Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom

Ved utleie av næringseiendom er det stor avtalefrihet, men det er også svært gode standard kontrakter. Lær deg når du skal benytte de ulike, hva du bør se etter og når du skal gjøre tilpasninger i leiekontrakten.

Beskrivelse

Program

  • Avtaleinngåelse, leiekontrakter og partenes forpliktelser
  • Felleskostnader, eierkostnader og KPI-justeringer
  • Oppdaterte og nye leiestandarder
  • Eiendom som utleieobjekt
  • Casearbeid
  • Endring av leieobjekt, fremleie og overdragelse, endring og mislighold, fravikelse konkurs, opsjoner og krav til varslinger, eventuell eksklusivitet og hvordan dette reguleres
  • Innkjøp, kontrakt og juss
  • Arealoppmåling av bygg
  • Merverdiavgift og justeringsforpliktelser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Datoer og sted

Dato kommer, begge dager kl 09:00-16:00. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Dag én åpnes med Anne Sofie Bjørkholt og Camilla Hammer Solheim, begge partnere i BAHR. Dagen fortsetter med Gøran Mjelde Aarvik, partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Dag to stiller bl.a. Jens Aas, partner i SANDS, og Trond Ingebrigtsen, partner og adm. direktør i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom

Meld deg på:

Modul 3: Utleiekontrakter – næringseiendom

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!