Modul 1: Modeller, markeder og analyser

Utforsk strukturer og organisasjonsmodeller for Family Offices, markedssegmenter, investeringsanalyse for eiendom, og ESG-integrasjon. Lær om miljøvennlige investeringer, bærekraftens påvirkning på avkastning, og styresammensetning. Utvikle lederskap, kultur og forståelse for internasjonale aspekter.

Beskrivelse

Dette lærer du

I denne modulen får du en grundig innføring i strukturer og organisasjonsmodeller for Family Offices, samt innsikt i markeder og trender innen ulike segmenter. Lær mer om hvordan du kan identifisere og evaluere risiko og muligheter. Få verdifull innsikt i hovedtrekkene i investeringsanalyse og avkastningsmodeller for eiendom, samt integrering av bærekraftige prinsipper og ESG-faktorer i Family Office-strategier. Utforsk investeringer i miljøvennlige og sosialt ansvarlige eiendomsprosjekter, og forstå hvordan disse påvirker avkastning og risiko. Bli bedre kjent med styresammensetning, inkludert formalkrav, kjønn og kompetansebehov, og hvordan man bygger effektive styrer. Modulen har også fokus på lederskap, kulturbygging og internasjonale aspekter.

Program

  • Strukturer og organisasjonsmodeller for Family Offices
  • Marked og trender innen forskjellige segmenter – risiko og muligheter
  • Hovedtrekk i investeringsanalyse og avkastningsmodeller for eiendom
  • Integrering av bærekraftige prinsipper og ESG-faktorer i Family Office-strategier
  • Investeringer i miljøvennlige og sosialt ansvarlige eiendomsprosjekter
  • Påvirkning av bærekraftige investeringer på avkastning og risiko
  • Styresammensetning – formalkrav, kjønn og kompetansebehov
  • Lederskap, kulturbygging og internasjonale aspekter

Tid og sted

20.-21. august 2024 kl 09:00-16:00
All undervisning foregår i senterets lokaler i Lille Grensen 7, nabobygg til Stortinget i Oslo sentrum. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Programmet bringer sammen erfarne bransjeeksperter og nestorer innen eiendomssektoren og Family Office-miljøet, som alle stiller for å dele av sin ekspertise, erfaringer og beste praksis innen Family Office-strategier.

Antall undervisningstimer

Hver modul består av 11 timer med undervisningsbasert læring. Disse timene kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Alle moduler avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for alle moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsinvesteringer for Family Office. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Deltakeravgift

Deltakeravgift for hver modul er kr 14.500,- pr deltaker, fritatt for merverdiavgift ved fysisk eller digital deltakelse. Ved bestilling av e-billett (opptak av undervisningen) kommer merverdiavgift i tillegg.

Bindende påmelding.

Egen rabattordning for organisasjoner som deltar i senterets fordelsprogram samt medlemmer i senterets nettverksgrupper. Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer eller tilbud.

Vårt undervisningssenter

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo sentrum, med Stortinget som nabo.

Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer – som anvendes til både pauser, lunsjbespisning og nettverksbygging.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med. Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 1: Modeller, markeder og analyser

Meld deg på:

Modul 1: Modeller, markeder og analyser

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!