Modul 2: Finansiell, juridisk og eiendomsfaglig styring

Denne modulen gir deg verdifull innsikt i finansiell styring, rapportering og juridiske aspekter i eiendomsorganisasjoner. Lær å håndtere økonomiske ressurser effektivt og navigere komplekse juridiske krav fra de beste i bransjen. Få verktøyene du trenger for å sikre organisasjonens vekst og suksess.

Beskrivelse

Dette lærer du

I denne modulen lærer du mer om finansiell styring og rapportering med fokus på analyse og vurdering av eiendomsprosjekter og porteføljer. Bli bedre kjent med regnskap og nøkkeltall spesifikt for eiendomsbransjen, samt hvordan rapportere effektivt til styret og interessenter. Få innblikk i nøkkelprinsipper i eiendomsrett og kontraktsrett, relevant for styrevervet, og lær mer om juridiske utfordringer og muligheter innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Modulen vil også omfatte styrearbeid under vanskelige forhold, inkludert konflikt- og tvisteløsning.

Program

  • Finansiell styring og rapportering
  • Finansiell analyse og vurdering av eiendomsprosjekter og porteføljer
  • Forståelse av regnskaper og nøkkeltall spesifikke for eiendomsbransjen
  • Effektiv rapportering til styret og interessenter
  • Nøkkelprinsipper i eiendomsrett og kontraktsrett relevant for styremedlemmer
  • Juridiske utfordringer og muligheter knyttet til eiendomsutvikling og -forvaltning
  • Styrearbeid i vanskelige tider
  • Konflikthåndtering og håndtering av juridiske tvister

Tid og sted

14.-15. oktober 2024 kl 09:00-16:00

All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og det profesjonelle styremiljøet innen eiendom, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen styrearbeid.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo.

Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 2: Finansiell, juridisk og eiendomsfaglig styring

Meld deg på:

Modul 2: Finansiell, juridisk og eiendomsfaglig styring

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!