3.-4. juni 2024

BRANNSIKKERHET – OVERTAKELSE OG DRIFT

Dette fordypningskurset er et todagers kompetanseprogram innen brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er todelt, hvor dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen, mens dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

Velg mellom:
 • Fysisk oppmøte
 • Følg undervisningen live på nett
 • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.
Tid og sted:

Dag 1: 3. juni 2024 kl 10-16

Dag 2: 4. juni 2024 kl 9-16.

Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – like ved Stortinget. Inngang fra Arbeidergata.

Det faglige programinnholdet er todelt:

1. Dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen
2. Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen

Målgrupper dag 1: Eiendoms- og driftssjefer hos byggeiere og forvaltningsselskap,  prosjektledere hos eiendomsbesittere som er med i byggeprosjekter.

Målgrupper dag 2: Samme som dag 1 samt også for driftsledere og vaktmestere/driftsteknikere, driftspersonell hos virksomhet som leier mange bygg, styret i borettslag/sameier. Dette er aktuelt for alle som drifter bygg og har overordnet ansvar for brannsikkerheten.

Program dag 1: Dokumentasjon i en overtakelsesfase – bestillerkompetanse

Lover og forskrifter. Byggets forutsetninger

  • Brannkonsept med tegninger og dokumentasjon på eventuelle fravik
  • Risikoklasse og brannklasse

Får eier det som er bestilt i brannkonseptet?

  • Detaljprosjektering og dokumentasjon på branntekniske installasjoner
  • Eksempler; ledesystem, røykventilasjon, manuelt slokkeutstyr, evakueringsplaner, rømningsplaner, låser på dører i rømningsvei.

Ferdigattest/brukstillatelse

  • Ferdigbefaring/idriftsettelsesrapporter/tester individuelt og fullskala
  • Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold, beskrivelser i FDV-dokumentasjon

Leveranse brannalarmanlegg

  • Detaljprosjektering
  • Alarmorganisering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)

Leveranse sprinkleranlegg

  • Detaljprosjektering
  • FDV-dokumentasjon (kontroll, ettersyn og vedlikehold)
Program dag 2: Etablerte bygg – brannsikkerhet i driftsfasen:

Lover og forskrifter etablerte bygg

  • FOB og internkontrollforskriften

Krav til dokumentasjon av brannsikkerheten

  • Byggets forutsetninger/bruk
  • Branntekniske plantegninger/brannkonsept

Tilstandsvurdering

  • Hva utløser krav/behov til en tilstandsvurdering?
  • Bruksendring/ombygging og byggesak
  • DD rapport

Ansvarsfordeling eier/bruker

  • Hvem har ansvaret
  • Samordning av brannvernarbeidet
  • Øvelse/opplæring

Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold

  • Risikovurdering
  • Internkontrollforskriften
  • FDV-dokumentasjon

Bygningsmessig brannsikring

  • Krav og løsninger
  • Mangelfull brannsikring, eksempler
  • FDV-dokumentasjon
Våre lærekrefter:

Erlend Hansen, senior branningeniør, Firesafe Consulting

Ståle Eilertsen, senior branningeniør, Firesafe Consulting

Olav Østensen, fagleder Slokkkesystemer, Firesafe Tech K & S

Ketil Ellefsen, KAM project manager, Firesafe salg og marked

Atle Killerud, teknisk direktør, Firesafe

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 11.000,- pr deltaker.

Våre støttespillere og deltagere i senterets nettverksgrupper har 20 % rabatt på fordypningskurs.

Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding.

Meld deg på BRANNSIKKERHET – OVERTAKELSE OG DRIFT nå!

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere