

Programledelse

Senterets programdirektør Even Stenvaag Leira er faglig ansvarlig og fasilitator for all undervisning tilhørende Utleiestudiet. Med tung yrkesbakgrunn som leder og pedagog er hans rolle å sørge for at de ulike bidragene spiller inn mot en effektiv helhet, og at læringsutbyttet nås for den enkelte.

Litteratur

Alle deltakere mottar et eksemplar av fagboken Eiendomsinvesteringer fra A til Å, utgitt av Hegnar Forlag i 2021. Boken omhandler kunnskap om det som skal til for å lykkes som eiendomsinvestor, herunder med utleie av næringseiendom. Den tilbyr en personlig guide til eiendomsinvesteringer, med vekt på bred bransjeinnsikt og faglig inspirasjon for deg som har ambisjoner innen eiendom.

Følgende fagartikler kan leses som en teaser til Utleiestudiet, hvor senteret omtaler trender i markedet av betydning for utleie av næringseiendom:

Antallsbegrensning

Inntil 30 deltakere i klasserommet. Ingen begrensninger på antall digitale deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!