Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi

Det å være en attraktiv utleier er både lønnsomt og viktig i dagens marked. Hvordan imøtekomme kundens ønsker samtidig som man leverer sorte tall i regnskapet? Måling av bærekraft, fleksible og smidige leiekontrakter, og krav til det nyeste inne tekniske løsninger, er alle aktuelle temaer.

Beskrivelse

Program

  • Kundepleie og –tilfredshet, relasjonsforvaltning
  • Kunnskap og opplevelser som konkurransefortrinn
  • Leietakerforståelse
  • SLA opp mot leietakere
  • Casearbeid
  • Budsjettering og regnskap
  • Kostnader, inntekter, nøkkeltall og MVA
  • Investeringsanalyse, verdsettelse og livssykluskostnader
  • Transaksjoner og DD-prosesser

Med forbehold om mindre endringer i programmet.

Datoer og sted

Dato kommer, begge dager kl 09:00-16:00. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Innhold

Todagers undervisningsprogram, der eiendomsforvaltning betraktes fra et bransjeperspektiv.

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning, under faglig ledelse av senterets fagansvarlig.

Kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig test, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått.

Bransjesertifikat

Bestått test for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Antallsbegrensning

Kun 25 deltakere.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 14.500,- pr deltaker pr modul.

Pris per deltager ved bestilling av alle moduler: Kr. 13050,- per modul

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 10 % rabatt.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi

Meld deg på:

Modul 2: Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – utleieøkonomi

kr 14 500
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!