Eiendomsfagbloggen

Eiendomsstrategi

Strategi er av enkelte omtalt som kunsten å velge noe bort. I all sin enkelhet er dette en ypperlig introduksjon til strategi som fagområde, gitt at det motsatte verken er gjennomførbart eller lønnsomt: Du må faktisk velge bort noe av alt det du faktisk kan bruke av din tid på, for å fokusere på noe som er mer spisset og svarer direkte til det du kan å bli god på. Summen av litt for mange inspirasjonsbøker om ledelse og strategi handler i bunn og grunn om dette. Og skal du bli skikkelig god på noe, krever dette et tilsvarende rendyrket perspektiv på hva du anvender dine ressurser på. I klartekst innebærer det færre og mer rendyrkede mål.


Eiendomsstrategi som fagområde er ikke spesielt godt utviklet, sett fra et akademisk ståsted. Det kan dog ikke tolkes dithen at temaet er uinteressant. Tvert imot vil jeg slå et slag for at vi heller bør ta det som et tegn på at private og offentlige eiendomsinvesteringer, som nødvendige byggesteiner i vår felles samfunnsutvikling, fremdeles opererer noe under den akademiske radaren – og det urettmessig så.

Det enkle

Forskjellen på to ulike investorskarer, der aktørene opererer henholdsvis innenfor og utenfor et velfundert og ansvarlig strategigrunnlag, vil under visse forhold kunne gjøre ubotelig skade på både aksjonærverdier og lokalsamfunn. Når det er sagt, er det åpenbart at det er ingenting i veien for å operere med strategisk enkelhet. Det er ikke nødvendigvis i det avanserte at vi finner det eneste målet for våre investeringer.

Det tydelige

Dette kan forsøksvis illustreres ved et eiendomsselskap som har valgt logistikkeiendom som sitt foretrukne investeringssegment. Et ypperlig utgangspunkt i disse tider, særlig om dette valget også er begrunnet i egne forutsetninger for å lykkes. Med et egnet mål i sikte, kan arbeidet med å strømlinjeforme de tilhørende ressurser ta til. Når denne kortstokken er sortert i riktig rekkefølge, er vi nærmere det vi i denne sammenhengen kan omtale som en god eiendomsstrategi. Dette vil aksjonærene bifalle, og strategisk tydelighet kan oppnås i omtale av virksomheten – både internt og eksternt.

For det er ikke kun overfor bank- og finansverden at en slik tydelighet vil være et strategisk fortrinn. Det samme vil gjelde i møter med lokale planmyndigheter, for de tilfeller hvor du er avhengig av kommunal godkjennelse for det som ligger innenfor ditt virkefelt. For hvorfor skulle en ekstern saksbehandler eller beslutningstaker stole på ditt ord, om ikke dette er koblet til en realisme som er preget av strategisk kompetanse?

Det ansvarlige

Når du i tilstrekkelig grad har formulert dine strategiske mål, har du også kommet et godt stykke på veien med å definere ditt mulige formål. Og det er her vi med størst kraft kan la aksjonærverdier forsterke samfunnsverdier, i form av ditt samfunnsansvar. I denne sammenhengen vil et slikt ansvar innebære at du anvender dine ressurser på en slik måte at dine eiendomsinvesteringer også kommer deler av samfunnet til gode.

Gjort riktig, vil dette bidra til at de ressurser du er avhengig av for å realisere dine mål, selv finner sin vei til deg – og gjør en tilsvarende stor bue rundt de som ikke deler din strategi. Talentene i arbeidsmarkedet har ingen vansker med å identifisere de aktører som er hel ved. En talentstrategi som løfter eiendomskarrierer vil også gjøre underverker for de prosjekter som de samme talentene legger all sin energi i.

Det som varer

Tiden er forbi da rammen for samfunnsansvar kan reduseres gjennom utsagn som «vi betaler jo skatt av vårt overskudd» eller «ingen annen bransje er så gjennomregulert enn vår, og vi oppfyller alle krav som samfunnet har satt til oss». En slik strategisk grunnhet svarer ikke til de forventninger som hviler på de aktører som skal bringe eiendomsbransjen fremover. Den kloke og langsiktige investor ser alltid etter løsninger der egen eiendomskapital kan bidra til å løse store og små utfordringer i våre lokalsamfunn. Disse lar seg ikke imponere av aktører som er mest opptatt av å innfri lovverkets minimumskrav, og som setter likhetstegn mellom dette og eget samfunnsansvar. Det gjør heller ikke vi andre.

Av Øystein Ringen-Vatnedalen, gründer og eier av Senter for eiendomsfag – eiendomsbransjens kompetansesenter siden 1997.

Vis flere innlegg

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere