STUDIESTART: 22.-23. APRIL 2024

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår. Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi vil gi deg grundig forståelse for hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Med dette grunnlaget vil du være i stand til å ta bedre beslutninger basert på solid innsikt og dybdeforståelse i eiendomsøkonomien. Alle temaer vil belyses fra et finansielt, skatte- og avgiftsmessig perspektiv.

Undervisningsansvarlig John Giæver om deltidsstudietDette lærer du

Kompetanseprogrammet dekker hele verdikjeden; fra kjøp av eiendom, til utvikling, løpende forvaltning og avhending av eiendommen. Undervisningen er delt inn i fire moduler á to undervisningsdager pr modul. Temaene er innen kjøp og salg av eiendom, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Studiets siste modul vil også ta opp viktige aspekter knyttet til hva som kreves av CFO-rollen i fremtiden, herunder krav til bærekraft og digitalisering.

Studiet vil utruste og inspirere beslutningstakere til å ta kloke valg og bedre beslutninger innenfor eiendoms- og økonomifaget. Gode prioriteringer og investeringer krever innsikt og kompetanse. Det blir ikke mindre viktig når samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon driver frem stadige endringer i marked og rammevilkår.

Du vil sitte igjen med solid innsikt og anvendbar forståelse av økonomien knyttet til næringseiendom og utviklingsprosjekter. Herunder hvordan ulik bruk, utleie eller avhending av eiendom, samt tiltak på eiendommene, økonomisk kan eller bør håndteres. Målet er at du får en dybdeforståelse for eiendomsøkonomi, herunder relevante regnskapsprinsipper, skattemessige- og avgiftsmessige vurderinger, budsjettering, samt kalkylemodeller for vurdering og analyse.

Innholdet har både teoretiske og praktiske elementer, og ledes av foredragsholdere som har konkret erfaring med dette.

Studiet passer for

Deltidsstudiet retter seg primært mot ledende roller innen økonomifunksjonen (CFO og tilsvarende), men vil også være velegnet for andre ressurser med ambisjon om å utvikle kompetanse for en ledende rolle.

Tid og sted

Oppstart 22.-23. april 2024. Senter for eiendomsfag, Lille Grensen 7 i Oslo – Like ved Stortinget.

Bransjesertifikatet i eiendomsfinans og -økonomi består av følgende undervisningsmoduler:

  • 22.-23. april 2024: Modul 1, Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver
  • 10.-11. juni 2024: Modul 2, Eiendomsforvaltning og økonomistyring
  • 26.-27. august 2024: Modul 3, Eiendomsutvikling og økonomistyring
  • 16.-17. september 2024: Modul 4, Fremtidens finans- og økonomisjef
Lærekrefter

Om BDOs eiendomsteam

BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap som hjelper virksomheter med å nå sine mål. Eiendom er en prioritert bransje innen vårt rådgivningsfelt. Av våre 40 000 kunder i Norge, er over 7 000 en del av eiendomsbransjen. Våre rådgivere har bred erfaring og kompetanse, og ikke minst forståelse, for eiendomsbransjens komplekse natur og problemstillingene våre kunder møter på. Vi hjelper dem med å løse utfordringer blant annet knyttet til transaksjoner, bærekraft, revisjon, regnskap og juridiske problemstillinger.

Hjemmeoppgave

Hver modul avsluttes med en valgfri, skriftlig hjemmeoppgave, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis i dette emnet. Vurderingsform er Bestått / Ikke bestått. Innlevering av oppgaven er anbefalt, men ikke påkrevd.

Bransjesertifikatet

Bestått kompetansetest for samtlige fire moduler danner grunnlag for senterets bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi. Sertifikatet utstedes av senterets fagråd, som består av ledere og spesialister fra eiendomsbransjen.

Obligatorisk etterutdanning

For regnskapsførere og revisorer kan hele eller deler av undervisningen inngå i kravet til obligatorisk etterutdanning jfr Finanstilsynets retningslinjer. Slik vurdering gjøres av den enkelte deltaker, som på selvstendig grunnlag kan ta stilling til det faglige innholdet og antall timer som er relevante.

 

  • Fire undervisningsmoduler á to dager på dagtid i Oslo, alle fra kl 09:00 til 16:00.
  • Velg mellom fysisk oppmøte eller digital leveranse (live eller opptak).
  • Hver modul består av 12 timer med undervisning.

Meld deg på Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi nå!

Antall undervisningstimer

Hver modul rommer 12 timer med undervisning. Disse kan kvalifisere for godkjenning som obligatoriske etterutdanningstimer i forhold til utvalgte autoriseringer. Merk gjerne at det er opp til hver enkelt deltaker selv å vurdere behov for og eventuelt søke om slik godkjenning, med utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon pr modul fra Senter for eiendomsfag.

Antallsbegrensning

25 deltakere for fysisk oppmøte.

Deltakeravgift

Ordinær: Kr 12.500,- pr deltaker pr modul.
Medlem: Kr 11.000,- pr deltaker pr modul (gjelder senterets støttespillere samt deltakere i nettverksgrupper).

Deltakeravgiften er fritatt for merverdiavgift som undervisning når denne følges fysisk eller live på nett. Ved bestilling av e-billett (redigert opptak) tilkommer merverdiavgift.

Bindende påmelding.

Våre lokaler

Senter for eiendomsfag holder til i Eiendomsfagets hus i Lille Grensen 7 i Oslo, med Stortinget som nabo. Heisen tar deg til fjerde etasje, hvor du vil finne våre moderne undervisningsfasiliteter samt innbydende fellesarealer som benyttes til pauser og lunsj.

Lunsjen er inkludert i deltakeravgiften, med mindre annet er angitt. Denne serveres i våre lokaler, og blir levert av et anerkjent cateringbyrå som vi har gode erfaringer med.

Vel møtt til faglig kunnskapspåfyll og nettverksbygging hos det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge!

Moduler

Innholdet i deltidsstudiet

Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver

Modulen gir deg bred innsikt i «red flags» i due diligence-prosessen, samt konkret kunnskap om hvordan funn bør håndteres i kjøpekontrakten.

Eiendomsforvaltning og økonomistyring

Modul 2 av deltidsstudiet i eiendomsfinans og -økonomi omhandler eiendomsforvaltning og økonomistyring, hvor du vil få en grundig innføring i muligheter og utfordringer knyttet til løpende forvaltning av fast eiendom. Her vil du få verdifull innsikt i digitale muligheter herunder bruk av Power BI, optimal bruk av styringsverktøy for budsjettering, konsolidering og prosjektoppfølging samt viktige skatte- og avgiftsmessige forhold.

Eiendomsutvikling og økonomistyring

I denne modulen vil du vil sitte igjen med solid og anvendbar kunnskap om muligheter og fallgruver knyttet til økonomi, skatt og avgift i alle faser av et eiendomsutviklingsprosjekt. Modulen vil ha et særlig fokus på optimal håndtering av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, viktigheten av planlegging av prosjektene og hensiktsmessig prosjektstruktur underveis og ved exit.

Fremtidens finans- og økonomisjef

Fremtidens økonomiansatte vil ha mer kompetanse innen digitale løsninger og det vil være annerledes å lede fremtidens rådgivere, både når det gjelder arbeidsoppgaver og lederstil. I takt med det grønne skiftet, stiller også ansatte, investorer, leietakere og bankene i økende grad krav til handling når det kommer til ESG. Etter å ha gjennomført modulen vil du sitte igjen med god forståelse for hvordan fremtidens CFO-rolle vil se ut, og innsikt i hvordan du selv kan sørge for å være en attraktiv CFO også fremover.

X

Meld meg på nyhetsbrev!

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.
Skjul

Støttespillere