Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver

Etter gjennomført modul vil du få en bedre forståelse for hele transaksjonsprosessen ved kjøp av fast eiendom. Du vil blant annet få inngående kunnskap om investeringsanalyse og finansiering, finansiell og skatte- og avgiftsmessig due dilligence, verdivurdering, verdsettelsesmetoder og kjøpesumsberegninger.

Beskrivelse

Forholdene som gjennomgås vil være relevante både for den løpende driften og i en salgsprosess. Temaene vil belyses fra et finansielt, skatte-og avgiftsmessig perspektiv. Du vil sitte igjen med anvendbar innsikt i regnskaps-, skatte- og avgiftsmessige muligheter og fallgruver knyttet til kjøp og salg av fast eiendom.

Program:

Dag 1:

  • Investeringsanalyse og finansiering
  • Transaksjonsprosessen, herunder valg av selskapsstruktur, finansiell due dilligence og aksjekjøpsavtaler
  • Skatte- og avgiftsmessig due dilligence
  • Behandling av funn i aksjekjøpsavtaler

Dag 2:

  • Verdivurdering av eiendom, herunder verdsettelsesmetoden og særskilt om yield-metoden
  • Kjøpesumsberegning
  • Oppkjøpsanalyser og innregning av datterselskap i konsernregnskapet

Dato og sted

22.-23. april 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Lærekrefter

Undervisningsansvarlig for denne modulen er Fredrik Bratt Rebne. Han jobber i BDO og er partner i eiendomteamets revisjonsgruppe i Oslo. Fredrik har bred erfaring med finansiell revisjon av store eiendomskonsern, og har videre spesialisert seg på omorganiseringer, eiendomstransaksjoner og konsolidering

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått test for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver

Meld deg på:

Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!