Eiendomsbransjens ledernettverk

Årlig nettverkskontigent er kr 16.500,- eks mva, som dekker lokalleie, servering, materiell og honorering av foredragsholdere.

Eiendomsbransjens ledernettverk er en eksklusiv lærings- og delingsarena, der ledere for eiendomsorganisasjoner møtes fire ettermiddager i året – for tidseffektivt, faglig påfyll.

Nettverket ble etablert i 2015, og samler i dag 175 ledere – fordelt på nettverksgrupper i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Østfold, Bu-Te-Ve og Innlandet. Senteret vurderer fortløpende behovet for nye ledergrupper rundt om i landet.

Hver nettverksgruppe består av maksimalt 35 deltakere, og naturlige deltakere er ledere fra private eiendomsselskap, boligbyggere, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom. Rådgivere har ingen adgang.

Deltakelse i nettverket er kun åpent etter invitasjon for organisasjonens leder, med styreleder/eier som mulig stedfortreder. Regionale organisasjoner kan stille med regiondirektør.

Til hver samling stiller en førsteklasses nasjonal eller internasjonal foredragsholder, som evner å utfordre og supplere nettverket på tradisjonell bransjetankegang, trender, muligheter og utfordringer for ledere i eiendom. Fokus på høy faglig kvalitet på foredraget samt at foredragsholder kan bidra til verdiskapning for nettverkets medlemmer. Deltakelse i nettverket krever ingen forberedelser for deltakerne.

Suksesskriterier: Delingskultur. Åpenhet. Transparens. Tillit. Nytenkning og nye tankesett. Inspirasjon. Overholdelse av tidsskjema.

Hver nettverksgruppe har en dedikert fasilitator, som har ansvar for planlegging og gjennomføring av samlingene. Bli kjent med våre nettverksfasilitatorer.

Innmelding skjer ved å benytte skjema lenger ned på siden.