Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning. Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Eiendomsforvalterrollen er i endring - fra å være bak pulten og knuse tall til å imøtekomme kunden på veldig mange arenaer. Nye løsninger som co-working og "all inclusive" endrer denne hverdagen betraktelig.

Oppstart i januar 2022

Tid og sted

Modul 1: 20.- 21. januar 2022
Modul 2: 16. – 17. februar 2022
Modul 3: 17. – 18. mars 2022
Modul 4: 5. -6. mai  2022
Modul 5 : 1.- 2. juni 2022

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 Oslo.

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en leder for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som deltakerne besvarer på dag to. Fjorårets caser ble presenterer av ledere i Oslo Areal, Entra, Bane NOR Eiendom og Selvaag Eiendom.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Hver modul avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsforvaltning. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

  • Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09 til 16.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning
  • Toppledere i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Meld deg på Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning nå!

Lærekrefter

Fra eiendomsbransjen: Selvaag Eiendom, UiO Eiendomsavdelingen, Braathen Eiendom, OBOS Eiendom, Norges Bank Eiendomsavdelingen, Aspelin Ramm Eiendom, Entra, Oslo Areal, Storebrand Asset Management, Nordea Liv Eiendom, Avantor, Anthon B. Nilsen Eiendom, SiO Eiendomsavdelingen, Undervisningsbygg Oslo KF, Møller Eiendom, Bane NOR Eiendom m.fl.

Fra rådgiverne: PwC, BAHR, Cushman & Wakefield Realkapital, Caverion, Breen.as, Simonsen Vogt Wiig, SANDS, OPAK, Malling & Co, GK Norge, BER og 6C ST. I tillegg stiller en rekke PropTech-selskaper for å presentere sine innfallsvinkler til innovasjon og nyskapning i bransjen.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av e-billett tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Leietakere, nøkkeltall og budsjettering – All inclusive og grønne tall

Det å være en attraktiv utleier er både lønnsomt og viktig i dagens marked. Hvordan imøtekommende kundens ønsker samtidig som man leverer sorte tall i regnskapet? Måling av bærekraft, fleksible og smidige leiekontrakter, og krav til det nyeste inne tekniske løsninger, er alle aktuelle temaer.

Utleiekontrakter – næringseiendom

Ved utleie av næringseiendom er det stor avtalefrihet, men det er også svært gode standard kontrakter. Lær deg når du skal benytte de ulike, hva du bør se etter og når du skal gjøre tilpasninger i leiekontrakten.

Bestillerkompetanse i praksis

Nødvendig bestillerkompetanse for effektiv eiendomsforvaltning rommer et bredt spekter av fagemner, som forvalteren må kjenne til og forstå betydningen av. Vi går gjennom en rekke av de mer sentrale emnene i denne undervisningsmodulen, som har til formål å hjelpe deg med å sortere knaggene i riktig rekkefølge.

Eiendomsforvalterens verktøy og verdiskapning

I denne modulen vil det settes søkelys på fremtidens eiendomsforvaltning, på hvilke verktøy som er tilgjengelige nå, og hvilke som vil komme i fremtiden Hovedfokuset for undervisningen er på den verdiskapningen som en eiendomsforvalter kan skape.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere