Modul 1 og 2: 26.-27. september 2024

FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT

Vår årlige fordypningsserie i plan- og bygningsrett er populær blant praktikere i både privat og offentlig sektor. Fordypningsserien gir et godt overblikk over de sentrale elementene innen arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner – som samlet vil gi deg en verdifull realkompetanse.

Om fordypningen

Modulene i serien tar for seg hovedinnholdet i plan- og bygningsrett, og vil gi deg konkrete og håndgripelige verktøy i hverdagen. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt offentlige plan- og bygningsmyndigheter.

Fordypningen passer for

Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere samt offentlige plan- og bygningsmyndigheter. Modulene kan tas sammenhengende eller hver for seg.

Undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig er advokat Stein Ness i Bane NOR Eiendom. Stein er medforfatter av den toneangivende læreboka Plan- og bygningsrett, som er utgitt i 3. utgave av Universitetsforlaget. Ness har jobbet som advokat både i offentlig og privat sektor, og har også lang erfaring i juridiske emner knyttet til eiendomsutvikling. Han har tidligere vært leder for og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett.

Modulene kan tas sammenhengende eller hver for seg.

Fordypning 1: Arealplanlegging og utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

26. september 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

 • Overordnede rammer og hensyn i arealplanleggingen
 • Utredningskrav og konsekvensanalyser
 • Hvordan utarbeide gjennomførbare reguleringsplaner?
 • Krav til reguleringsbestemmelser – hva kan kreves?
 • Reguleringsplan som grunnlag for refusjon og ekspropriasjon
 • Planprosessen – behandling av private reguleringsforslag
Fordypning 2: Gjennomføring av reguleringsplan

27. september 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Reguleringsplaners rettsvirkninger – foreholdet til eksisterende rettigheter
 • Opparbeidelse av infrastruktur – grensesnittet mellom privat og offentlig infrastruktur
 • Krav om refusjon fra andre grunneiere
 • Inngåelse av utbyggingsavtaler – hva kan avtales?
 • Innløsning og ekspropriasjon – erstatning
 • Urbant jordskifte – et hensiktsmessig virkemiddel?
Fordypning 3: Byggesaksbehandling og krav til byggetiltak

18. november 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Søknadsplikt og unntak
 • Midlertidig bygge- og deleforbud
 • Krav til saksbehandling og tidsfrister
 • Byggetillatelse og dispensasjoner – krav og vilkår
 • Byggetekniske krav – hva kan kreves?
 • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – avslutning av byggesaken
Fordypning 4: Ansvar, overtredelser og sanksjoner

19. november 2024 kl 09:00-16:00.
Sted: Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

 • Tiltakshavers ansvar og krav til bruk av ansvarlige foretak
 • Ansvarsrett – hva omfattes og hvor langt rekker ansvaret?
 • Sanksjoner mot overtredelser av plan- og bygningslovgivningen
 • Overtredelsesgebyr og straff
 • Kommunenes ansvar for feil i plan- og byggesaksbehandlingen
Deltakeravgift

Ordinær: Kr 6.500,- pr deltaker pr fordypning.
Medlem: Kr 5.000,- pr deltaker pr fordypning (gjelder senterets støttespillere samt deltakere i nettverksgrupper).

Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning når denne følges fysisk eller live på nett. Ved bestilling av e-billett (redigert opptak) tilkommer merverdiavgift.

Bindende påmelding.

Meld deg på FORDYPNINGSSERIE I PLAN- OG BYGNINGSRETT nå!

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere