Boligutvikling i praksis – nettstudiet med Veridian Analyse

Boligutvikling i praksis – nettstudiet Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Innholdet er velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom. Nettstudiet har både teoretiske og praktiske elementer, med foredragsholdere som har konkret…

Beskrivelse

Kurset innhold:

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Verdivurdering av utviklingseiendom. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse
  • Risikovurdering av en utviklingseiendom. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse
  • Påregnelig utnyttelse, teori/praksis. Morten Ingebrigtsen, Veridian Analyse
  • Beregning av påregnelig utnyttelse – konkrete caser. Charlotte Helleland, DARK Arkitekter
  • Juridiske utfordringer ved boligutvikling, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, lovverk, etc. Roar R. Lillebergen, Advokatfirmaet Føyen
  • Oppgjørsmodeller – beskrivelse – utfordringer. Lars Råmunddal, Advokatfirmaet Føyen
  • Prosjekt med bolig og næring – juridiske, skattemessige og tekniske utfordringer. Jørgen Bull, Advokatfirmaet Seland Orwall
  • Verdivurdering spesialtilfeller, stripetaksering, utjevnet strøkspris med mer. Johan Berg-Svendsen, Veridian Analyse

Boligutvikling i praksis – nettstudiet med Veridian Analyse

Meld deg på:

Boligutvikling i praksis – nettstudiet med Veridian Analyse

kr 5 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!