Logo – Eiendomsfag

17.-18. september og 19.-20. november 2020

Fordypningsserie i plan- og bygningsrett

Dette kompetanseprogrammet er populært blant praktikere i privat og kommunal sektor, da det gir et tidseffektivt overblikk over de viktigste elementene innen hhv arealplanlegging, gjennomføring av reguleringsplan, byggesak samt ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner.

Kursansvarlig er advokat Stein Ness som er medforfatter av boka Plan- og bygningsrett 3.utgave utgitt av Universitetsforlaget. Ness har jobbet som advokat både i offentlig – og private sektor, og har i en årrekke arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling. Ness har tidligere vært leder og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett. Han for jobber for tiden hos Bane NOR Eiendom.

Med sitt faglig brede nedslagsfelt evner vår undervisningsansvarlig Stein Ness å formidle dette omfattende fagstoffet på en virkelighetsnær måte, til praktisk bruk for deltakerne.

Fordypningserien vil ta for seg hovedinnholdet i plan- og bygningsrett og gi deg konkrete og håndgripelige verktøy. Alle fire moduler kan tas sammenhengende eller hver for seg. Undervisningen vil være nyttig for både private tiltakshavere, deres rådgivere og kommunale plan- og bygningsmyndigheter.

Fordypning 1: Arealplanlegging
Torsdag 17. september 2020 kl 09:00-16:00..

 • Planavklaring – overordnede rammer og retningslinjer
 • Oppstart av reguleringsarbeidet – plan- og sektormyndigheter
 • Utarbeidelse av reguleringsplan – reguleringsbestemmelser
 • Planprosessen – vedtakelse og rettsvirkninger

Fordypning 2: Gjennomføring av reguleringsplan
Fredag 18. september 2020 kl 09:00-16:00

 • Forholdet til private rettigheter
 • Ekspropriasjon
 • Refusjon
 • Utbyggingsavtaler

Fordypning 3: Byggesak
Torsdag 19. november 2020 kl 09:00-16:00

 • Krav til byggetomt
 • Søknadsplikt
 • Dispensasjon
 • Byggesaksbehandling – krav til tiltaket

Fordypning 4: Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner
Fredag 20. november 2020 kl 09:00-16:00

 • Ansvarssystemet – lokal og sentral godkjenning
 • Uavhengig kontroll
 • Gjennomføring av tilsyn
 • Overtredelsesgebyr og andre sanksjoner

Deltakeravgift pr dag er kr 5.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning. Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Fordypningsserie i plan- og bygningsrett nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere