Brannsikkerhet med Firesafe

Brannsikkerhet Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til nettstudie om brannsikkerhet. Nettstudiet gir deg en komprimert utgave av vår todagers fordypning med Firesafe.

Beskrivelse

Hva lærer jeg?

Modul 1:

 • Hvilke regelverk skal legges til grunn når bygget blir satt opp, eller det blir foretatt bruksendringer eller ombygginger?
 • Hvilke krav stilles til det foretaket som skal være prosjekterende, kontrollerende og utførende på brannsikkerhet i byggesaken?
 • Hva er forutsetningen for hvilken risikoklasse og brannklasse bygget ble oppført i?
 • Hvilke krav er det til detaljprosjektering av aktive tiltak som brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, ledesystem etc?
 • Hva må gårdeier kreve av dokumentasjon i overtakelsesfasen?

Modul 2:

 • Fokus på hva som er beskrevet i brannkonseptet.
 • Hvorfor er det viktig for eier å sette seg inn i hvilke krav stilles til bygget?
 • Får eier komplett dokumentasjon på bygget, slik som branntekniske plantegninger, rømningsplaner, situasjonsplan, evakueringsplan og FDV dokumentasjon?
 • Hva kan eier kreve av dokumentasjon i en overtakelsesfase?

Modul 3

 • Når kan bygget tas i bruk?
 • Hvem søker om ferdigattest?
 • Hvilken dokumentasjon skal være overlevert eier ved ferdigstillelse?
 • Når kan det søkes om brukstillatelse/ferdigattest?

Kurset innhold:

Følgende hovedtemaer vil bli gjennomgått:

 • Lover og forskrifter – byggets forutsetninger
 • Får eier som bestilt i brannkonseptet?
 • Ferdigattest og brukstillatelse
 • Passiv-/bygningsmessig brannsikring
 • FDV-dokumentasjon
 • Leveranse sprinkleranlegg

Dette får du:

 • Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
 • Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
 • Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
 • Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
 • 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?

Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.

Atle Killerud, teknisk sjef i Firesafe

Atle har erfaring fra bygningsmessig brannsikring i snart 40 år, og han er ansvarlig i Firesafe for all branntesting, dokumentasjon og faglig utførelse.

Ketil Ellefsen, direktør for Tech-avdelingen i Firesafe

Ketil er utdannet svakstrømsmontør og har utdannelse innen prosjektledelse. Siden 1983 har han arbeidet med brannalarm, og har siden 1994 eiet og drevet Romerike Svakstrøm AS – som nå utgjør Firesafe avd. Tech.

Han har erfaring fra prosjektering, kalkulering, rådgivning, installasjon, idriftssettelse, service og kontroll på brannalarm og aspirasjonsanlegg

De siste 20 årene har han hovedsakelig jobbet innen salg, prosjektering og rådgivning innenfor brannalarm og har i dag virke som direktør for Tech avdeling i Firesafe.

Rune Kibsgaard, avdelingsleder i Firesafe AS

Rune har erfaring fra bygningsmessig brannsikring i over 30 år. Han arbeider med sprinkler, slukkeanlegg og andre spesialprosjekter på tvers av forretningsområdene i Firesafe.

Brannsikkerhet med Firesafe

Meld deg på:

Brannsikkerhet med Firesafe

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!