Fordeling av kostnader i leieforhold

Fordypningskurset vil gi deg påfyll av kunnskap om hvilke kostnader som bør fordeles mellom utleier og leietaker i den daglige driften, og hvordan man kan regulere disse. Fordeling av kostnader knyttet til drift av næringseiendom har stor betydning for utleiers avkastning og for leietakers driftsbudsjett.

Beskrivelse

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig inviterer til fordypning i temaet fordeling av kostnader i leieforhold.

Velg mellom:

  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Innhold:

I dette fordypningsprogrammet vil foredragsholderne gjennomgå både grunnleggende og mer spesialiserte problemstillinger knyttet til kostnadsfordeling. Blant annet regulering, beregning og håndtering av felleskostnader, sentrale problemstillinger og grensesnitt knyttet til eierkostnadene, herunder vedlikeholdsplikten i leieavtalen. Det vil også bli satt av tid til en overordnet gjennomgåelse og sammenstilling av ulike typer leieavtaler med sikte på å illustrere hvordan valg av “type” leieavtale kan påvirke kostnadsfordelingen mellom partene

Formålet med undervisningen er å gi deltakerne innsikt i og kunnskap om hvilke forhold og avtalevilkår som er sentrale for å vurdere kostnadsfordelingen mellom utleier og leietaker, og derved å gi bedre forutsetninger for å innlede kommersielle forhandlinger om nye leieforhold.

Videre vil undervisningen kunne tilføre deltakerne kompetanse i håndteringen av felleskostnadene, både med hensyn til avtaleregulering, budsjettering, fordeling og regnskapsførsel. I tillegg vil deltakerne få en rekke tips og innspill til hvordan nye leieavtaler bør utformes og hvordan inngåtte leieavtaler skal forstås med sikte på fordeling av kostnader og felleskostnader.

Foredragsholdere er:

Advokat Gøran Mjelde Aarvik, partner Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Sted og dato

11. november 2024,  kl 09:00-15:30.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Fordeling av kostnader i leieforhold

Meld deg på:

Fordeling av kostnader i leieforhold

kr 7 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!