Boligutvikling i praksis

I løpet av to undervisningsdager blir du kjent med muligheter og fallgruver ved boligutvikling, herunder bl.a. i forhold til jus, økonomi og politisk risiko. Fordypningskurset egner seg for eiendomsutviklere og -investorer, som ønsker et helhetlig perspektiv på utvikling av boligeiendom, samt finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med eiendomsutviklingsprosjekter.

Beskrivelse

Undervisningsansvarlig er Johan Berg-Svendsen, daglig leder og partner i Veridian Analyse. Han suppleres av en rekke bidragsytere fra verdikjeden for boligutvikling.

Program dag 1:

 • Verdivurdering av boligutviklingstomter, teori, prinsipper og praktiske eksempler
 • Modning av en utviklingstomt – tid, arbeid, risiko og verdiøkning
 • Reguleringsplaner/kommunedelplaner – hvordan lese disse. Hvor vanskelig er det å endre disse? Tidsbruk fra uregulert til rammetillatelse
 • Beregning av påregnelig utnyttelse – konkrete caser
 • Hvor mye koster det å bygge boliger? Infrastruktur, grunnforhold, med mer
 • Hvordan oppnå finansiering av boligutviklingsprosjekter
 • Juridiske utfordringer ved boligutvikling – rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, lovverk, etc.

Program dag 2:

 • Prosjekt med bolig og næring – juridiske, skattemessige og tekniske utfordringer
 • Erverv av striper/parseller for utvikling. Utfordringen med kjøp av tomter fra det offentlige
 • Presentasjon av et vellykket boligprosjekt
 • Arkitektur – rolle i verdiskapning
 • Utvikling av et større tomteområde – hvordan skape gode prosjekter selv om det er flere ulike eiere?
 • Verdivurdering av større tomteområder – tid, nåverdi og risiko
 • Oppgjørsmodeller – hvordan få til opsjonsmodeller
 • Oppsummering/QA

Dato og sted

2.-3. desember 2024 kl 09.00-16.00 begge dagene.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Bindende påmelding.

Boligutvikling i praksis

Meld deg på:

Boligutvikling i praksis

kr 11 000
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!