Hva lærer du?

Sikkerhetskrav fra leietakere og eiendomsforvaltere blir i en stadig økende utstrekning inkludert i kontrakter. Du lærer hva som er sentralt her for å kunne etterkomme kunders krav og ønsker gjennom eiendomsforvaltningen.

I tillegg er en rekke organisasjoner er underlagt Sikkerhetslovens bestemmelser, uten nødvendigvis å kjenne til innholdet i dette ansvaret. Dette gjelder også byggeiere og eiendomsforvaltere, med ansvar for egne og kunders verdier samt forsvarlig drift. Den nye loven stiller en rekke krav til arbeidet med sikkerhet, og i denne fordypningen vil du lære om disse pliktene og hva du har ansvar for, og ikke minst hvordan du kan etablere gode kostnadseffektive og risikoreduserende tiltak.

Fordypningen passer for

Fordypningskurset egner seg for ledere og spesialister i private og offentlige eiendomsorganisasjoner, som har et ansvar for å trygge bruken og brukerne av egen bygningsmasse – både ut fra et sårbarhetsbilde og fra et verdiskapningsståsted. Naturlig deltakere vil være toppledere, forvaltningsansvarlige, driftssjefer og IKT-ansvarlige.

Program
  • Sikkerhet i eiendom – en innføring
  • Risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser – Innføring
  • Når det uventede inntreffer
  • Beredskapsplan for cyberangrepDato og sted

9.april 2024 kl 9.00 – 16.00.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Om undervisningsansvarlig

HRP har spisskompetanse innen sikkerhet og sikkerhetsstyring i virksomheter. De har bred erfaring med komplekse sikkerhetsprosjekter i det offentlige rom, og de har mottatt flere anerkjennelser for dette arbeidet. HRP har gjennom sine mange års arbeid med høysikkerhet i både offentlig og privat sektor opparbeidet seg svært god erfaring med prinsipper og krav for sikring iht relevante standarder og tilsvarende. De kjenner også sikkerhetsbransjen og leverandørmarkedet i Norge meget godt.