Logo – Eiendomsfag

Eiendomsbransjens ledernettverk

Årlig nettverkskontigent er kr 16.500,- eks mva, som dekker lokalleie, servering, materiell og honorering av foredragsholdere.

Eiendomsbransjens ledernettverk er en eksklusiv lærings- og delingsarena, der ledere for eiendomsorganisasjoner møtes fire ettermiddager i året – for tidseffektivt, faglig påfyll.

Nettverket ble etablert i 2015, og samler i dag 175 ledere – fordelt på nettverksgrupper i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Østfold, Bu-Te-Ve og Innlandet. Senteret vurderer fortløpende behovet for nye ledergrupper rundt om i landet.

Hver nettverksgruppe består av maksimalt 35 deltakere, og naturlige deltakere er ledere fra private eiendomsselskap, boligbyggere, boligbyggelag, kommunale eiendomsenheter, statlige eiendomsforetak samt øvrige investeringsselskaper innen eiendom. Rådgivere har ingen adgang.

Deltakelse i nettverket er kun åpent etter invitasjon for organisasjonens leder, med styreleder/eier som mulig stedfortreder. Regionale organisasjoner kan stille med regiondirektør.

Til hver samling stiller en førsteklasses nasjonal eller internasjonal foredragsholder, som evner å utfordre og supplere nettverket på tradisjonell bransjetankegang, trender, muligheter og utfordringer for ledere i eiendom. Fokus på høy faglig kvalitet på foredraget samt at foredragsholder kan bidra til verdiskapning for nettverkets medlemmer. Deltakelse i nettverket krever ingen forberedelser for deltakerne.

Suksesskriterier: Delingskultur. Åpenhet. Transparens. Tillit. Nytenkning og nye tankesett. Inspirasjon. Overholdelse av tidsskjema.

Innmelding skjer ved å benytte skjema lenger ned på siden.

Referanser og anbefalinger fra medlemmer , som beskriver opplevd nytteverdi ved våre nettverksgrupper:

«Ledernettverket har vært inspirerende for meg med kombinasjonen av godt faglig innhold kombinert med mingling i en god sammensetning av ledere. Det er tidseffektive samlinger med bra lunsj uten fast bordsetning og deretter inndeling i grupper. Jeg prioriterer disse samlingene når mulighetene er der!» Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom.

«Bakgrunn for min deltakelse er å treffe andre toppledere i bransjen i en faglig setting for påfyll, utveksling av tanker/ideer og ikke minst utvide nettverket mitt. Vi får også et meget høyt nivå på de eksterne foreleserne vi klarer å tiltrekke oss. Etter et lite år, er jeg veldig godt fornøyd med utbyttet jeg har fått.» Øyvind Moen, adm. direktør i Frigaard Property Group.

«Jeg har vært medlem av ledernettverket i ca to år, og min vurdering er at dette nettverket er av meget stor nytte, både kompetansemessig og nettverksmessig. Vi møtes ca en gang i kvartalet i 2,5 timer. Først felles lunsj hvor man samtidig blir bedre kjent med de forskjellige bransjekollegene. Deretter en interessant faglig seanse (som vi for øvrig er med på å velge ut) inklusive gruppeoppgaver/diskusjoner. Alt i alt synes jeg dette nettverket absolutt er verdt å bruke tid og penger på. Anbefales!» Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal.

«Nettverket bidrar til å sette aktuelle temaer på dagorden, arrangerer interessante konferanser og bidrar til at man treffes uten en rekke rådgivere tilstede.  Her møtes kun de som har samme utfordringer som deg selv, og mitt inntrykk er at det er en åpenhet som bidrar til tverrfaglig kompetansedeling.» Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management.

«Nettverket gir meg mulighet til å få faglig påfyll i en travel hverdag. Foredragsholderen har vært svært gode så langt, og har vært med på å påvirke min ledelse av Vestaksen. Det er nyttig å møte andre ledere i samme situasjon, og ha mulighet til å snakke helt fritt om våre og deres utfordringer og erfaringer. Dette har for meg vært temaer som jeg ikke har nødvendig kompetanse på å sparre med verken i styret eller i administrasjonen.» Morten Hotvedt, adm. direktør i Vestaksen Eiendom.

«Samlingene i Eiendomsbransjens ledernettverk for Innlandet er en fin anledning til å få jevnlig faglig påfyll, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med andre ledere i regionen. Temaene og gjennomføring av samlingene er godt tilrettelagt for oss som deltar. Foredragsholderne holder høyt faglig nivå, og vi har mange gode diskusjoner med både foredragsholdere og deltakere rundt aktuelle problemstillinger». Anne Marie Laakso, leder Smedvig Eiendom Øst.

«Det var verdifullt både å møte kolleger rundt lunsjen, og også å drøfte innholdet i foredraget. For meg ble dette veldig bra, avgjort beste nettverksopplegg jeg har vært med på.» Petter Eiken, konserndirektør i Bane NOR Eiendom.

«De to møtene vi har hatt i vårt nystartede nettverk har vært preget av svært høy kvalitet på forelesere som har presentert dagsaktuelle temaer. Det er også rom for litt eiendomsfaglig prat i lunsjen, noe som jeg opplever som ekstra givende. Jeg er vanligvis tilbakeholden med å delta i ulike «samlinger» som tilbys, men opplever at å møte andre lokale aktører gir meg et godt utbytte,…og kanskje vel så viktig, at det føles som tiden jeg bruker på dette arrangementet er godt anvendt tid  Ernst Morten Einarsen, adm. direktør i Sartor Holding.

Innmelding i eiendomsbransjens ledernettverk

  • Ved å melde deg på våre kurstilbud samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Les vår personvernerklæring her. Du velger selv om du vil at vi lagrer dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev, og kan når som hest avregistrere deg fra denne tjenesten.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere