Fordypning

 • Dato:

  03/04/2025

  Hovedsamlingen 2025

  Senter for eiendomsfag har gleden av å invitere medlemmene i våre ledernettverk til Hovedsamlingen 2025 – vår nasjonale ledersamling.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  Festekontrakter

  Festet eiendom er ofte sammensatt og presenterer typisk komplekse utfordringer for ulike aktører, inkludert festere, bortfestere, långivere og rådgivere. I dette fordypningskurset får du kunnskap som gjør deg i stand til å unngå unødvendig usikkerhet, frustrasjon og konflikt mellom partene. Fordypningskurset tar for seg alle sentrale aspekter ved festeeiendom, fra inngåelse av festekontrakter og regulering…

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  28/10/2024

  Kommunale eiendomsstrategier

  Gjennom dette fordypningskurset får du unik innsikt i hvordan du kan hente frem verdiene som ligger i eiendomsporteføljen til offentlige virksomheter. Erfarne foredragsholdere, med bred kompetanse fra både offentlig og privat virksomhet, belyser temaene fra nye vinkler.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  29/10/2024

  Grunneiersamarbeid

  Oppnå vellykkede utviklingsprosjekter med riktig regulering av et grunneiersamarbeid. Lær hvordan samarbeid mellom grunneiere og utviklere kan effektivisere prosessen, redusere kostnader og maksimere resultatene. Få innsikt i riktig regulering, juridiske virkemidler og strategier for å unngå mulige fallgruver.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  30/10/2024

  Byggeprosjekter fra start til slutt

  Undervisningen i dette fordypningskurset følger gangen i et byggeprosjekt, og vil blant annet ta for seg entreprisemodeller og avtaleinngåelse, ansvar og risiko for prosjektering, utførelsesfasen, endringssystemet og endringshåndtering, avbestilling og heving, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjoner, foreldelse og konfliktløsning.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  05/11/2024

  Samspill for verdiskapning

  Fremdeles preges litt for mange våre byggeprosjekter av dårlig samhandling og lav grad av tillit mellom partene – noe som skaper konflikter, dårlige løsninger og uunngåelig resulterer i unødig kostnads- og tidsbruk.

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  06/11/2024

  Utbyggingsøkonomi

  I utviklings- og utbyggingsprosjekter er god økonomistyring avgjørende for å lykkes. Det er viktig at det fra første stund etableres gode økonomiske modeller tilpasset prosjektets omfang. Det samme gjelder strukturerte prosesser for å avklare hvordan prosjektet skal organiseres med hensyn til inndeling i selskaper og eiendommer, samt organisering med tanke på skatt, mva og finansiering.…

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  07/11/2024

  Brannsikkerhet – Overtakelse og drift

  Å ivareta brannsikkerhet i bygg gjennom de ulike fasene riktig blir stadig mer komplekst. Alle virksomheter har krav som må etterleves. Hvilke krav stiller lovverket og hvordan ivareta dette riktig og effektivt?

  Detaljer og påmelding ->

 • Dato:

  12/11/2024

  Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

  Utforsk utbyggingsavtalens potensial for å optimalisere prosjektgjennomføringen! Oppnå suksess i eiendomsutviklingen gjennom grundig innsikt og praktiske verktøy. Med bransjens økende krav til effektiv og god bruk av utbyggingsavtaler er det viktig med grundig kjennskap til regelverket og avtalens fulle potensial. Med stadige endringer i lovgivningen og en nyetablert Norsk Standard for utbyggingsavtaler, er det avgjørende…

  Detaljer og påmelding ->