Oppstart 1.-2. september 2022

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres bestillerkompetanse og faglige ledelse har avgjørende innvirkning på hvorvidt eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål. 

Modul 1: Drift av bygg som konkurransefortrinn
Modul 2: Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift
Modul 3: Byggdrifterens bestillerkompetanse
Modul 4: Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser
Modul 5: Faglig ledelse innen byggdriftVelg mellom:
  • Fysisk oppmøte
  • Følg undervisningen live på nett
  • E-billett. Tilgang til ferdig redigert opptak, se det når du vil.
Hvorfor ta studiet?

Kompetanse er nøkkelen til effektiv drift av bygg, som igjen er et strategisk verktøy for å nå virksomhetens mål. Byggdrifteren er utleiers og driftsorganisasjonens ansikt utad, og i møte med stadig mer kompetente leietakere er det essensielt at denne fagpersonen er oppdatert på løsninger og muligheter som eksisterer i markedet. Det er samtidig avgjørende at de beslutninger som tas er både faktabaserte og dokumenterte. Med økt kompetanse vil man kunne fokusere på risikobasert drift, slik at man nærmer seg en optimalisert og bærekraftig drift av bygg og eiendom.

Studiet er rettet mot:

• Teknisk sjef
• Driftssjef
• Teknisk forvalter
• Miljøkoordinator
• Energirådgiver
• Miljørådgiver
• Driftsansvarlig
• Byggdrifter

 

Dette lærer du

Studiet vil gjøre deltakerne bedre rustet og tryggere på å iverksette tiltak, gjøre analyser, dokumentere og å utvikle gode driftsplaner.

Tid og sted:

Modul 1: 1.-2. september 2022
Modul 2: 29.-30. september 2022
Modul 3: 27.-28. oktober 2022
Modul 4: 1.-2. desember 2022
Modul 5 : 12.-13. januar 2023

Senter for eiendomsfag, Klingenberggata 4 Oslo.  Velg mellom oppmøte, e-billett eller live digitalt.

Caser fra relevante virksomheter

Til hver modul stiller en spesialist for en veletablert eiendomsorganisasjon, som vil presentere et eiendomscase fra egen virksomhet – med en tilhørende refleksjonsoppgave som løses i grupper.

Bransjesertifikat og kompetansetest

Hver modul avsluttes med en kompetansetest, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd. Bestått kompetansetest for samtlige fem moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

  • Fem undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09 til 16. Oppmøte, e-billett eller live digitalt.
  • Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift.
  • Spesialister i utvalgte eiendomsorganisasjoner presenterer egne caser for diskusjon og læring.

Meld deg på Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom nå!

Lærekrefter

Erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsdrift. Årets foredragsholdere er fra Integra, Grønn byggallianse, 6Cst, Oslobygg. Multiconsult, NMBU, Oslo Universitetssykehus, GAPIT, I4Technology, Cirius, SIO, GK, Malling & Co, BAHR ++.

Antallsbegrensning

Kun 20 deltakere pr modul.

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Ved bestilling av opptak tilkommer merverdiavgift. Bindende påmelding. 10 % rabatt for senterets støttespillere.

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Drift av bygg som konkurransefortrinn

Dato: 1.-2. september 2022. I denne modulen settes det fokus på drift av bygg som et konkurransefortrinn i markedet. Hvordan eiendommen er driftet og hvilke funksjoner bygget inneholder, har direkte innvirkning på eiendommens verdi. Dette får utslag både i en Due Diligence og hvor mye leietaker er villig til å betale pr. kvm.

Verktøykasse og styringspanel for effektiv byggdrift

Dato: 29.-30. september 2022. For å redusere klimaavtrykket til bygget og gjøre driften av eiendommen mer bærekraftig, er riktig valg av leveranser og styringspanel avgjørende.

Byggdrifterens bestillerkompetanse

Dato: 27.-28. oktober 2022. Kompetanse er nøkkelen til effektiv drift av bygget som er et sentralt verktøy for å nå bedriften mål.

Overgang fra prosjekt til eiendomsdrift: Organisering, jus og prosesser

Dato: 1.-2. desember 2022. Overgangen fra produksjon til drift av eiendommen er en kritisk fase for prosjektet. Her er det mange fallgruver og ulike fagområdet som skal smelte sammen og som krever samarbeid.

Faglig ledelse innen byggdrift

Dato: 12.-13. januar 2023. Nye standarder og fag berører i stor grad drift av bygg- og eiendom. For en vellykket strategi er det sentralt å vite hvilke tilbuds som er i markedet og hva som er lønnsomt å velge.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere