Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning

Program

  • Eiendomsforvalterens rolle, ansvar og oppgaver
  • Kategorisering av strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning
  • Strategi og helhetstenkning, kvalitet, etikk, miljø
  • Eiendom som utleieobjekt
  • Casearbeid
  • Relasjonsforvaltning
  • Kvalitetsledelse, veldefinerte arbeidsprosesser, faglig spisskompetanse
  • Proaktiv drift og vedlikehold
  • Sourcingmodeller med tilhørende krav til bestillerkompetanse
  • Servicenivåavtaler som verktøy for forventningsavklaring

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Innhold
Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Datoer og sted 
20.-21. januar 2020, begge dager kl 09:00-16:00. Digitalt ellers Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.

Lærekrefter
Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets programdirektør.

Kompetansetest
Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat
Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Strategisk, taktisk og operativ eiendomsforvaltning nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere