Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse med advokatfirmaet Hjort med advokatfirmaet Hjort

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse I denne modulserien vil senioradvokat Erik Gjævenes i advokatfirmaet Hjort gå igjennom prosessen rundt ekspropriasjon og hvilke steg som knytter seg til en slik avgjørelse.

Beskrivelse

Hva lærer jeg?

For utviklingen av samfunnet vil det noen ganger være behov for å erverve og benytte en eiendom mot grunneiers ønske. Det kan gjøres ved ekspropriasjon, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Både eiendomsrett og bruksrett kan eksproprieres.

Ved ekspropriasjon er det viktig å ha en realistisk fremdriftsplan og starte ekspropriasjonsprosessen tidlig nok. Det er viktig at en gjør en grundig jobb, slik at en får truffet et gyldig ekspropriasjonsvedtak i tide.

Den sentrale loven vedrørende grunnlaget for ekspropriasjon er lov om oreigning av 23. oktober 1959 nr. 3. Den gjelder i utgangspunktet for all ekspropriasjon, og har regler om bl.a. hvilke formål det kan eksproprieres til med hjemmel i loven, hvem som kan vedta ekspropriasjon samt regler om saksbehandlingen Reglene om saksbehandlingen må suppleres med forvaltningsloven.

Kurset innhold:

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Ekspropriasjon – grunnlaget
  • Ekspropriasjon – skjønn
  • Prinsipper for verdsettelse ved ekspropriasjon, tre alternative grunnlag:- Salgsverdi, jf. vl. § 5
    – Bruksverdi, jf. vl. § 6
    – Gjenanskaffelsesverdi, vl. § 7

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse med advokatfirmaet Hjort med advokatfirmaet Hjort

Meld deg på:

Ekspropriasjon, skjønn og verdsettelse med advokatfirmaet Hjort med advokatfirmaet Hjort

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!