Modul 3: Bærekraft, lederskap og styrekultur

Denne modulen gir deg innsikt i bærekraft og samfunnsansvar i eiendomsbransjen, samt verktøyene for lederskap og kulturbygging. Lær å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og bygge en sterk verdidrevet organisasjonskultur som fremmer samarbeid og innovasjon. Bygg fremtidens eiendomsorganisasjon med bærekraft og lederskap som fundament.

Beskrivelse

Dette lærer du

Få verdifull innsikt i hvordan man kan innlemme bærekraftige prinsipper i strategier og praksis, samt betydningen av sosialt ansvar og påvirkning på lokalsamfunn. Bli bedre kjent med viktige ESG-faktorer og deres innvirkning på bransjerapportering. Dyktige eksperter fra bransjen gir faglig påfyll i lederskap og kulturbygging med fokus på utvikling av en effektiv og inkluderende styrekultur. Lær av verdifull erfaringsdeling og bestepraksis som du kan ta i bruk i eget styreverv.

Program

  • Bærekraft og samfunnsansvar i eiendomsbransjen
  • Integrering av bærekraftige prinsipper i eiendomsorganisasjoners strategi og praksis
  • Sosialt ansvar og påvirkning på lokalsamfunn
  • ESG-faktorer og rapportering
  • Lederskap og kulturbygging
  • Utvikling av en effektiv og inkluderende styrekultur
  • Noen erfaringer knyttet til mangfold og inkludering i eiendomsbransjen
  • Personlig lederskap og karriereutvikling for styremedlemmer

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og det profesjonelle styremiljøet innen eiendom, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen styrearbeid.

Tid og sted

25.-26. november 2024 kl 09:00-16:00

All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo.

Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Bærekraft, lederskap og styrekultur

Meld deg på:

Modul 3: Bærekraft, lederskap og styrekultur

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!