Everybody knows

Eiendom som investeringssegment tiltrekker seg mange ulike kategorier av og former for investorer, og den rommer derfor naturligvis både gode og mindre gode virksomheter – med tilhørende aksjonærer. Videre bidrar eiendomsmarkedenes sykliske natur sterkt til at den i oppgangstider tiltrekker seg nye og variable krefter, mens den i nedgangstider raffinerer og skiller ytterligere de velskodde…

I denne aktørjungelen kan det være vanskelig å vite hvem som er hel ved og hvem en med fordel bør unngå å gjøre eiendomshandler med. Valg av feil samarbeidspartner kan gjøre ubotelig skade på:

  • Egen verdiskapning og omdømme
  • Sluttbrukernes anvendelse av eiendomsprosjektet 
  • Bydelsutviklingen som eiendomsprosjektet inngår i

Som eiendomsbransjens kompetansesenter kommer vi tett på eiendomssektorens beste og mest ambisiøse kunnskapsaktører, hvor skaperkraft og gjennomføringsevne foredler samfunnspotensial – og viser vei for neste generasjon av eiendomsaktører. Disse erfaringene tillater meg å anbefale eiendomsaktører som tilkjennegir samtlige av de følgende seks karakteristika:

Synlig

De har en synlig og aktiv merkevare, som aksjonærene har egeninteresse av å ivareta og videreutvikle. Disse aktørene vil anstrenge seg for at alle handler og prosjekter tåler dagens lys, og samarbeidspartnere blir vurdert ut fra dette perspektivet.

Kvalitetsbevisst

De er opptatt av redelighet i sine avtaleforhold, og erkjenner at ingen langsiktig avkastning kan skapes eller opprettholdes uten kvalitet i det som tilbys.

Tilgjengelig

De løper aldri fra sitt ansvar, selv når muligheten byr seg. Uttrykket ”ingen kommentar,” i møte med motgang og kritikk, er intet aktuelt alternativ for disse eiendomsaktørene.

Delende

De er ikke bekymret for gode konkurrenter, da sunn konkurranse hever listen og motiverer de gode aktørene til å bli enda bedre.

Verdibasert

De tillater ikke at rendyrkede bedriftsøkonomiske hensyn får gå på bekostning av organisasjonens og aksjonærenes moralske kompass. Uttrykket ”business er business” brukes ikke som forklaringsgrunn for moralsk svake beslutninger.

Skapende

De evner å beholde og tiltrekke seg talentfulle medarbeidere som ikke utelukkende er motivert av profitt. Disse skaper verdier for andre enn seg selv, og ser sin egen rolle i samfunnet som betydningsfull.

Neste gang du vurderer å gjøre forretning med en investor, kan du med fordel vurdere vedkommende opp mot egenskapene ovenfor – det vil vi alle tjene på. I motsatt fall risikerer du på sikt å ende opp som en av de mer deprimerende karakterene i Leonard Cohens ikoniske sang «Everybody knows», utgitt på albumet «I´m Your Man» fra 1988, hvor han i andre vers synger følgende:

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died
Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long-stem rose
Everybody knows

Av Øystein Ringen-Vatnedalen, gründer og eier av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Vis flere innlegg