Modul 1: Styrearbeid i eiendomsorganisasjoner – roller, ledelse og ansvar

Denne modulen gir en grundig introduksjon til styrearbeid og strategisk ledelse innenfor eiendomsbransjen. Utforsk analyse av markedstrender, forstå de komplekse juridiske rammeverkene og utvikle strategier som sikrer langsiktig suksess. Lær mer om hvordan man behersker styrearbeid og strategisk ledelse og ta en aktiv del i styrevervet for å mestre de strategiske utfordringene i eiendomsbransjen.

Beskrivelse

Dette lærer du

Lær mer om grunnprinsippene og ansvarsområdene for styremedlemmer, samt de juridiske og regulatoriske rammene. Få verdifull innsikt i styrelederens rolle og dynamikken mellom styret og ledelsen. Modulen tar for seg strategisk ledelse, beslutningstaking og implementering av strategier tilpasset eiendomsmarkedets dynamikk. Eksperter fra bransjen belyser viktige temaer som risikostyring, beslutningstaking under usikkerhet og balansering av kortsiktige resultater med langsiktige må. Få mulighet til å utvikle kunnskapen og ferdighetene i styrearbeid og strategisk ledelse i eiendomsbransjen gjennom praktiske eksempler og caseoppgaver.

Program

  • Introduksjon til styrearbeid i eiendomsbransjen
  • Grunnleggende prinsipper og ansvarsområder for styremedlemmer i eiendomsorganisasjoner
  • Juridiske og regulatoriske rammer som påvirker eiendomsbransjen og styrearbeidet
  • Rollen som styreleder og styrets forhold til ledelsen
  • Strategisk ledelse og beslutningstaking
  • Utvikling og implementering av strategier for eiendomsorganisasjoner i et dynamisk marked
  • Risikostyring og beslutningstaking under usikkerhet
  • Balansering av kortsiktige resultater med langsiktige strategiske mål

Tid og sted

22.-23. august 2024 kl 09:00-16:00

All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og det profesjonelle styremiljøet innen eiendom, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen styrearbeid.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i styrerollen for eiendomsorganisasjoner. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo.

Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging. Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 1: Styrearbeid i eiendomsorganisasjoner – roller, ledelse og ansvar

Meld deg på:

Modul 1: Styrearbeid i eiendomsorganisasjoner – roller, ledelse og ansvar

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!