Merverdiavgift og næringseiendom med PwC

Merverdiavgift og næringseiendom Trond Ingebrigtsen er adm. direktør, advokat og partner i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers, hvor han siden 1997 har jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet. Han har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA, og har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom.

Beskrivelse

Dette lærer du

Merverdiavgift kan være et utfordrende fagfelt å ferdes i. I denne modulserien vil Trond Ingebrigtsen gjennomgå de vesentligste suksesskriterier for en vellykket MVA-strategi. Samt dele av erfaringer rundt de vanligste fallgruvene og hvordan unngå disse.

Kursets innhold

Denne modulserien består av fem videomoduler, hver á 20-30 minutter. Hver av modulene avsluttes med en kunnskapsetest i form av multiple choice. I tillegg til får du vårt Executive Summary i PDF samt den orginale foredragsprestasjonen, slik at du enkelt kan følge og supplere fremføringen med egne notater.

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videoen følger det en tilhørende Power Point presentasjon, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du startet på videoene.

Det kan være lurt å notere underveis slik at det blir enkelt å ta kunnskapstesten. I tillegg får du en skriftlig Executive Summary som oppsummerer og fremhever det viktigste læringsutbyttet.

Merverdiavgift og næringseiendom med PwC

Meld deg på:

Merverdiavgift og næringseiendom med PwC

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!