Logo – Eiendomsfag

Referanser

Referanser og anbefalinger fra eksisterende medlemmer , som beskriver opplevd nytteverdi ved våre nettverksgrupper:

«Ledernettverket har vært inspirerende for meg med kombinasjonen av godt faglig innhold kombinert med mingling i en god sammensetning av ledere. Det er tidseffektive samlinger med bra lunsj uten fast bordsetning og deretter inndeling i grupper. Jeg prioriterer disse samlingene når mulighetene er der!» Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom.

«Samlingene i Eiendomsbransjens ledernettverk for Innlandet er en fin anledning til å få jevnlig faglig påfyll, utveksle erfaringer og bli bedre kjent med andre ledere i regionen. Temaene og gjennomføring av samlingene er godt tilrettelagt for oss som deltar. Foredragsholderne holder høyt faglig nivå, og vi har mange gode diskusjoner med både foredragsholdere og deltakere rundt aktuelle problemstillinger». Anne Marie Laakso, leder Smedvig Eiendom Øst.

«Bakgrunn for min deltakelse er å treffe andre toppledere i bransjen i en faglig setting for påfyll, utveksling av tanker/ideer og ikke minst utvide nettverket mitt. Vi får også et meget høyt nivå på de eksterne foreleserne vi klarer å tiltrekke oss. Etter et lite år, er jeg veldig godt fornøyd med utbyttet jeg har fått.» Øyvind Moen, adm. direktør i Frigaard Property Group.

«Jeg har vært medlem av ledernettverket i ca to år, og min vurdering er at dette nettverket er av meget stor nytte, både kompetansemessig og nettverksmessig. Vi møtes ca en gang i kvartalet i 2,5 timer. Først felles lunsj hvor man samtidig blir bedre kjent med de forskjellige bransjekollegene. Deretter en interessant faglig seanse (som vi for øvrig er med på å velge ut) inklusive gruppeoppgaver/diskusjoner. Alt i alt synes jeg dette nettverket absolutt er verdt å bruke tid og penger på. Anbefales!» Mona Ingebrigtsen, adm. direktør i Oslo Areal.

«Nettverket bidrar til å sette aktuelle temaer på dagorden, arrangerer interessante konferanser og bidrar til at man treffes uten en rekke rådgivere tilstede.  Her møtes kun de som har samme utfordringer som deg selv, og mitt inntrykk er at det er en åpenhet som bidrar til tverrfaglig kompetansedeling.» Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand Asset Management.

«Det var verdifullt både å møte kolleger rundt lunsjen, og også å drøfte innholdet i foredraget. For meg ble dette veldig bra, avgjort beste nettverksopplegg jeg har vært med på.» Petter Eiken, konserndirektør i Bane NOR Eiendom.

«Nettverket gir meg mulighet til å få faglig påfyll i en travel hverdag. Foredragsholderen har vært svært gode så langt, og har vært med på å påvirke min ledelse av Vestaksen. Det er nyttig å møte andre ledere i samme situasjon, og ha mulighet til å snakke helt fritt om våre og deres utfordringer og erfaringer. Dette har for meg vært temaer som jeg ikke har nødvendig kompetanse på å sparre med verken i styret eller i administrasjonen.» Morten Hotvedt, adm. direktør i Vestaksen Eiendom.

«De to møtene vi har hatt i vårt nystartede nettverk har vært preget av svært høy kvalitet på forelesere som har presentert dagsaktuelle temaer. Det er også rom for litt eiendomsfaglig prat i lunsjen, noe som jeg opplever som ekstra givende. Jeg er vanligvis tilbakeholden med å delta i ulike «samlinger» som tilbys, men opplever at å møte andre lokale aktører gir meg et godt utbytte,…og kanskje vel så viktig, at det føles som tiden jeg bruker på dette arrangementet er godt anvendt tid.»  Ernst Morten Einarsen, adm. direktør i Sartor Holding.

«Senter for eiendomsfag sitt HR-nettverk byr på faglig oppdatering på relevante tema fra anerkjente foredragsholdere innen fagfeltet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte kontakt og utveksle erfaring med andre i bransjen.» Kristine Hilberg, HR-sjef i Entra.

«Jeg har deltatt i nettverk for juridiske direktører i eiendomsbransjen det siste året. Nettverket har vært en møteplass hvor man har blitt kjent med andre i liknende stillinger og deres utfordringer og måter å arbeide på. Møtene gir gode muligheter for å trekke veksler på hverandres erfaringer, og har fungert som en god arena for diskusjon. Vider har nettverket hatt flere gode innlegg fra dyktige foredragsholdere som bidrar til faglig utvikling. Samlingene legges opp på bakgrunn av innspill og behov hos nettverksdeltakerne, noe som gir relevante temaer og gode diskusjoner.» Jon Søland, direktør juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg Oslo KF.

«Det er viktig for OSU å delta i bransjenettverk for å få inspirasjon, bli utfordret, knytte kontakter og bygge relasjoner i bransjen. Derfor er jeg del av utleie- og markedsnettverket til Senter for eiendomsfag. Samlingene legger til rette for faglig input og innsikt samt diskusjoner i grupper. Og det er en ekstra bonus for bedriften at man kan ha med en kollega eller som stand-in hvis man selv ikke har anledning til å delta.» Vibeke Ahlsand, direktør marked og merkevare i Oslo S. Utvikling.

«Det å være en del av nettverk for tekniske sjefer har gitt meg en utvidet kontaktflate hvor interessante temaer er blitt diskutert. En slik møteplass gir påfyll av kompetanse og inspirasjon og der disse temaene videreformidles til alle ansatte i Oslo Areal.» Gunnar Moen, teknisk direktør i Oslo Areal.

«Eiendomsforvalternettverket i regi av Senter for eiendomsfag gir oss medlemmer en veldig god anledning til å få faglige relevante foredrag og knytte viktige kontakter i eget nettverk. Et interessant og effektivt avbrekk i en hektisk hverdag, som gir stort faglig utbytte!» Helge Christian Haugen, eiendomsdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Støttespillere