Referanser

Referanser og anbefalinger fra eksisterende medlemmer, som beskriver opplevd nytteverdi ved våre nettverksgrupper:

«Samlingene i Eiendomsbransjens ledernettverk for Innlandet er en fin anledning til å få jevnlig faglig påfyll, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med andre ledere i regionen. Temaene og gjennomføring av samlingene er godt tilrettelagt for oss som deltar. Foredragsholderne holder høyt faglig nivå, og vi har mange gode diskusjoner med både foredragsholdere og deltakere rundt aktuelle problemstillinger». Anne Marie Laakso, leder Smedvig Eiendom Øst.

«Det var verdifullt både å møte kolleger rundt lunsjen, og også å drøfte innholdet i foredraget. For meg ble dette veldig bra, avgjort beste nettverksopplegg jeg har vært med på.» Petter Eiken, konserndirektør i Bane NOR Eiendom.

«De to møtene vi har hatt i vårt nystartede nettverk har vært preget av svært høy kvalitet på forelesere som har presentert dagsaktuelle temaer. Det er også rom for litt eiendomsfaglig prat i lunsjen, noe som jeg opplever som ekstra givende. Jeg er vanligvis tilbakeholden med å delta i ulike «samlinger» som tilbys, men opplever at å møte andre lokale aktører gir meg et godt utbytte,…og kanskje vel så viktig, at det føles som tiden jeg bruker på dette arrangementet er godt anvendt tid.»  Ernst Morten Einarsen, adm. direktør i Sartor Holding.

«Senter for eiendomsfag sitt HR-nettverk byr på faglig oppdatering på relevante tema fra anerkjente foredragsholdere innen fagfeltet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte kontakt og utveksle erfaring med andre i bransjen.» Kristine Hilberg, HR-sjef i Entra.

«Jeg har deltatt i nettverk for juridiske direktører i eiendomsbransjen det siste året. Nettverket har vært en møteplass hvor man har blitt kjent med andre i liknende stillinger og deres utfordringer og måter å arbeide på. Møtene gir gode muligheter for å trekke veksler på hverandres erfaringer, og har fungert som en god arena for diskusjon. Vider har nettverket hatt flere gode innlegg fra dyktige foredragsholdere som bidrar til faglig utvikling. Samlingene legges opp på bakgrunn av innspill og behov hos nettverksdeltakerne, noe som gir relevante temaer og gode diskusjoner.» Jon Søland, direktør juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg Oslo KF.

Støttespillere