Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

Å ivareta brannsikkerhet i bygg gjennom de ulike fasene riktig blir stadig mer komplekst. Alle virksomheter har krav som må etterleves. Hvilke krav stiller lovverket og hvordan ivareta dette riktig og effektivt?

Beskrivelse

Dette lærer du:

Undervisningen i dette fordypningskurset tar for seg hvordan bestiller skal stille krav for å oppnå riktig brannsikkerhetsnivå ved nybygg, ombygging og driftsfase.

Prosjektering

Hvordan stille de riktige spørsmålene i prosjekteringsfasen som gir de beste og økonomisk forsvarlige løsningene i byggefase og driftsfase?
Overtakelse: Hvordan bygge opp kompetanse for å få korrekt dokumentasjon i overtakelsesfasen og for å kunne drifte bygget brannteknisk riktig. Sjekkliste?

Etablere system

Hvordan etablere en god branndokumentasjon for å lette arbeidet i driftsfasen?

Drift og endringer

Hvordan sikre kompetanse til å gjennomføre drift på en riktig måte, og hva er eier og brukers ansvar? Løpende risikovurdering og kontinuerlige justeringer.

Evaluering og revisjon

Hvordan gjøre en god evaluering og kvalitetssikring av brannvernarbeidet for å kunne gjøre nødvendige forbedringstiltak?

Du vil lære mer om brannsikkerhet fra overlevering av nybygg eller kjøp av bygg og gjennom hele driftsfasen. Uavhengig om det er et enkeltstående bygg eller en stor portefølje, regelverket stiller de samme kravene til dokumentasjon og ivaretakelse. Alle branntekniske installasjoner og organisatoriske tiltak gjennomgås i kurset. Hvilke krav er det til eier og hvilke krav er det til leietaker? Hvordan få dette satt i et godt system? Hva er kravene til kontroll av de ulike branntekniske installasjonene? Kurset gir deg innsikt og verktøy for riktig ivaretakelse.

Dette kurset passer for:

Dette fordypningskurset henvender seg til eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap, samt prosjektledere hos eiendomsbesittere som er involvert i byggeprosjekter. Det er også egnet for driftsledere, vaktmestere/driftsteknikere og annet driftspersonell hos virksomheter som leier flere bygg, samt styremedlemmer i borettslag/sameier. Kurset er relevant for alle som er ansvarlige for drift av bygg og har overordnet ansvar for å ivareta brannsikkerheten på en effektiv og pålitelig måte.

Program:

 • Lover og forskrifter – byggets forutsetninger
 • Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?
 • Ferdigattest/brukstillatelse
 • Leveranse brannalarmanlegg
 • Leveranse sprinkleranlegg
 • Lover og forskrifter etablerte bygg
 • Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten
 • Tilstandsvurdering
 • Ansvarsfordeling eier/bruker
 • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold
 • Bygningsmessig brannsikring

Velg mellom:

 • Fysisk oppmøte
 • Følg undervisningen live på nett
 • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Tid og sted:

Dag 1: 7. november 2024 kl 10-16

Dag 2: 8. november 2024 kl 9-16.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Våre lærekrefter:

 • Erlend Hansen, senior branningeniør, Firesafe Consulting
 • Ståle Eilertsen, senior branningeniør, Firesafe Consulting
 • Geir Fossum, leder Slokkesystemer, Firesafe Tech K & S
 • Ketil Ellefsen, KAM project manager, Firesafe salg og marked
 • Atle Killerud, teknisk direktør, Firesafe

Firesafes lærekrefter er spesialister som besitter omfattende kunnskap og erfaring innen ulike aspekter av brannsikkerhet. Deres fagkunnskap bidrar til å gi deltakerne en helhetlig forståelse av kompleksiteten i brannsikkerhet, samt de nyeste og beste praksisene som er nødvendige for å ivareta brannsikkerhet og forebyggende brannvern på en effektiv måte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

Meld deg på:

Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

kr 11 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!