Regulering av eiendom

Reguleringsfasen er sentral ved utvikling og eiendom, og er den fasen der man sikrer verdiskapning, gode rammer for prosjektet og mulighet for god gjennomføring. Det er også lett å trå feil i denne fasen og skape utfordringer for gjennomføringsfasen. God kunnskap om reguleringsplaners innhold, verktøy for gjennomføring og lovens plansystem kan gi bedre planprosesser, bedre…

Beskrivelse

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Clemens Eiendom AS inviterer til vårt årlige fordypningskurs i regulering av tomter.

Dette lærer du:

Fordypningskurset skal gi en praktisk innføring i plansystemet i plan- og bygningsloven, slik at man kan se sammenhengen mellom disse, og betydningen de har for hverandre. Videre skal kurset gi innsikt i planprosessen, saksgangen i en reguleringssak og ulike milepeler i den. Fordypningskurset skal også gi tips om dialogen med kommunen før og under planprosessen. Deltakerne skal lære om reguleringsplaners innhold, og hvordan man leser og tolker reguleringsplaner. Videre skal deltakerne lære om hva som kan reguleres i reguleringsbestemmelser, med særlig fokus på rekkefølgekrav. Deltakerne skal også få råd om fallgruver ved reguleringsprosesser, og hvordan man kan sikre verdiskapning og god gjennomføring allerede i planfasen. Kurset gir også grunnleggende innføring i virkemidler for plangjennomføring, herunder opparbeidelseskrav, refusjon og utbyggingsavtaler.

Dette fordypningskurset passer for:

Dette fordypningskurset passer for eiendomsutviklere og eiendomsbesittere som regulerer tomter, og for arkitekter, advokater eller andre rådgivere som jobber med reguleringsprosesser eller gjennomføring av reguleringsplaner.

Program:

  • Plansystemet i plan- og bygningsloven
  • Planprosesser og saksbehandling
  • Innholdet i reguleringsplaner
  • Utarbeidelse av reguleringsplaner
  • Reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav
  • Gjennomføring av reguleringsplaner
  • Praktiske råd om arbeid med regulering

Lærekrefter:

Undervisningsansvarlig er Sofia Bjørck, prosjektleder i Clemens Eiendom AS. Sofia har jobbet som advokat i mange år, og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Hun har jobbet mye med både planprosesser og gjennomføring av planer.

Velg mellom:

  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.

Tid og sted:

16. oktober 2024 kl 09:00-16:00.
Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Deltakeravgift:

Ordinær: Kr 7.500,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Regulering av eiendom

Meld deg på:

Regulering av eiendom

kr 7 500
Category:
Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!