Logo – Eiendomsfag

Dokumentasjon og bestillerkompetanse

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til vårt todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.

Det faglige programinnholdet er todelt:

1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig.

Sted: Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4, Oslo.
Tid: 17.-18. november 2020 kl 09:00-16:00.

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap,  prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.

Program dag 1: Dokumentasjon i en overtakelsesfase – bestillerkompetanse

Lover og forskrifter. Byggets forutsetninger

  • Brannkonsept med tegninger og dokumentasjon på eventuelle fravik
  • Risikoklasse og brannklasse

Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?

  • Detaljprosjektering og dokumentasjon på branntekniske installasjoner
  • Eksempler; ledesystem, røykventilasjon, manuelt slokkeutstyr, evakueringsplaner, rømningsplaner, låser på dører i rømningsvei.

Ferdigattest/brukstillatelse

  • Ferdigbefaring/idriftsettelsesrapporter/tester individuelt og fullskala
  • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold, beskrivelser i FDV-dokumentasjon

Leveranse brannalarmanlegg

  • Detaljprosjektering
  • Alarmorganisering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Leveranse sprinkleranlegg

  • Detaljprosjektering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Case: Brannalarm: adresseringsfeil/endring i bygget/falske alarmer og kontrolljournal/ombygging/styringer/

Case: Sprinkler: lagringsfeil / endret bruk ut fra sprinkleranleggets forutsetninger / kontroll vs service

Program dag 2: Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen:

Lover og forskrifter etablerte bygg

  • FOB og internkontrollforskriften

Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten

  • Byggets forutsetninger/bruk
  • Branntekniske plantegninger/brannkonsept

Tilstandsvurdering

  • Hva utløser krav/behov til en tilstandsvurdering?
  • Bruksendring/ombygging og byggesak
  • DD rapport

Ansvarsfordeling eier/bruker

  • Hvem har ansvaret
  • Samordning av brannvernarbeidet
  • Øvelse/opplæring

Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold

  • Risikovurdering
  • Internkontrollforskriften
  • FDV-dokumentasjon

Bygningsmessig brannsikring

  • Krav og løsninger
  • Mangelfull brannsikring, eksempler
  • FDV-dokumentasjon

Fra Firesafe stiller Atle Killerud, Ketil Ellefsen, Liv-Karin Skjelbred og Rune Kibsgaard.

Deltakeravgift er kr 8.500,- fritatt for merverdiavgift som undervisning.

Det er også mulig å delta på kun én av dagene, om ønskelig. Avmerkes da under posten «Evt fakturareferanse» i påmeldingsfeltet.

Bindende påmelding. 20 % rabatt for senterets støttespillere.

Meld deg på Brannsikkerhet – overtakelse og drift nå!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere